Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/09/2020 19:09 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020 - Đề minh họa môn Toán năm 2020


1. Gợi ý đáp án đề minh họa 2020 lần 2 môn Toán

1.A 2.A 3.A 4.B 5.C 6. C 7.D 8.A 9.C 10.C
11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.D 18.D 19.C 20.B
21.B 22. 23.B 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
                   
                   

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020. Bộ tài liệu gồm 50 câu hỏi kèm theo lời giải chi tiết, đề có đáp án kèm theo, chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện cách giải nhanh bài tập Toán. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Gợi ý đáp án đề minh họa Toán 2020

Gợi ý đáp án đề minh họa Toán 2020

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

Đáp án đề minh họa Toán

2. Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán

Câu 1: Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d có đạo hàm là hàm số y = f '(x) với đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số y = f (x) tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương. Khi đó đồ thị hàm số y = f (x) cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 2: Đồ thị ở hình vẽ bên là của hàm số nào trong các phương án dưới đây?

A. y = x3 - 3x + 2

B. y = x3 - 3x2 + 2

C. y = x3 - 3x +1

D. y = x3 - 3x2 +1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 3: Đồ thị hàm số y = 2x3 - 3x2 +1y = 2x3 - 3x2 +1 đi qua điểm nào trong số các điểm sau

A. A(0, 0)

B. B(1, 0)

C. C(1,1)

D. D (2,1)

Câu 4: Cho hàm số x3 - 3+ 2 có đồ thị như hình vẽ bên. Dựa vào đồ thị hàm số, tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hàm số x3 - 3x + 2 - m = 0 có ba nghiệm phân biệt.

A. m >4

B. m <0

C. 0 ≤m ≤ 4

D. 0 < < 4

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 5: Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số y = Ιax3 + bx2 + cx + d +1Ι có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 6: Biết rằng đồ thị hàm số y = x4 - 2mx2 +1 đi qua điểm (1, -2). Xác định giá trị của m?

A. m =4

B. m = 2

C. m =1

D. m =0

Câu 7: Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là của y = x- 3x2 - 4?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 8: Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây.

A. y =-x4 +1

B. y =-x4 +2x2 +1

C. =x4 +1

D. y =x4 +2x2 +1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 9: Hàm số y = ax+ bx+ c có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. a < 0, b > 0, c < 0

B. a < 0, b < 0, c < 0

C. a > 0, b < 0, c < 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 10: Cho hàm số y = f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + và hàm số ¢(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết (b) < 0, hỏi đồ thị hàm số (x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D.4

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 11: Tìm abđể đồ thị hàm số như hình vẽ bên.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 12: Cho hàm số Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020 có đồ thị như hình bên, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 0 < a < b

B. a < b < 0

C. b < a < 0

D. 0 < b < a

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 13: Đồ thị hàm số Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14: Biết rằng đồ thị hàm số Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020 có tiệm cận đứng đi qua điểm (2;3) và tiệm cận ngang đi qua điểm N (4, 5). Tính giá trị của b?

A. 7

B. 3

C. 6

D. 2

Câu 15:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số x3 - 3trên [0, 3]?

A. 0

B. 18

C -2

D. 2

Câu 17: Tìm tổng của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số = sin2 - sin + 3 trên tập số thực?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 18: Một chất điểm chuyển động theo phương trình = -t3 + 9t2 + t +10 trong đó tính bằng (s) và S tính bằng (m). Thời gian vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là:

A. =5s

B. t =6s

C. t =2s

D. t =3s

Câu 19: Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí có khoảng cách đến bờ biển AB = 5km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí cách một khoảng BC = 7km. Người canh hải đăng có thể chèo đò từ đến trên bờ biển với vận tốc 4km rồi đi bộ đến với vận tốc 6km h. Vị trí của điểm cách B một khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất?

