Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Bài 02: Một số nguyên tắc phát âm của nguyên âm và phụ âm
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

01/02/2013 06:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1247
Bài 01: Bài giới thiệu
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

01/02/2013 06:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1193
Kỹ năng làm bài thi - tiết 3
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

24/01/2013 07:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1197
Kỹ năng làm bài thi - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

24/01/2013 07:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1145
Ôn tập - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

21/01/2013 05:18Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1175
Phát hiện lỗi sai - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

21/01/2013 05:17Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1200
Kỹ năng làm bài thi - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

21/01/2013 05:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1224
Phát hiện lỗi sai - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

21/01/2013 05:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1175
Ôn tập - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

21/01/2013 05:14Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1150
Cách làm phần ngữ âm, trọng âm và luyện tập
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

19/01/2013 03:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1181
Các cách diễn đạt trong tiếng Anh - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

19/01/2013 03:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1158
Các cách diễn đạt trong tiếng Anh - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

19/01/2013 03:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1064
Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

12/01/2013 12:16Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1184
Lời nói gián tiếp
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

12/01/2013 12:13Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1082
Câu điều kiện
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

12/01/2013 12:12Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1084
Câu bị động
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

12/01/2013 12:09Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1105
Câu ghép, câu phức
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

12/01/2013 12:07Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1316
Câu đơn
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

07/01/2013 09:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1210
Mệnh đề trạng ngữ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

31/12/2012 09:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1223
Mệnh đề tính ngữ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

29/12/2012 12:58Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1215
Mệnh đề danh từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

18/12/2012 12:15Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1280
Lý thuyết về ngữ âm và trọng âm
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

15/12/2012 10:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1426
Ngữ đồng vị
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

15/12/2012 10:22Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1275
Mạo từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

09/12/2012 09:00Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1273
So sánh của tính từ và trạng từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

09/12/2012 08:54Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1269
Trạng từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

05/12/2012 09:53Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1294
Tính từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

01/12/2012 11:19Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1260
Giới từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

30/11/2012 11:57Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1253
Đại từ - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

29/11/2012 12:44Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1253
Đại từ - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

27/11/2012 07:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1340
Danh động từ - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

22/11/2012 06:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1368
Danh động từ - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

22/11/2012 06:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1331
Động từ nguyên mẫu - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

22/11/2012 06:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1325
Động từ nguyên mẫu - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

22/11/2012 06:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1304
Động từ
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

22/11/2012 06:26Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1338
Danh từ - tiết 3
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

20/11/2012 07:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1297
Danh từ - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

20/11/2012 07:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1305
Danh từ - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

20/11/2012 07:27Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1310
Cấu tạo từ - tiết 2
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

14/11/2012 10:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1262
Cấu tạo từ - tiết 1
hoangquytcd2

bởi anh2bmw

11/11/2012 10:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1306
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024