Thông tin: Minhthdtu
Tên đăng nhập: Minhthdtu
Họ và tên: Truong Hong Minh
Nghề nghiệp: GV
Sở thích: hoc
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 28/08/2012
Số bài đã gởi: 470
Lần truy cập cuối: 11/12/2013 15:07
Được cảm ơn 88
Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
4/18/2018 9:00:48 AM
Đề thi Olympic Cơ học đất 2018 chính thức (ngày 15/4/2018)
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
4/18/2018 8:55:08 AM
Đề thi Olympic Cơ học đất 2018 chính thức (ngày 15/4/2018)
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
4/16/2018 8:12:47 AM
Danh sách Sinh viên của Đại học Duy Tân dự thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ X, năm 2018
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
4/16/2018 8:10:21 AM
Sáng 15-4, tại trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ X, năm 2018 cụm các trường miền Trung....
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/16/2018 7:30:56 AM
Danh sách giao số liệu đồ án Nền móng lớp CIE324D, HKII năm học 2017-2018 STT Họ và Tên Lớp Nền đất: gồm 3 lớp (bảng 1,2) Số liệu về...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/16/2018 7:27:35 AM
Số liệu đồ án Nền móng lớp CIE324B, HKII năm học 2017-2018 STT Họ và Tên Lớp Nền đất: gồm 3 lớp (bảng 1,2) Số liệu về công trình ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/18/2018 9:26:05 AM
Đề cương đồ án Nền & Móng II. Nội dung thuyết minh: Chương 1: Số liệu thiết kế 1.      Sơ đồ mặt bằng công trình 2.      Số liệu về tải...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/18/2018 9:16:55 AM
Số liệu đồ án Nền & Móng lớp CIE324F, HKII, năm 2017-2018
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/18/2018 7:47:57 AM
Tương quan giữa góc nội ma sát(phi) của đất với các hệ số A, B, D
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/18/2018 7:46:22 AM
Bảng tra Hệ số m1,m2
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/16/2018 8:57:38 AM
Đánh giá trạng thái vật lý của đất dính (Sét, Á Sét, Á Cát)
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/16/2018 8:49:17 AM
Đánh giá trạng thái vật lý của đất cát
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/16/2018 7:36:30 AM
Đề cương đồ án môn học các lớp CIE324J,F,H Học kỳ 2 năm học 2017-2018
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/16/2018 7:32:01 AM
Số liệu đồ án Nền Móng Lớp CIE324J, HKII, Năm học 2017-2018 DANH SÁCH GIAO SỐ LIỆU ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG LỚP: CIE 324J,F,H              NĂM...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/17/2017 3:09:03 PM
Số liệu đồ án Nền & Móng lớp CSU- CIE324AIS (học kỳ I, năm 2017-2018) LIST OF DATA FOR FOUNDATION PROJECT CLASS: CIE 324A             ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/17/2017 3:07:39 PM
Số liệu đồ án Nền & Móng lớp CIE324A (học kỳ I, năm 2017-2018) DANH SÁCH GIAO SỐ LIỆU ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG LỚP: CIE...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/16/2017 2:22:36 PM
Điểm thành phần lớp CIE423A HKI năm học 2017-2018 STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM THI KTHP ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/30/2017 3:57:05 PM
Một số câu hỏi mẫu ôn tập môn Nền Móng lớp CIE323A (năm học 2017-2018)
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/30/2017 2:28:39 PM
Danh sách các sinh viên lớp CIE323A (HKI, năm học 2017-2018) thiếu bài tập về nhà. Yêu cầu sinh viên nộp bổ sung hạn cuối là 15h ngày thứ 2...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/30/2017 2:22:12 PM
Điểm thành phần lớp CIE323A HKI (năm học 2017-2018) STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM THI KTHP Chuyên cần ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/18/2017 4:17:09 PM
Tài liệu Giới thiệu về Cọc vít ATT
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/18/2017 4:13:20 PM
Tài liệu Giới thiệu về Cọc BTCT Ứng lực trước
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Móng biên
9/18/2017 2:07:41 PM
Sách Foundation analysis and design / Joseph E. Bowles  có đề cập loại móng này Tham khảo links bên dưới ...
chu đề: Móng biên

