Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/11/2011 15:11 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Tổng hợp Audio bài giảng các môn trong trường Đại Học


Đây là tổng hợp Audio giáo trình điện tử của một số môn trong trường đại học chúc các bạn học tập thành công.
 1. Các Dân Tộc Việt Nam (phần 01)
 2. Cộng Tác Đôi (phần 01)
 3. Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam (phần 01)
 4. Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam (phần 02)
 5. Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam (phần 01)
 6. Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục
 7. Giáo Dục Học Hiện Đại
 8. Giáo Dục Mỹ Thuật
 9. Giáo Thiệu Khoa GLGD
 10. Khoa Học Quản Lý & QLGD
 11. Kinh Tế Học Giáo Dục
 12. KT Chia Nhóm Và Điều Khiển Nhóm HT Trong ĐH Toán TH (phần 01)
 13. Lịch Sử Văn Minh Thế Giới (phần 01)
 14. Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ 19
 15. Nhập Môn GDTH
 16. Phát Triển Nguồn Nhân lực
 17. PPDH Môn Đạo Đức (phần 01)
 18. PPNCKH Giáo Dục
 19. QL Hoạt Động ĐH và Giáo Dục
 20. Văn Học Dân Gian Việt Nam (phần 01)
 21. Các Dân Tộc ở Việt Nam (phần 02)
 22. Cộng Tác Đôi (phần 02)
 23. Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
 24. Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam
 25. Độ Lượng và Đánh Giá Giáo Dục
 26. Giáo Dục Học Hiện Đại
 27. Giáo Dục Mỹ Thuật (phần 02)
 28. Kinh Tế Học Giáo Dục
 29. KT Chia Nhóm và Điều Khiển Nhóm HT Trong ĐH Toán TH
 30. Lịch Sử Văn Minh Thế Giới (phần 02)
 31. Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ 19 (phần 02)
 32. Phát Triển Nguồn Nhân Lực
 33. PPDH Môn Đạo Đức (phần 02)
 34. PPNCKH Giáo Dục
 35. QL Hoạt Động ĐH và Giáo Dục
 36. Văn Học Dân Gian Việt Nam (phần 02)
 37. Các Dân Tộc ở Việt Nam (phần 03)
 38. Cộng Tác Đôi (phần 03)
 39. Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam (phần 04)
 40. Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam (phần 03)
 41. Độ Lượng và Đánh Giá Giáo Dục
 42. Giáo Dục Học Hiện Đại
 43. Kinh Tế Học Giáo Dục
 44. KT Chia Nhóm và Điều Khiển Nhóm HT Trong ĐH Toán TH (phần 03)
 45. Lịch Sự Văn Minh Thế Giới (phần 03)
 46. Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ 19 (phần 03)
 47. Phát Triển Nguồn Nhân Lực
 48. PPDH Môn Đạo Đức (phần 03)
 49. PPNCKH Giáo Dục
 50. QL Hoạt Động ĐH và Giáo Dục
 51. Văn Học Dân Gian Việt Nam (phần 03)
 52. Các Dân Tộc ở Việt Nam (phần 04)
 53. Cộng Tác Đôi (phần 04)
 54. Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam (phần 05)
 55. Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam (phần 04)
 56. Lịch Sự Văn Minh Thế Giới (phần 04)
 57. PPDH Môn Đạo Đức (phần 04)
 58. QL Hoạt Động ĐH và Giáo Dục
 59. Văn Học Dân Gian Việt Nam (phần 04)
 60. Lịch Sử Văn Minh Thế Giới (phần 05)
 61. Văn Học Dân Gian Việt Nam (phần 05)
 62. 20 Đại Cương Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính
 63. 30 Đại Cương Về GD Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ
 64. 31 Phát Triển Một Số Kĩ Năng Cần Thiết Cho Trẻ Chậm Phát Triễn Trí Tuệ
 65. 32 Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Mặc Hội Chứng Tự Kỷ
 66. 33 Cộng Tác Xã Hội Với Trẻ
 67. 37 Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo
 68. Các Cuộc Chiến Chống Ngoại Xâm Của Đại Việt Thời Lý - Trần
 69. Các Cuộc CMTS Thời Cận Đại
 70. Cao Trào Dân Chủ 36 -39
 71. Cấu Trúc Dữ Liệu
 72. Chăn Nuôi Đại Cương
 73. CNXH Khoa Học
 74. Cơ Học Lượng Tử
 75. Cơ Sở Dữ Liệu (phần 01)
 76. Cơ Sở Dữ Liệu (phần 02)
 77. Cơ Sở Dữ Liệu (phần 04)
 78. Điện Động Lực Học
 79. Điện Tử Học Đại Cương
 80. Điện Tử
 81. Đô Thị Cổ Việt Nam
 82. GD Dân Số và Môi Trường
 83. Giải BT Vật Lý Phổ Thông
