Thông tin: tranoanh
Tên đăng nhập: tranoanh
Họ và tên: tran oanh
Nghề nghiệp: ke toan
Sở thích:
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 09/06/2012
Số bài đã gởi: 3
Lần truy cập cuối: 09/06/2012 23:06
Được cảm ơn 0
Phản hồi: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán
6/9/2012 8:57:43 AM
1.hãy nêu những sai phạm thường gặp khi kiểm toán tiền?chỉ ra các hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp để hạn chế những sai phạm đó?nếu khi ktv...
chu đề: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán

Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán
6/9/2012 8:56:07 AM
1.hãy nêu những sai phạm thường gặp khi kiểm toán tiền?chỉ ra các hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp để hạn chế những sai phạm đó?nếu khi ktv...
chu đề: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV về kiểm toán

[Trợ giúp] Một số câu hỏi kế toán.
6/9/2012 8:55:15 AM
1.hãy nêu những sai phạm thường gặp khi kiểm toán tiền?chỉ ra các hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp để hạn chế những sai phạm đó?nếu khi ktv...
chu đề: [Trợ giúp] Một số câu hỏi kế toán.

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024