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/15/2017 7:53:45 AM
Lý thuyết tính lún cố kết theo chương trình của CSU.
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/15/2017 7:46:35 AM
Gửi lớp CSU CIE 324 AIS ví dụ tham khảo tính toán kết cấu móng theo ACI -318.
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/26/2017 6:37:50 PM
Thông báo cho các bạn sinh viên đồ án lớp CIE324F,H,L Lịch bảo vệ đồ án bắt đầu lúc 13h30 ngày 27/5/2017, tại phòng 111B - HKN Khi đi bảo vệ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/16/2017 1:34:29 PM
Lịch bảo vệ đồ án môn học Nền & Móng các lớp CIE324F,H,L (học kỳ II năm học 2016-2017) 12 Năm 5/6/2017 7h00 CIE  429 ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
5/13/2017 2:49:24 PM
Video giới thiệu về các giải pháp xử lý nền đất yếu rất rõ ràng https://www.youtube.com/watch?v=LkC2k8IFr68
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/13/2017 2:37:31 PM
Điểm thành phần môn học đồ án Nền Móng lớp CIE324L (HKII 2016-2017) STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM THI KTHP   ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2017 10:08:22 AM
Điểm thành phần môn học đồ án Nền Móng lớp CIE324H (HKII 2016-2017) STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM THI KTHP ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/8/2017 10:38:59 AM
Chúc mừng bạn Thân Nguyễn Nhật Hoàng, SV lớp K20XDC, đã đạt giải Khuyến Khích kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017.
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/8/2017 10:35:05 AM
Điểm thành phần môn học đồ án Nền Móng lớp CIE324F (HKII 2016-2017) STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/8/2017 8:20:32 AM
YÊU CẦU: Nội dung bản vẽ môn học Đồ án Nền và Móng - Một bản vẽ trên khố giấy A1(vẽ trên máy tính) gồm các nội dung sau: + Thể hiện mặt bằng...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/8/2017 8:15:36 AM
Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2017 (thông báo của Hội Cơ học Việt Nam): ...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/15/2017 1:32:39 PM
Phương pháp thử động biến dạng nhỏ :          Nguyên lý phương pháp : Phương pháp thử động biến dạng nhỏ dựa trên nguyên lý phản xạ khi gặp trở...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
4/14/2017 8:45:10 AM
Thông báo cho các đội tuyển Olympic năm 2017: Cơ học đất, Cơ học kết cấu, Sức bền vật liệu. 6h30 Sáng Chủ Nhật ngày 16/4/2017 các bạn trong đội...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
4/8/2017 3:40:26 PM
Thông báo gặp mặt các đội tuyển Olympic năm 2017: Cơ học đất, Cơ học kết cấu, Sức bền vật liệu. 15h Chiều ngày 12/4/2017 các bạn trong đội tuyển...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2017 3:35:05 PM
Các phương pháp thử tải xác định sức chịu tải cọc khoan nhồi : Trong các phương pháp thử tải cọc khoan nhồi thì phương pháp thử tải tĩnh truyền...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/3/2017 8:18:09 AM
Hướng dẫn lựa chọn chiều dài cọc khi thực hiện đồ án Nền & Móng - Tiết diện cọc thường từ 25X25 - 30X30 - 35X35 , tiết diện và chiều dài phụ thuộc...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/3/2017 8:03:34 AM
Hướng dẫn tra hệ số nền theo phương thẳng đứng CZ. Tham khảo mục 4.3.1.2 Bài giảng slide Nền và móng. Đất cát thì dựa vào hệ số rỗng tự nhiên...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/27/2017 9:50:44 AM
Số liệu đồ án Nền Móng lớp CIE324H, Học kỳ II năm học 2016-2017 STT Họ và Tên Lớp Nền đất: gồm 3 lớp (bảng 1,2) Số liệu về công trình...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/27/2017 9:47:02 AM
Số liệu đồ án Nền Móng lớp CIE324F, Học kỳ II năm học 2016-2017 STT Họ và Tên Lớp Nền đất: gồm 3 lớp (bảng 1,2) Số liệu về công trình...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/18/2017 3:43:04 PM
Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Nền móng Cọc tre Bamboo pile Cọc gỗ Timber pile Cọc thép Steel pile Cọc...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/14/2017 5:58:54 PM
Giới thiệu Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số tháng 4 năm 2016, nhiều công trình nghiên cứu mới trong các lĩnh vực Kết cấu, Địa kỹ thuật, Vật...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/7/2017 3:50:51 PM
Thông báo về thời gian bảo vệ đồ án Nền và Móng các lớp CIE324B,D (HKII năm học 2016-2017) - Thời gian: 13h30 thứ sáu ngày 10/3/2017 - Địa...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/4/2017 10:58:42 AM
Điểm thành phần môn học Đồ án Nền móng lớp CIE324B STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP ĐIỂM THI KTHP   Chuyên cần ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
3/3/2017 9:20:03 AM
Thông báo về tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc 2017 của Hội Cơ học Việt Nam. ...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
3/3/2017 9:14:45 AM
Danh sách sinh viên đội tuyển Olympic Cơ học đất năm 2017 Đại học Duy Tân 1. Thân Nguyễn Nhật Hoàng           K20XDC 2. Đỗ Thành Chung        ...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/2/2017 4:42:48 PM
Thông báo cho các bạn SV lớp đồ án CIE324D, B (HKII, năm học 2016-2017) Lịch thông qua bản vẽ lần cuối như sau: ngày 7/3/2017 tại VP Khoa XD -...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/2/2017 4:39:36 PM
Điểm chuyên cần môn học Đồ án Nền móng lớp CIE324D STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Phần_Trăm_Điểm Thang_Điểm ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/10/2017 10:25:24 AM