 84. Giải Tích Số
 85. Giáo Dục Học Mầm Non
 86. Giới Thiệu Chung Khoa GDCT
 87. Giới Thiệu Khoa GDMN (phần 01)
 88. Giới Thiệu Khoa GDMN (phần 02)
 89. Hán Nôm
 90. Hình Học Cao Cấp
 91. Hình Học Sơ Cấp
 92. Hình Học Vi Phân
 93. Hóa Hữu Cơ (phần 01)
 94. Hóa Hữu Cơ (phần 02)
 95. Hóa Hữu Cơ (phần 03)
 96. Hóa Lý Thuyết
 97. Hóa Môi Trường
 98. Hóa Phân Tích
 99. Hóa Vô Cơ (phần 01)
 100. Học Thuyết Tiến Hóa
 101. Không gian Metric-Tôpô
 102. Ki%E1%BB%83m%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20v%C3%A0%20%C4%90%C3%A1nh%20Gi%C3%A1%20Gi%C3%A1o%20D%E1%BB%A5c
 103. %20[URL=%22http://www.mediafire.com/download.php?hr9xetlhyplvlyw">Kinh Tế Chính Trị (phần 01)
 104. http://www.mediafire.com/download.php?prwzk2fda4u2hha KinhTeChinhTri(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 105. http://www.mediafire.com/download.php?9ie1vmobwhvk8ha KTHocDaiCuongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 106. http://www.mediafire.com/download.php?6c2lhel9wud4s6w KyThuatNghiepVuHanhChinhluckysnake@truyenky.vn.mp3
 107. http://www.mediafire.com/download.php?vpjg8th2cnlk3qd LichSuDangluckysnake@truyenky.vn.mp3
 108. http://www.mediafire.com/download.php?392ztums0zggnka LichSuTonGiaoVietNam(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 109. http://www.mediafire.com/download.php?va9rf8lqllt9sk7 LichSuTonGiaoVietNam(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 110. http://www.mediafire.com/download.php?n5f62k3spjl1tln LichSuTuTuongGiaoDucluckysnake@truyenky.vn.mp3
 111. http://www.mediafire.com/download.php?nagfs4e3hwyd92i LichSuVanMinhHyLap-RomaCoDailuckysnake@truyenky.vn.mp3
 112. http://www.mediafire.com/download.php?h10wgtu84oy7rsh LogicHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 113. http://www.mediafire.com/download.php?zmj1x7cqkmj3mfx LyLuanDayHocVatLyluckysnake@truyenky.vn.mp3
 114. http://www.mediafire.com/download.php?2ofk6qplnjrx7mi LyLuanDHTieuHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 115. http://www.mediafire.com/download.php?1p0byt7exnie8nd LyLuanVanHoc(Phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 116. http://www.mediafire.com/download.php?vmm6vhwpozn23qp LyLuanVanHoc(Phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 117. http://www.mediafire.com/download.php?hv6khtyhxtyfsw4 LyLuanVanHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 118. http://www.mediafire.com/download.php?wycwmanf3wd0464 LyThuyetGaloa(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 119. http://www.mediafire.com/download.php?x00xr1xsg6aw96m LyThuyetGaloa(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 120. http://www.mediafire.com/download.php?lldft9gle0dsyhk LyThuyetTruongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 121. http://www.mediafire.com/download.php?o51jtd5j67eatx8 MangMayTinhluckysnake@truyenky.vn.mp3
 122. http://www.mediafire.com/download.php?6m2k3lnstmd65yf MyHocDaiCuongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 123. http://www.mediafire.com/download.php?w0z49o32fjzyvnc NhapMon_2luckysnake@truyenky.vn.mp3
 124. http://www.mediafire.com/download.php?sof2on28qrd84rr NhapMonHoaHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 125. http://www.mediafire.com/download.php?z3b3e1lucy01v4q NhapMonluckysnake@truyenky.vn.mp3
 126. http://www.mediafire.com/download.php?8amb1a3jiiw8yv0 NhapMonToanTinluckysnake@truyenky.vn.mp3
 127. http://www.mediafire.com/download.php?keze5749xch0oo7 PhanTichChuongTrinhVLPhoThongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 128. http://www.mediafire.com/download.php?0wtqd6kipbs5uh1 PhuongPhapDayHocSinhHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 129. http://www.mediafire.com/download.php?4swusihkpbid0i9 PhuongTrinhVatLy-Toanluckysnake@truyenky.vn.mp3