A. 0km B. 7km

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 20: Cho hàm số (x) xác định và liên tục trên [ae] và có đồ thị hàm số '(x) như hình vẽ bên. Biết rằng

(a)+ (c) = (b)+ (d). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên [ae]?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 21: Hàm số x4 - 2xđồng biến trên khoảng nào trong các phương án sau?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 22:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 23: Tìm để hàm số x3 - 3x2 + mx - 3đồng biến trên [0, 5]?

A. m ≤ -4

B. m ≥ -45

C. m ≥ 3

D. m ≤ 3

Câu 24: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

A. m ≤ -1

B. m ≥ -1

C. m ≥ 1

D. m ≤ 1

Câu 25: Cho hàm số (x) xác định và liên tục trên R đồng thời có đồ thị hàm số '(x) như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 26:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 27: Đồ thị hàm số \frac{X-1}{X+2} nhận:

A. Đường thẳng = 2 là đường tiệm cận đứng, đường thẳng = 1 là đường tiệm cận ngang

B. Đường thẳng = -2 là đường tiệm cận đứng, đường thẳng = 2 là đường tiệm cận ngang

C. Đường thẳng = 1 là đường tiệm cận đứng, đường thẳng = -2 là đường tiệm cận ngang

D. Đường thẳng = -2 là đường tiệm cận đứng, đường thẳng = 1 là đường tiệm cận ngang

Câu 28: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số '' = 0? x3 + 3+ 5 mà hoành độ là nghiệm của phương trình

A. (0;5)

B. (1;3)

C. (-1;1)

D. (0; 0)

Câu 29: Cho hàm số y = mx4 - (m2 -1)x2 +1. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Với =0 thì hàm số có một điểm cực trị.

B. Hàm số luôn có 3 điểm cực trị với với mọi m ≤ 0.

C. Với m∈ (-1;0)∪(1; Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2018) hàm số có 3 điểm cực trị.

D. Đồ thị hàm số luôn có một điểm cực trị là (0,1).

Câu 30: Cho hàm số (x) liên tục trên R đồng thời có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

A. Hàm số đạt cực tiểu tại = -2 và đạt cực đại tại = 5

B. Giá trị cực đại của hàm số là-3

C. Giá trị cực đại của hàm số là5

D. Hàm số đạt cực đại tại = -3 và đạt cực tiểu tại = 0

Câu 31:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 32: Các hàm số (x), (x) và h (x) xác định và có đạo hàm trên R. Các hàm số đó có đồ thị tương ứng trong các hình (1), (2), (3) đồng thời các hàm số f '(x), g '(x), h '(x) có đồ thị làmột trong số các hình (a), (b), (c) dưới đây. Hãy chỉ ra sự tương ứng của đồ thị hàm số và đạo hàm của nó.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 33: Tìm để đồ thị hàm số x4 - (-1) x2 +1 có ba cực trị tạo thành tam giác vuông cân?

A. m =2

B. m =3

C. m =0

D. m =4

Câu 34: Tìm để hàm số y = x3 - (m -1) x2 - (m + 2) x + 2 có điểm cực tiểu là = 1.

A. m =-1

B. m =0

C. m =1

D. m =2

Câu 35: Tìm để đồ thị hàm số x3 - (+1) x2 + mx +1 có các điểm cực đại và cực tiểu và hoành độ các cực trị đó là các số dương?

A. m >0

B. m ≥ 0

C. m ≤ 0

D. m < 0

Câu 36: Cho hàm số x4 - 2x2 +1 có đồ thị (). Gọi () là một đường thẳng thay đổi nhưng luôn đi qua điểm cực đại của đồ thị (C). Tìm giá trị nhỏ nhất tổng khoảng cách của hai điểm cực tiểu đồ thị () tới đường thẳng (d)?