Đường link tải chương trình tiện ích "nội suy 1, 2 chiều"  http://download1615.mediafire.com/sy5d6h55pe0g/u7h780chm4vlu71/Noi+Suy+1+2+chieu.rar
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
1/10/2017 10:16:29 AM
GIẢI PHÁP XỬ LÝ BẰNG CỌC CÁT.  Đặc điểm và phạm vi ứng dụng. Cọc cát được sử dụng trong các trường hợp sau đây : Công trình chịu tải trọng lớn...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/9/2017 3:01:44 PM
Số liệu đồ án Nền và Móng lớp CIE324D - HK II (năm học 2016-2017) DANH SÁCH GIAO SỐ LIỆU ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG LỚP: CIE...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/9/2017 2:07:36 PM
NỘI DUNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC NỀN & MÓNG I. Yêu cầu: Thiết kế Nền và Móng cho một công trình Xây dựng theo các số liệu cho trước II. Nội dung thuyết...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/9/2017 2:04:30 PM
Số liệu đồ án Nền móng lớp CIE 324B - HKII năm 2016-2017 DANH SÁCH GIAO SỐ LIỆU ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG LỚP: CIE 324D,B              NĂM HỌC:...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
1/7/2017 10:55:48 AM
Thông báo đến các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia thi Olympic Cơ học đất. - Thời hạn đăng kí là trước khi các bạn nghỉ tết nguyên đán -...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
1/7/2017 10:45:06 AM
Trích: Trích: Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic môn Cơ học đất năm 2017. Khoa xây dựng sẽ tổ chức lớp và ôn luyện. Các bạn sinh viên muốn tham...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
1/7/2017 10:42:39 AM
Trích: Ngoài ra, một khi đầu tư đủ, cơ hội nhận giải là rất lớn. Một khi có giải, đó sẽ là một kỷ niệm cuộc đời sinh viên. Sau này, khi về già,...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/14/2016 9:16:02 AM
Điểm thành phần đồ án Nền và móng lớp CSU TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP * NĂM HỌC 2016-2017 Khoa...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/14/2016 9:10:00 AM
Câu hỏi từ bạn duy208@gmail.com> "Thầy cho em hỏi về cọc ép nối dài 5m cần bố trí mấy móc cẩu" Trả lời: Trong thực tế đoạn cọc 5m nếu bố trí...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/13/2016 3:02:26 PM
Thông tin về giải thưởng olympic 2016. Khoa Xây dựng có hai sinh viên đạt giải khuyến khích Thông tin chi tiết các bạn xem theo đường dẫn bên...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/13/2016 3:01:17 PM
Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic môn Cơ học đất năm 2017. Khoa xây dựng sẽ tổ chức lớp và ôn luyện. Các bạn sinh viên muốn tham gia thì đăng ký danh...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
12/13/2016 2:58:36 PM
Quyền lợi của sinh viên khi tham gia ôn luyện và thi Olympic môn Cơ học đất: - Nếu được chọn vào đội tuyển chính thức dự thi sau quá trình ôn...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
12/13/2016 2:54:46 PM
Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic môn Cơ học đất năm 2017. Khoa xây dựng sẽ tổ chức lớp và ôn luyện. Các bạn sinh viên muốn tham gia thì đăng ký danh...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/5/2016 10:04:06 PM
Một số đồ án và tài liệu mẫu tham khảo về nền móng ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/5/2016 9:53:10 PM
Link download tài liệu HD đồ án (tham khảo) http://www.mediafire.com/file/4d7hnrwv26ntu9v/nen+mong.rar
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
12/5/2016 9:19:25 PM
Trình tự thiết kế móng sử dụng đệm cát. Chọn độ sâu chôn móng. Căn cứ vào điều kiện địa chất công trình và tải trọng tác dụng, phân tích để lựa...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
12/5/2016 9:18:21 PM
GIẢI PHÁP DÙNG ĐỆM CÁT  Phạm vi áp dụng. Đệm cát thường sử dụng khi lớp đất yếu ở trạng thái bão hòa nước như sét nhão; cát pha bão hòa nước,...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/15/2016 1:36:15 PM
Trả lời về tính toán độ lún của móng cọc Hiện nay trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN10304-2014. Ngoài phương pháp móng khối qui ước (quen...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
11/15/2016 1:26:54 PM
Phân bố các lớp đất yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng [Theo Kết quả đề tài NCKH của Sở GTVT ĐN ] : Các yếu tố địa hình khu vực có ảnh hưởng rất...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/11/2016 4:06:38 PM
Link download bài giảng Nền Móng của Đại học BK Đà Nẵng http://download1767.mediafire.com/33t4bx400dlg/0cr7fa2v4ek76lj/NenMong_DHBK.rar ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/11/2016 3:37:35 PM
Ví dụ bảng tính chọc thủng đài theo TC ACI-318 (đình kèm theo tài liệu đã gửi lớp) Bảng 3.12a. Bảng tính toán tải trọng chọc thủng đài (CSUF/ASCE)...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/10/2016 2:01:07 PM
Các bạn sinh viên lớp đồ án CIE323A và CSU - CIE324 AIS lưu ý:  buổi học tiếp theo (tuần 16), giảng viên sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện 50% khối lượng...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
11/10/2016 1:40:19 PM
Trong thực tế xây dựng, chúng ta thường gặp những loại đất yếu sau đây : đất sét yếu; đất cát yếu; bùn; than bùn và đất than bùn và đất đắp 1. Đất...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Gia Cố Nền Đất Yếu
11/10/2016 1:29:17 PM
1. GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN BẰNG ĐỆM CÁT Đệm cát thường sử dụng khi lớp đất yếu ở trạng thái bão hòa nước như sét nhão; cát pha bão hòa nước, sét pha...
chu đề: Gia Cố Nền Đất Yếu