 130. http://www.mediafire.com/download.php?65376qx3iltif6e PhuongTrinhViPhanluckysnake@truyenky.vn.mp3
 131. http://www.mediafire.com/download.php?r18tu5991arw88i PPDayHocLichSuluckysnake@truyenky.vn.mp3
 132. http://www.mediafire.com/download.php?sknzno2d000aus2 PPDayHocLuyenTuVaCauOTieuHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 133. http://www.mediafire.com/download.php?301zcihulzdi1ll PPDayHocMonGiaoDucluckysnake@truyenky.vn.mp3
 134. http://www.mediafire.com/download.php?1hr2go0mundn5nj PPDayHocMonTNXHluckysnake@truyenky.vn.mp3
 135. http://www.mediafire.com/download.php?49e567ekwgrbt90 PPDH Chuyen Nganh Tin Hoc(Phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 136. http://www.mediafire.com/download.php?i405mnr296ipcy4 PPDH Chuyen Nganh Tin Hoc(Phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 137. http://www.mediafire.com/download.php?t6n04neocf6lurq PPDH Ngu Vanluckysnake@truyenky.vn.mp3
 138. http://www.mediafire.com/download.php?grfbe7y9rrtsdxq PPDHChinhTaluckysnake@truyenky.vn.mp3
 139. http://www.mediafire.com/download.php?mhcbz521ei9lqkm PPDHChinhTri(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 140. http://www.mediafire.com/download.php?lddyi0k0rl9ys6x PPDHChinhTri(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 141. http://www.mediafire.com/download.php?zsmkocc9efyf783 PPDHHoaHoc1luckysnake@truyenky.vn.mp3
 142. http://www.mediafire.com/download.php?66idilqyntqe3d4 PPDHMonTuNhienXaHoi(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 143. http://www.mediafire.com/download.php?kk47yk7t8ku8dq6 PPDHMonTuNhienXaHoi(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 144. http://www.mediafire.com/download.php?bdh25pj7zuyua24 PPDHMonTuNhienXaHoi(phan3)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 145. http://www.mediafire.com/download.php?5vdmo0anv0o2mal PPDHMonTuNhienXaHoi(phan4)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 146. http://www.mediafire.com/download.php?s412ckk2atisdzi PPDHTapLamVanLop5(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 147. http://www.mediafire.com/download.php?kneb7ezwk2du9z7 PPDHTapLamVanLop5(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 148. http://www.mediafire.com/download.php?hkqxc4ipqwrigcm PPDHTiengVietluckysnake@truyenky.vn.mp3
 149. http://www.mediafire.com/download.php?9qaqhjl7011kya4 PPDHToanluckysnake@truyenky.vn.mp3
 150. http://www.mediafire.com/download.php?13p3vhr7hosxb2u QLHDDHvaGDTrongTruongPTluckysnake@truyenky.vn.mp3
 151. http://www.mediafire.com/download.php?gu3upg08uj7wyv2 QuanHeQTGiua2CuocChienTranhluckysnake@truyenky.vn.mp3
 152. http://www.mediafire.com/download.php?lskrr4u44uz352f TamLyHocTreEmluckysnake@truyenky.vn.mp3
 153. http://www.mediafire.com/download.php?oynraoy7794e4jj TamLyTieuHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 154. http://www.mediafire.com/download.php?67htt5p7n3i25fs TamLyXaHoiTrongQuanLyluckysnake@truyenky.vn.mp3
 155. http://www.mediafire.com/download.php?b1f15j3lcrv30va TeBaoHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 156. http://www.mediafire.com/download.php?c847cl40emmg7ut ThienVanHocDaiCuongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 157. http://www.mediafire.com/download.php?nduqc1izimcsg6n ThietKeKiemTraDinhKyMonToanluckysnake@truyenky.vn.mp3
 158. http://www.mediafire.com/download.php?f6c5y2238fv3gnv ThongKeTrongQLGDluckysnake@truyenky.vn.mp3
 159. http://www.mediafire.com/download.php?qb9np8ldu6ov4oo ThongTin-DuBaoGDluckysnake@truyenky.vn.mp3
