Thông tin: Rakeshprabhu
Tên đăng nhập: Rakeshprabhu
Họ và tên: Prabhu Rakesh
Nghề nghiệp: SDE
Sở thích: Software
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 01/04/2024
Số bài đã gởi: 1
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 0
A detailed guide on Batch Management
4/1/2024 7:15:44 PM
Batch management is a systematic approach utilized in various industries, including manufacturing, distribution, and logistics, to organize, control,...
chu đề: A detailed guide on Batch Management

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024