Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/11/2011 19:11 # 1
nhokconan2106
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 17/10/2011
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 3
thầy cô cho em hỏi


 e là sinh viên khoá k17 nên còn một số thắc mắc
sắp tới thi học kì rồi cho em hỏi là như thế nào mình sẽ học lại và tính điểm tích luỹ như thế nào a

 
24/11/2011 20:11 # 2
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: thầy cô cho em hỏi


Những quy định của trường em tham khảo tại đây nhé, vì rất dài nên ko thể trích dẫn hết được
Thông tin dành cho sinh viên: 
forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx
Quy chế 43 và quy định 421A về đào tạo tín chỉ: 
forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx
Quy định số 295 về bổ sung 1 số nội dung trong công tác quản lý đào tạo: 
forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx
Quy định học lại: khi điểm thi kết thúc học phần dưới 4, tổng kết dưới 4, và ko tham gia thi lần 2
Thang điểm 4 khi tính điểm xếp loại hàng năm
cách tính điểm của trường ta thì tính theo thang điểm 10 ở các học phần ,rồi nhân với số tin chỉ từng học phần,tất cả chia cho tổng số tín chỉ trên năm học.cách xếp loại ở trường ta là
Bảng quy đổi các thang điểm và xếp loại điểm học phần.

Xếp loại

Thang điểm 10

Thanh điểm chữ

Cận dưới

Cận trên

Điểm chữ

Điểm số (4)

Giỏi

9.5

10

A+

4

Giỏi

8.5

9.4

A

4

Khá

8

8.4

A-

3.65

Khá

7.5

7.9

B+

3.33

Khá

7

7.4

B

3

Trung Bình

6.5

6.9

B-

2.65

Trung Bình

6

6.4

C+

2.33

Trung Bình

5.5

5.9

C

2.00

Trung bình yếu

4.5

5.4

C-

1.65

Trung bình yếu

4

4.4

D

1

Kém

0.0

3.9

F

0.0

Loại xuất sấc: Điểm TB chung tích lũy từ 3.68 đến 4.00
Loại giỏi: Điểm TB chung tích lũy từ 3.34 đến 3.67
Loại khá:Điểm TB chung tích lũy từ 2.68 đến 3.33
Loại TB: Điểm TB chung tích lũy từ 2.00 đến 2.67

Xếp loại tốt nghiệp: theo thang điểm trong quy chế 43 của Bộ
Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo l­u kết quả học tập, chuyển ch­ơng trình đào tạo  và chuyển loại hình đào tạo           

          1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đ­ợc cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp đ­ợc xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, nh­ sau:

         a) Loại xuất sắc:      Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

          b) Loại giỏi:                     Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:             Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

          2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các tr­ờng hợp sau:

          a) Có khối l­ợng của các học phần phải thi lại v­ợt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn ch­ơng trình;

          b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

          3. Kết quả học tập của sinh viên phải đ­ợc ghi vào bảng điểm theo từng học phần. Trong bảng điểm còn phải ghi chuyên ngành (h­ớng chuyên sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

          4. Nếu kết quả học tập của sinh viên thỏa mãn những quy định tại khoản 1 Điều 27 của Quy chế này đối với một số ch­ơng trình đào tạo t­ơng ứng với các ngành đào tạo khác nhau, thì sinh viên đ­ợc cấp các bằng tốt nghiệp khác nhau t­ơng ứng với các ngành đào tạo đó.     

          5. Sinh viên còn nợ chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất, nh­ng đã hết thời gian tối đa đ­ợc phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, đ­ợc trở về tr­ờng trả nợ để có đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

          6. Sinh viên không tốt nghiệp đ­ợc cấp giấy chứng nhận về các học phần đã học trong ch­ơng trình của tr­ờng. Những sinh viên này nếu có nguyện vọng, đ­ợc quyền làm đơn xin chuyển qua các ch­ơng trình khác theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này.  

 


 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
24/11/2011 20:11 # 3
xinchohun_K16
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 20/60 (33%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 18/09/2010
Bài gởi: 170
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: thầy cô cho em hỏi


Thi dưới 4 điểm là nợ nhé bạn ^^
Nếu hơn 20 SV nợ thì được thi lại, ít hơn thì phải học lại
Chúc bạn thi qua môn điểm cao
 
Các thành viên đã Thank xinchohun_K16 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022