Phản hồi: Gia Cố Nền Đất Yếu
11/10/2016 1:24:08 PM
Khi lựa chọn biện pháp, cần căn cứ vào đặc điểm cụ thể của nền đất, của công trình, có  luận chứng kinh tế kỹ thuật để chọn ra biên pháp hiệu quả....
chu đề: Gia Cố Nền Đất Yếu

Phản hồi: Gia Cố Nền Đất Yếu
10/17/2016 1:33:14 PM
Giới thiệu một số sách về Xây dựng công trình trên nền đất yếu 1.Hoàng Văn Tân, Trần Đình Ngô, Phan Xuân Trường, Phạm Xuân,  Nguyễn Hải; Những...
chu đề: Gia Cố Nền Đất Yếu

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/13/2016 4:53:34 PM
Tài liệu tính sức chịu tải Nền đất dưới móng nông bằng tiếng Anh. Đây là tài liệu khá đầy đủ về vấn đề sức chịu tải nền đất dưới đáy móng nông ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/11/2016 2:53:04 PM
Bảng tra hệ số K0 để tính ứng suất trong đất do tải trọng ngoài gây ra z/b Tỉ số l / b 1 1,5 2 3 6 ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/11/2016 2:24:06 PM
Bảng tra hệ số m1, m2, A, B, D để tính giá trị Rtc Nền đất Hệ số m1 Hệ số m2 đối với nhà và công trình có sơ đồ kết cấu cứng,...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/11/2016 2:17:40 PM
1. Đánh giá trạng thái vật lý của đất dính theo độ sệt B Đất và trạng thái Độ sệt B Đất cát pha (á cát) : - Rắn B < 0 ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/11/2016 2:08:43 PM
Số liệu đồ án Nền & Móng lớp CIE324A STT Họ và Tên Lớp Nền đất: gồm 3 lớp (bảng 1,2) Số liệu về công trình Ghi chú ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
10/7/2016 3:19:00 PM
CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT YẾU. 1.Giải pháp kết cấu.             Bao gồm các biện pháp sau :             - Chọn kiểu kết cấu...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu
10/7/2016 3:12:54 PM
Đất yếu là loại đất có sức chịu tải kém (nhỏ hơn 0,5 – 1,0 kG/cm2), dễ bị phá hoại, biến dạng dưới tác dụng của tải trọng công trình dựa trên những...
chu đề: Nền đất yếu và các biện pháp xử lý Nền đắp trên đất yếu

