Thông tin: viettours
Tên đăng nhập: viettours
Họ và tên: nguyen viet
Nghề nghiệp: điều hành tour
Sở thích: du lịch
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 18/04/2022
Số bài đã gởi: 1
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 0
đố vui
4/18/2022 11:11:15 AM
Trích: Câu 1 :Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Câu 2 : Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa...
chu đề: đố vui

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022