Thông tin: tomyhp
Tên đăng nhập: tomyhp
Họ và tên: Cao Tuyen
Nghề nghiệp: sinh viên
Sở thích: chim cảnh
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 20/04/2011
Số bài đã gởi: 16
Lần truy cập cuối: 21/04/2011 17:09
Được cảm ơn 0
Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:36:50 PM
phạm văn hạnh  7/5/1953  nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:32:14 PM
Phạm Ngọc Thạch 13 / 11 / 1984 Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:31:32 PM
Ho tên : Phạm Ngọc Thanh 13 / 12 /1988 Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:29:47 PM
Nguyễn Tùng Lâm 1 / 7 / 2004 Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:28:31 PM
Phạm Thị Huệ 25 / 08 / 1959 Nữ...
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:26:27 PM
Phạm Thị Huệ 25 / 08 / 1959 Nữ
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:23:48 PM
Nguyễn Văn Minh 31 / 07 / 1962 Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:22:55 PM
Phạm Thị Thêm 23 / 10 / 1966 Nữ
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:15:12 PM
Phạm Thị Thuỳ Giang 20 / 07 / 1992 Nữ
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 5:10:51 PM
Vũ Đình Ba 20 / 03 /1991 Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 1:14:24 PM
họ tên: đặng thị hồng nhung sinh: 18/5/1992 giới tính: nữ b xem giúp mình nhé..... cảm ơn
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/21/2011 1:12:08 PM
Nguyễn Văn Việt 05/ 09 /1991 Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/20/2011 11:17:38 PM
Ho Ten : Lê Trung Hiếu ngay sinh : 15 / 03 / 1992 gioi tjnh : Nam
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/20/2011 8:51:21 PM
Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 25/12/1992
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/20/2011 7:58:54 PM
Cao Hữu Tuyên 22 / 04 /1991  ( ngay duong do nha ) Nam sinh vào khoảng 10h den 11h trưa
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Phản hồi: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!
4/20/2011 7:24:43 AM
Ngày sinh của mình là ngày âm lịch ( trước mẹ toàn tính ngày âm mà ) mình đọc ngày sinh âm lịch nhé Họ & tên : Cao Hữu Tuyên Ngày sinh  AL : 08 /...
chu đề: Muốn xem số mệnh của mình - mời vào đây!

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024