Phản hồi: Thảo luận môn Cơ học đất CSU (MEC 316)
9/13/2016 3:49:32 PM
Link download tài liệu ADVANCED SOIL MECHANICS của Braja DAS ...
chu đề: Thảo luận môn Cơ học đất CSU (MEC 316)

Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)
9/10/2016 2:47:27 PM
Trích: Hiện nay Hội xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương cấp Chứng chỉ kĩ sư ASEAN  cho các kĩ sư có đủ điều kiện yêu cầu, một trong...
chu đề: Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng (English for Civil Engineering)

Báo cáo đi thực tế môn học
9/10/2016 2:37:27 PM
Báo cáo đi thực tế môn học Nền & Móng (tham khảo)
chu đề: Báo cáo đi thực tế môn học

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/3/2016 10:57:46 AM
Giới thiệu về Link để tìm các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực Nền & Móng Công trình ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/3/2016 10:52:30 AM
Bài tập Nền Móng (tham khảo) Một móng cọc bệ thấp của 1 trụ cầu chịu tải trọng tính toán N=1170(T), My=130 (Tm), Hx=100(T). Đáy móng có kích thước...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/16/2016 2:28:08 PM
Giới thiệu về Hội Thảo Khoa Học Hạ Tầng Giao Thông Với Phát Triển Bền Vững lần thứ 2 vào ngày 17,18 tháng 9 năm 2016 tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng....
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/16/2016 2:19:42 PM
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - Viện KHCNXD (IBST) số 2/2016 có tổng cộng 4bài /9 bài của Giảng Viên Khoa XD - Đại học Duy Tân. Link download...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/12/2016 2:59:22 PM
Tài liệu hay nghiên cứu về sức chịu tải cọc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/12/2016 2:53:17 PM
Móng Shin – So là một công nghệ mới áp dụng ở cầu Bãi Cháy lần đầu tiên. Ở cầu Bãi Cháy móng cọc Shin - So của trụ P5 đường kính 3m. Trên đại thể...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/9/2016 4:26:39 PM
MÓNG BĂNG Chi tiết : Công trình nhà ở dân dụng 5 tầng, diện tích 8 x 20 (m), vị trí xây dựng đường cầu sông Hàn ra biển, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/9/2016 4:24:59 PM
MÓNG ĐƠN Công trình nhà ở dân dụng : 2 tầng (tầng 2 lợp tôn) , diện tích 5 x 15 (m), vị trí xây dựng Khu đô thị Tây Bắc – Đà Nẵng. Kích thước...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
6/7/2016 4:52:05 PM
Số liệu đồ án Nền & Móng cho lớp CIE324SC (học kỳ hè) DANH SÁCH GIAO SỐ LIỆU ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG LỚP: CIE 324                  NĂM HỌC:...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Bài tập cơ học đất và lời giải
6/6/2016 4:30:14 PM
Có cuốn sách "Bài tập Cơ học đất"  Giáo sư Vũ Công Ngữ chủ biên, do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành. Đây là cuốn sách khá cơ bản bao gồm cả phần lý...
chu đề: Bài tập cơ học đất và lời giải

Phản hồi: Cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian với Công nghệ Tensar -trong tường chắn
6/6/2016 4:21:06 PM
Bạn có thể e-mail tài liệu này cho mình được không. Cảm ơn bạn trước Địa chỉ e-mail của mình: minhthdtu@gmail.com
chu đề: Cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian với Công nghệ Tensar -trong tường chắn

