Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Lời bài hát: yes, and?
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:40Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 293
Lời bài hát: stupid
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 42
Lời bài hát : greedy
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 44
Lời bài hát: We can't be friends
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

15/03/2024 06:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 42
day by day
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 739
on the ground
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:06Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 341
gone
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:05Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 330
bad liar
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/09/2023 10:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 345
stay
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:49Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 359
whistle
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:48Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 326
lovesick girl
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:46Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 321
Don’t Know What to Do
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:45Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 303
kiss and make up
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

22/08/2023 09:42Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 291
When You Believe
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 448
This I Promise You
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 289
pretty boy
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 285
Graduation
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 261
Never Had A Dream Come True
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

08/08/2023 10:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 288
Pink Venom
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 424
Shut Down
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 286
Kill This Love
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 281
Money
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 296
Lalisa
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 284
Flower
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 303
How You Like That
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

21/07/2023 06:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 283
Ryuichi Sakamoto - Người đóng góp thầm lặng phát triển nền âm nhạc thế giới
vutmaihoa

bởi vutmaihoa

09/04/2023 11:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 665
Casablanca
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 632
Lời bài hát: Anyone Of Us (Stupid Mistake)
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 379
Lời bài hát: I Knew I Loved You
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 386
Lời bài hát: Truly Madly Deeply
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 403
Lời bài hát: Eternal Flame
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 404
Lời bài hát: Sorry Seems To Be The Hardest Word
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 412
Lời bài hát: When You Believe
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/01/2023 07:25Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 396
Bài hát: My Love - Westlife
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 829
Bài hát: My Love - Westlife
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:21Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 409
Bài hát: Hung Up - Madonna
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 423
Bài hát: A Shoulder To Cry On - Tommy Page
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 409
Bài hát: Let The Music Heal Your Soul - Bravo All Stars
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 455
Lời bài hát No Promises
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 406
Lời bài hát: Forever Alone
Ngolamnhi

bởi Ngolamnhi

23/08/2022 06:10Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 396
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024