Thông tin: thangphasan090
Tên đăng nhập: thangphasan090
Họ và tên: ( ¯`·.º-:¦:-*(¯`·.º-:¦:-?¿ ?¿-:¦:-º. *-:¦:-º.·´¯)
Nghề nghiệp: Sinh Vien
Sở thích: Choi Game
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 17/09/2010
Số bài đã gởi: 26
Lần truy cập cuối: 15/12/2010 16:33
Được cảm ơn 3
Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:25:19 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:25:05 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:24:51 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:24:38 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:24:27 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:24:12 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:23:52 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/26/2010 12:23:37 PM

chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:22:15 PM

chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:21:57 PM

chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:21:29 PM

chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:21:15 PM

chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:20:57 PM
Trích: ttytytrytrytr
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:20:40 PM
kikiki
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:20:28 PM
kkiki
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:20:17 PM
uuuu
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:20:05 PM
yyututyuty
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:19:53 PM
uytutyuuuuuuuuu
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:19:42 PM
ôiuioui
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:19:35 PM
oillllllll
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:19:22 PM
ytrytrtry
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:19:12 PM
ytrtrytry
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:19:04 PM
ttytytrytrytr
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Phản hồi: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/26/2010 12:18:48 PM
knnknlnlnlk
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE
11/24/2010 7:20:41 PM
Hãy cùng nghe Joe (blogger nước ngoài nổi tiếng nhờ viết blog bằng tiếng Việt) “văn học hóa” hành trình chứng minh “Bổ đề cơ bản” của giáo sư Ngô Bảo...
chu đề: Bổ đề cơ bản Langlands dưới con mắt của JOE

GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11
11/24/2010 7:01:43 PM
GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11 Tối 16-11, trường Đại học Paris 11, ở thành phố Orsay, ngoại ô Paris (Pháp) đã tổ chức lễ tôn...
chu đề: GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh tại Đại học Paris 11

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023