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/31/2016 8:28:20 PM
Câu hỏi từ: manhvinh tran  Thầy cho em hỏi về cách tính E2i thông qua P2i trong phần Bảng tính lún. Em tính P2 lớn hơn...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/31/2016 8:21:20 PM
Câu hỏi từ: Long Lê Hoàng  Thầy cho em hỏi: khoảng cách từ mép cọc ngoài cùng đến mép đài là >= 25cm. Mà em tham...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/31/2016 8:09:18 PM
Đường dẫn download tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 (lưu ý phần Nền móng ở phần 9 - section 9) ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/18/2016 10:54:47 AM
Trích: T. Minh có đề năm 2016 up lên luôn (so sánh với các năm khác giống và khác nhau; mức độ khó hay sâu rộng, ...). Thanks Đề năm...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/18/2016 10:51:39 AM
Tài liệu tính toán Móng bè cọc (Raft Foundation) "General analysis method of piled raft foundation under vertical loading.pdf".Download theo đường...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/8/2016 3:35:50 PM
Đường link tải cuốn sách Bài tập Cơ học đất (GS Vũ Công Ngữ). Đây là cuốn sách có cả phần tóm tắt lý thuyết + bài tập có lời giải + bài tập có đáp...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/8/2016 3:17:08 PM
Tài liệu tính toán kết cấu các loại móng theo tiêu chuẩn Anh, Mỹ. Đây là cuốn sách hướng dẫn tính toán khá đầy đủ các loại móng: móng đơn, móng băng,...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/6/2016 9:05:43 AM
Đội tuyển Olympic cơ học toàn quốc môn Cơ học đất năm 2016   Danh sách đội tuyển Olympic Cơ học đất (chính thức) STT Họ và...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/6/2016 8:47:01 AM
Chúc mừng 02 bạn: Thân Nguyễn Nhật Hoàng và Nguyễn Quốc Hội đã đạt giải Khuyến khích Olympic Cơ học đất năm 2016 Thông tin chi tiết các bạn xem...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Đề thi Olympic Cơ học đất
5/4/2016 3:42:44 PM
Hàng năm sinh viên Khoa Xây dựng - Đại học Duy Tân đều có tham dự cuộc thi Olympic toàn quốc các môn Cơ học (cơ học đất, sức bền vật liệu, cơ học kết...
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Đề thi Olympic Cơ học đất
5/4/2016 3:35:34 PM
Đây là đề thi chính thức kỳ thi Olympic Cơ học đất 2015. Các bạn đang học cơ học đất thử sức xem
chu đề: Đề thi Olympic Cơ học đất

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/1/2016 1:43:23 PM
Câu hỏi từ: viet vu  "em có thắc mắc là khi mình về việc tính "kiểm tra cọc khi vận chuyển và khi treo giá búa".....
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/31/2016 4:15:45 PM
Một số câu hỏi trọng tâm khi bảo vệ đồ án Nền & Móng - Trình tự tính toán thiết kế móng.... - Từ cơ sở nào có được các thông số thể hiện trên...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/31/2016 4:11:05 PM
Câu hỏi từ: thinh le phu  "em học lớp đồ án CIE 324J, thầy cho em hỏi lý thuyết  đồ án nền móng sí: khi chiều dài cọc lớn...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/28/2016 2:13:51 PM
Kế hoạch bảo vệ đồ án Nền và Móng lớp CIE 324 B,D,F,J Do số lượng sinh viên quá nhiều, nên lịch bảo vệ đồ án Nền & Móng các lớp CIE324B,D,F,J được...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/21/2016 8:22:45 PM
Câu hỏi từ nguyenphuoctk1202@gmail.com " thầy cho em hỏi: đối với móng cứng hữu hạn thì biến dạng của bản thân móng không ảnh hưởng đến quy luật...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/19/2016 9:07:17 AM
Câu hỏi từ phanphuoclinh@dtu.edu.vn "Chào thầy,cho em hỏi: chiều sâu chôn đài của móng cọc giữa và móng cọc biên trong một công trình khác nhau...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/19/2016 9:04:04 AM
Câu hỏi từ loading.fails@gmail.com Em chào thầy, thầy cho em hỏi cái này với ạ ở móng nông cột lệch tính Pct thì cái ứng suất max đáy móng công...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/19/2016 9:01:25 AM
Câu hỏi: từ tranmanhvinh1608@gmail.com "Thầy cho em hỏi khi tính diện tích cốt thép cho đài, tại tiết diện M1-1 có đến 6 cọc tính được không thầy....
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/2/2016 1:51:53 PM
Câu hỏi của một bạn qua e-mail: Thầy cho e hỏi là: e tính được số liệu kích thước móng biên là h=2, b=1, l=2.6 và hg=1.3 còn khi không có hg thì...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/25/2016 3:49:24 PM
Bảng tra diện tích và trọng lượng thanh thép tròn  ( Diện tích: cm2)
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/25/2016 3:30:52 PM
Mô đun đàn hồi của bê tông ( bê tông dùng làm móng thuộc loại bê tông nặng, đóng rắn tự nhiên)
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/24/2016 8:23:36 PM
Tham khảo bố trí cốt thép cho đài cọc Lưu ý: khi đài cọc có bề dày lớn (thường từ 1m trở lên) người ta bố trí thêm các thanh thép cấu tạo xung...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/22/2016 4:55:48 PM
Vai trò của giằng móng: Trả lời: Giằng móng là một kết cấu được dùng để liên kết các móng lại nhằm tăng cường độ cứng của toàn hệ móng. Ngoài ra...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/20/2016 3:41:56 PM
Đây là các thuật ngữ chuyên ngành thường được sử dụng trong tiếng anh  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PRELIMINARY WORKS Công tác chuẩn bị ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/20/2016 3:34:46 PM
Yêu cầu nội dung bản vẽ đồ án Nền & Móng - Một bản vẽ trên khố giấy A1(vẽ máy) gồm các nội dung sau: + Thể hiện mặt bằng móng TL 1/200 + Thể...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/14/2016 9:02:46 PM
Ví dụ vẽ đường cong nén lún và tìm phương trình hồi qui bằng Excel  file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
2/14/2016 8:48:01 PM
Bảng chỉ tiêu cơ lý các lớp đất (đồ án Nền Móng năm học 2015-2016) BẢNG 1: CHỈ TIÊU CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT Số hiệu  lớp  đất...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/11/2016 3:51:13 PM
Tính toán và thiết kế móng đơn             1.1 Thiết kế móng móng đơn cột giữa.                         1.1.1. Chọn vật liệu làm móng ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/4/2016 9:24:27 PM
Link tải tài liệu nền móng hay: Principles of Foundation Engineering.pdf ftp://doc.nit.ac.ir/civil/r.nourzad/Principles of Foundation...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/28/2015 8:28:44 PM
Câu hỏi: "Mong thầy cô và các bạn trả lời giúp mình câu hỏi này ạ: Trình bày trình tự kiểm tra theo điều kiện chống chọc thủng của móng cọc? Cảm...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/28/2015 8:17:13 PM
Có bạn đặt câu hỏi thế này: "Mong thầy cô và các bạn trả lời giúp mình câu hỏi này ạ: Đối với móng cọc cột biên, thường thì người ta bố trí 6...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: bảng tra tải trọng ngang
12/24/2015 2:04:53 PM
Bảng tra hệ số k của lớp đất khi tính cọc chịu tải trọng ngang Bảng giá trị hệ số tỉ lệ k của các lớp đất Số hiệu lớp đất Tên đất ...
chu đề: bảng tra tải trọng ngang