A. 1

B. 2

C. \sqrt{2}

D. \sqrt{3}

Câu 37: Một khúc gỗ hình lăng trụ đứng với các kích thước như hình vẽ trên có đơn giá 2 triệu đồng mỗi mét khối gỗ. Hỏi khúc gỗ này có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 144 triệu đồng

B. 120 triệu đồng

C. 160 triệu đồng

D. 240 triệu đồng

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 38: Khi tăng độ dài các cạnh của hình lập phương gấp 2 lần thì thể tích của hình lập phương sẽ tăng lên như thế nào?

A. Tăng gấp 2 lần

B. Tăng gấp 4 lần

C. Tăng gấp 6 lần

D. Tăng gấp 8 lần

Câu 39: Người ta múc nước từ bể nước bằng một chiếc cốc có hình lập phương không có nắp vào một bình nước có hình lăng trụ tam giác đều. Biết rằng chiếc cốc có chiều dài mỗi cạnh bằng 4cm và chiếc bình có cạnh đáy bằng 10cm, chiều cao 30cm. Hỏi cần phải múc tối thiểu bao nhiêu lần để chiếc bình đầy nước?

A. 20 lần

B. 21 lần

C. 22 lần

D. 23 lần

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 40: Một khối rubik có hình lập phương (mỗi mặt của rubik có 9 ô vuông) có thể tích bằng 125cm3. Hỏi tổng diện tích các mặt của khối rubik đó bằng bao nhiêu?

A. 150cm2

B. 54cm2

C. 25cm2

D. 108cm2

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 42: Cho hình chóp BC có SA SB SC = 3, AC = 2. Tam giác ABC vuông cân tại B. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 43: Cho hình chóp BCD có đáy là hình vuông cạnh aSA ⊥ (ABCD) và cạnh bên SC hợp với đáy một góc 45°. Tính thể tích của hình chóp S.ABCD .

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 44: Cho hình chóp đều S.ABCD có AC = 2a, mặt bên (SBC) tạo vơi đáy góc 45°. Tính thể tích của hình chóp S.ABCD.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 45: Hình hộp đứng ABCD.AB 'C ' D ' có đáy là hình vuông cạnh bên AA' = 3và đường chéo AC ' = 5a. Thể tích V của hình hộp đứng ABCD.A'' bằng bao nhiêu?

A. =4a3

B. V =24a3

C. V =12a

D. V =8a3

Câu 46: Tính thể tích của khối chóp SC AB = 7aS.ABC có độ dài các cạnh SA = BC = 5aSB AC = 6

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 47: Cho hình chóp BCD có đáy là hình vuông cạnh aSA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30o . Tính thể tích của khối chóp.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 48: Một bể nước không có nắp có hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 1m3 với đáy là một hình vuông. Biết rằng nguyên vật liệu dùng để làm thành bể có đơn giá là 2 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi giá thành nhỏ nhất cần có để làm bể gần với số nào nhất sau đây?

A. 9.500.000 đồng

B. 10.800.000 đồng

C. 8.600.000 đồng

D. 7.900.000 đồng

Câu 49: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, các cạnh AB = 1, AC = 2. Các tam giác SAB và SAC lần lượt vuông tại và C. Góc giữa (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 600. Tính thể tích của khối chóp đã cho.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 50: Cho đoạn thẳng AB cố định trong không gian và có độ dài AB = 2. Qua các điểm và lần lượt kẻ các đường thẳng Ax và By chéo nhau thay đổi nhưng luôn vuông góc với đoạn thẳng AB. Trên các đường thẳng đó lần lượt lấy các điểm Msao cho AM + 2BN = 3. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối tứ diện ABMN?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

3. Đáp án trắc nghiệm đề thi thử THPT Quốc gia 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

B

D

D

B

C

B

D

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

B

A

C

B

D

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

D

C

A

D

A

D

A

B

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

B

C

A

C

A

D

B

A

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

A

C

C

D

B

C

D

A

B

B


4. Đáp án giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020

Câu 1: Ta có f '(x) = 3ax2 + 2bx + đi qua các điểm (0, 0),(1, -1),(2, 0) nên \frac{1}{3} , = -1, = 0.

