Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!

Các mục diễn đàn

 Diễn đàn   Bài cuối 

Các chủ đề thảo luận

Chủ đề / Người gởi  Bài cuối 
Bài Tập về Đột Biến Số Lượng NST tiết 2
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 820
Bài Tập Về Di Truyền Học Người
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:47Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 880
Bài Tập về Đột Biến Số Lượng NST Tiết 1
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:46Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 819
Chương 2 Bài 12 Bài Tập Về Liên Kết Giới Tính
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:43Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 997
Hướng Dẫn Và Trả Lời Đề Thi Thử Môn Sinh Tiết 6
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:43Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 802
Hướng Dẫn Và Trả Lời Đề Thi Thử Môn Sinh Tiết 3
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:42Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 814
Hướng Dẫn Và Trả Lời Đề Thi Thử Môn Sinh Tiết 2
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:42Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 961
Hướng Dẫn Và Trả Lời Đề Thi Thử Môn Sinh Tiết 1
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:41Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 711
Chương 2 Bài 3 Bài Tập Qui Luât Menden
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:41Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 699
Điều Hòa Hoạt Động Gen
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 726
Cấu trúc Di truyền của quần thể
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 765
Chọn giống bằng cách gây đột biến nhân tạo
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 807
Di truyền học và chọn giống
tanphuong85

bởi anh2bmw

21/01/2013 09:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 753
Bài tập về Qui luật Menden
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 1061
Bài tập di truyền liên kết với giới tính
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:39Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1017
Bài tập về tương tác gen
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 888
Bài tập về liên kết gen
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:38Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 821
Bài tập về hoán vị gen
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 951
Bài tập về Di truyền học người
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:37Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 1175
Quy luật phân ly độc lập
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 794
Quy luật phân ly
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 719
Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:34Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 938
Di truyền Y học
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 721
Chọn giống vật nuôi và cây trồng
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 864
Tạo giống bằng công nghệ tế bào
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 809
Tạo giống bằng công nghệ gen
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 762
Hoán vị gen
tanphuong85

bởi anh2bmw

19/11/2012 09:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 684
Bài tập vận dụng về ARN
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 770
Bài tập về Quần thể tự phối
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:36Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 869
Bài tập về quá trình nguyên phân
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:35Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 887
Bài tập về quá trình giảm phân
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:33Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 947
Bài tập về quá trình dịch mã
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:32Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 751
Bài tập về Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:31Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 1162
Bài tập về Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:30Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 889
Bài tập về Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:29Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 2 | Xem: 897
Quần thể tự phối
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 691
Quần thể giao phối
tanphuong85

bởi anh2bmw

13/11/2012 08:28Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 679
Phân tử protein
tanphuong85

bởi anh2bmw

05/11/2012 10:04Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 715
Giảm phân
tanphuong85

bởi anh2bmw

05/11/2012 10:03Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 696
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
tanphuong85

bởi anh2bmw

05/11/2012 10:02Tới Bài viết cuối

Phản hồi: 1 | Xem: 877
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020