 160. http://www.mediafire.com/download.php?c0233p8myird74h TiengViet1luckysnake@truyenky.vn.mp3
 161. http://www.mediafire.com/download.php?17bdgceque5k5s4 TiengViet2(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 162. http://www.mediafire.com/download.php?yj09y7af4kl87gp TiengViet2(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 163. http://www.mediafire.com/download.php?nofufvwmvhif088 TrietHoc(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 164. http://www.mediafire.com/download.php?813v0tv5xgpjiym TrietHoc(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 165. http://www.mediafire.com/download.php?5x4diy4q43p89fm TrongTrotDaiCuongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 166. http://www.mediafire.com/download.php?mxvmb3oz78i104z TuTuongHoChiMinhluckysnake@truyenky.vn.mp3
 167. http://www.mediafire.com/download.php?qki13dddy7ikwov TuVung - NguNghialuckysnake@truyenky.vn.mp3
 168. http://www.mediafire.com/download.php?7qc47gpe3ohw4ad VanHoahocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 169. http://www.mediafire.com/download.php?ivi78r80iezy9dq VanHoaPhuongDongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 170. http://www.mediafire.com/download.php?2z6c24poofyuvas VanHoc VN DauTheKy XX 1945luckysnake@truyenky.vn.mp3
 171. http://www.mediafire.com/download.php?8m2ef3g1b1y6yw8 VanHocDanGianluckysnake@truyenky.vn.mp3
 172. http://www.mediafire.com/download.php?7en6tx25nj8h91n VanHocNuocNgoailuckysnake@truyenky.vn.mp3
 173. http://www.mediafire.com/download.php?k8w1zjtw740yfhj VanHocPhuongDongluckysnake@truyenky.vn.mp3
 174. http://www.mediafire.com/download.php?becn058b4cqdn77 VanHocThieuNhi_2luckysnake@truyenky.vn.mp3
 175. http://www.mediafire.com/download.php?9luli31l4rayjef VanHocThieuNhiluckysnake@truyenky.vn.mp3
 176. http://www.mediafire.com/download.php?s5ajesy7kmefv55 VanHocTreEm(phan1)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 177. http://www.mediafire.com/download.php?wrapl5ejfba8yur VanHocTreEm(phan2)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 178. http://www.mediafire.com/download.php?m8d1vy9vv5baoah VanHocTreEm(phan3)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 179. http://www.mediafire.com/download.php?og3rl7gyie2tt2w VanHocTreEm(phan4)luckysnake@truyenky.vn.mp3
 180. http://www.mediafire.com/download.php?2n4arqll3cbwfcb VanHocTrungDailuckysnake@truyenky.vn.mp3
 181. http://www.mediafire.com/download.php?4oax3i6fu2k76dm VanHocVietNamTrungDailuckysnake@truyenky.vn.mp3
 182. http://www.mediafire.com/download.php?o333fjpivrvvy0d VanHocVNSau 1945luckysnake@truyenky.vn.mp3
 183. http://www.mediafire.com/download.php?w63wjj3686be7r2 VanHocVNTuDauTKXXDenCMT8luckysnake@truyenky.vn.mp3
 184. http://www.mediafire.com/download.php?q4i371veqk9vd79 VanHocVNTuSauCMT8Den1975luckysnake@truyenky.vn.mp3
 185. http://www.mediafire.com/download.php?54wekja55ec5t3x VatLyChatRanluckysnake@truyenky.vn.mp3
 186. http://www.mediafire.com/download.php?0e6ul688abuoa00 VatLyPhanTuVaNhietHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
 187. http://www.mediafire.com/download.php?0h0eag6i0x6sj7p ViSinhVatHocluckysnake@truyenky.vn.mp3
Nguồn: Trường đại học Sư Phạm Hà Nội
Website: hnue.edu.vn


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
28/03/2012 09:03 # 2
hoacattayson
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 05/05/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 9
Phản hồi: Tổng hợp Audio bài giảng các môn trong trường Đại Học


 khen công ai đã sưu tầm và upload cho mọi người


"Con số O"

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022