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/24/2015 1:29:50 PM
Điều kiện kết thúc công việc ép cọc Cọc được coi là ép xong khi thoả mãn 2 điều kiện: Chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng Lmin  £  Lc ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/24/2015 1:25:12 PM
Đường dẫn tải tài liệu cọc chịu tải trọng ngang ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: quang k16xdd1 đồ án nền và móng
12/7/2015 5:37:38 PM
Giằng móng còn có nhiệm vụ đỡ tường phía trên. Nên cân đối giữa kích thước đáy móng và chiều cao giằng sao cho hợp lý (tránh trường hợp chiều cao...
chu đề: quang k16xdd1 đồ án nền và móng

bảng tra tải trọng ngang
12/7/2015 5:27:53 PM
Trích: e chào thầy ạ. E là trần văn vương. lớp k16xdd2. thầy có thể cho em hỏi : 2 vấn đề  1. kiểm tra trường hợp tải trọng ngang tác...
chu đề: bảng tra tải trọng ngang

Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
12/1/2015 4:40:20 PM
Trích: Trích: Các bạn sinh viên có thắc mắc gì về môn học Nền & Móng và đồ án Nền & Móng thì đặt câu hỏi ở đây nhé thầy ơi. cho e...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Tài liệu về móng cọc.
11/29/2015 2:35:41 PM
Link download tài liệu Nền Móng bằng tiếng Anh khá hay: Princilpes Foundation Engineering của Barja Das ...
chu đề: Tài liệu về móng cọc.

Phản hồi: XƯ LÝ NỀN ĐẤT YẾU - DÀNH CHO KS DÂN DỤNG VÀ CẦU ĐƯỜNG
11/29/2015 2:22:40 PM
Những vấn đề này hiện nay tài liệu trong nước cũng có rất nhiều như các cuốn sách về đất yếu và các biện pháp xử lý của các tác giả: [1] Trần...
chu đề: XƯ LÝ NỀN ĐẤT YẾU - DÀNH CHO KS DÂN DỤNG VÀ CẦU ĐƯỜNG

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/29/2015 2:16:02 PM
Các sinh viên đi bảo vệ lần 2 lưu ý: - Theo thông báo của Phòng đào tạo, các lớp CIE324A,C,E,I,G sẽ bảo vệ đồ án lần 2 vào 18h ( Thứ 4, 9/12) tại...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/25/2015 3:59:13 PM
Một số câu hỏi đồ án Nền và Móng hay Câu hỏi: Kiểm tra chọc thủng móng với góc 450 lấy cơ sở ở đâu? sao không lấy nhỏ hơn hay lớn hơn? Góc 450...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Giới thiệu nguyên lý xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không
11/25/2015 3:32:54 PM
Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không làm một phương pháp được áp dụng rất phổ biến trên thế giới
chu đề: Giới thiệu nguyên lý xử lý nền đất yếu bằng phương pháp hút chân không

