Thông tin: ngthqtrangus
Tên đăng nhập: ngthqtrangus
Họ và tên: Nguyễn Trang
Nghề nghiệp: thất nghiệp
Sở thích: ngủ
Giới tính: Nữ
   
Ngày tham gia: 25/09/2010
Số bài đã gởi: 2
Lần truy cập cuối: 13/10/2010 20:10
Được cảm ơn 0
Phản hồi: 26/09 - Sinh hoạt English Club tại P.713 Quang Trung
9/25/2010 11:24:33 PM
Trích: Trích:  To Mr. Thiện: I am so jealous with this english club. But do u know who i am, Mr Thien?? If you do, u will be surprised....
chu đề: 26/09 - Sinh hoạt English Club tại P.713 Quang Trung

Phản hồi: 26/09 - Sinh hoạt English Club tại P.713 Quang Trung
9/25/2010 11:35:51 AM
To Mr. Thiện: I am so jealous with this english club. But do u know who i am, Mr Thien?? If you do, u will be surprised. hehe
chu đề: 26/09 - Sinh hoạt English Club tại P.713 Quang Trung

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021