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/23/2015 2:36:23 PM
Một số nội dung ôn tập Nền & Móng lớp CIE232E (tt) Chương 2 - Móng nông trên nền thiên nhiên                                              -...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
11/23/2015 2:35:05 PM
Một số nội dung ôn tập Nền & Móng lớp CIE232E Chương 1 - Những vấn đề cơ bản trong công tác thiết kế nền và...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/14/2015 7:34:34 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/14/2015 7:33:20 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/14/2015 7:32:10 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/14/2015 7:31:01 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/14/2015 7:29:55 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
10/14/2015 9:19:33 AM
Bảng tra hệ số tính sức chịu tải theo Terzaghi
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/5/2015 9:15:36 AM
Bảng tra hệ số nền Cz đối với đất dính
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
9/5/2015 9:13:48 AM
Bảng tra hệ số nền Cz đối với đất rời
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/31/2015 6:59:12 PM
Bảng tra K0 theo tỉ số (l/b) và (z/b)
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/31/2015 3:56:48 PM
Bản vẽ tổng thể
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/31/2015 3:54:51 PM
Mặt bằng móng
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/31/2015 3:53:22 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/31/2015 3:52:28 PM
Mặt đơn cột giữa
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/26/2015 7:49:08 AM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/26/2015 7:47:07 AM
Công thức tính Rtc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/26/2015 7:45:48 AM
Bảng tra m1, m2
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
8/26/2015 7:40:58 AM
Hướng dẫn sử dụng bảng tra m1, m2 (đồ án) - Hệ số m2 lấy bằng 1 - Hệ số m1 lấy như sau: + Nếu lớp đất đặt móng là cát hạt trung lấy bằng 1,4...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
6/12/2015 2:00:21 PM
Câu 11: Vai trò của giằng móng? Khi nào thì cần có giằng móng và cấu tạo cụ thể của giằng móng. Giằng móng là một kết cấu được dùng để liên kết...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 3:08:44 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 3:05:04 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 3:02:59 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 2:52:41 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 2:42:04 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 2:40:20 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 2:36:46 PM
Bảng tra sức kháng thân theo TCVN10304:2014
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 2:34:10 PM
Bảng tra sức kháng mũi đơn vị của cọc chế tạo sẵn theo TCVN 10304:2014 (tt)
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/29/2015 2:31:23 PM
Bảng tra sức kháng mũi đơn vị của cọc chế tạo sẵn theo TCVN 10304:2014
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:47:03 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:45:45 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:44:37 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:42:40 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:41:31 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:40:26 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:39:19 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
5/9/2015 9:38:29 PM
Tiếng anh chuyên ngành cho xây dựng
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 3:01:58 PM
Xuất kết quả sang file Excel
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 3:01:10 PM
Kết quả lực dọc trong cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 3:00:15 PM
Biểu đồ moment thân cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:58:44 PM
Kết quả phân tích nội lực
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:55:40 PM
Kết quả phân tích chuyển vị
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:54:40 PM
Xây dựng mô hình
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:53:38 PM
Ví dụ tính toán móng cọc bằng chương trình SAP 2000
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:50:21 PM
TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:49:08 PM
TCVN 10304:2014 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ...
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:45:40 PM
Phạm vi sử dụng của móng cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
4/8/2015 2:38:24 PM
Tài liệu hay về tính khả năng chịu tải của cọc http://site.iugaza.edu.ps/wp-content/uploads/1-Pile%20Load%20Capacity.ppt
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:26:04 PM
Bảng tra cọc chịu tải trọng ngang
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:22:41 PM
Bản vẽ tổng thể đồ án Nền & Móng
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:21:38 PM
Bản thống kê thép
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:20:33 PM
Bản vẽ nối cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:19:23 PM
Bản vẽ chi tiết cấu tạo cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:17:14 PM
Bản vẽ mặt bằng móng cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:15:42 PM
Bản vẽ mặt đứng móng cọc
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:13:29 PM
Đường Link bản vẽ móng cọc http://kxaydung.duytan.edu.vn/Home/DocumentDetail/vn/4528
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
3/6/2015 1:12:21 PM
Đường Link thuyết minh tính toán móng cọc đài thấp http://kxaydung.duytan.edu.vn/Home/DocumentDetail/vn/4514
chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/27/2015 1:36:26 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Phản hồi: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng
1/27/2015 1:35:40 PM

chu đề: Giải đáp thắc mắc về môn học Nền & Móng và đồ án Môn học Nền & Móng

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024