Do vậy: (x) = \frac{1}{3} x3 - x2 + . Điểm tiếp xúc với trục hoành là cực trị của đồ thị hàm số và tại đó ta 3 có = 0 hoặc

= 2. Vì đồ thị hàm số (x) tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ dương nên đồ thị hàm số tiếp xúc trục hoành tại điểm = 2 nghĩa là: (2) = 0⇔ =\frac{4}{3} . Chọn D.

Câu 2: Chọn D.

Câu 3: Chọn B.

Câu 4: Chọn D.

Câu 5: Ta có thể vẽ đồ thị hàm số y = Ιax3 + bx2 + cx + d +1Ι theo ba bước như sau và Chọn D.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 6: Chọn B. Câu 7: Chọn c Câu 8: Chọn B

Câu 9: Trường hợp này rõ ràng là có 3 cực trị với < 0, > 0, tuy nhiên điểm cắt trục tung (0, c) có tung độ dương nên ta có > 0.

Chọn D.

Câu 10: Ta có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Vì (b) < 0 nên rõ ràng có nhiều nhất 2 giao điểm. Chọn B.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2020

Câu 11: Cắt trục hoành tại điểm (-2, 0) nên a = 1. Tiệm cận ngang = 1 nên có c= 1

Tiệm cận đứng = 2 nên có b = -2

Chọn D.

Câu 12: Tiệm cận ngang nằm trên trục hoành nên a > 0, hàm số đồng biến nên 0 < a < bChọn A.

Câu 13:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán năm 2018

Chọn B

Câu 14: Tiệm cận đứng đi qua điểm M (2;3) nên b = 2. Tiệm cận ngang đi qua điểm N (4, 5) nên a = 5. Do vậy P = a+b = 7

Chọn A.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Vì phương trình x +1+ = \sqrt{x^{^{2^{ }}}+}3x\ =\ 0 vô nghiệm nên chỉ có duy nhất một tiệm cận đứng nữa đó là đường thẳng x = -m - 2. Vậy "m € R ta luôn có hai tiệm cận. Chọn C.

Câu 16: Chọn B.

Câu 17: Chọn D.

Câu 18: Chọn D.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Chọn C

Câu 20: Ta có bảng biến thiên như hình vẽ

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Câu 21: Chọn D.

Câu 22: Chọn D.

Câu 23: Chọn C.

Câu 24: Chọn A.

Câu 25: Chọn D.

Câu 26: Chọn A.

Câu 27: Chọn D.

Câu 28: Chọn A.

Câu 29: Chọn B.

Câu 30: Chọn C.

Câu 31: Chọn B.

Câu 32: Chọn D.

Câu 33: Sử dụng công thức tính nhanh ta có:

\frac{m-1}{2}=1 ⇒ m = 3

Chọn B

Câu 34: Ta có: y ' = 3x2 - 2(m -1) x - (m + 2) và y" = 6- 2(-1).

Vì '(1) = 0⇒ = 1. Thay vào ta được "(1) > 0 thỏa mãn.

Vậy Chọn C.

Câu 35: y ' = 3x2 - 2(m +1) x + m và giải Δ ' > 0, S > 0, P > 0 ⇒ m > 0

Chọn A.

Câu 36: Cách 1: Hình học: Ta có ba cực trị lần lượt là A(0,1), (-1, 0), (1, 0). Do vậy Ta xét các hình chiếu vuông góc và của và xuống đường thẳng (). Ta tìm min của BE CF.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Ta nhận thấy tam giác ABC vuông cân tại do đó: ΔABE AFC cho nên AE CF.

Vậy: BE CF AE BE ≥AB = \sqrt{2} theo bất đẳng thức tam giác. Đẳng thức xảy ra khi và chỉkhi đường thẳng () trùng với một trong hai đường thẳng AB hoặc AC.

Cách 2: Sử dụng TABLE: Ta có phương trình đường thẳng đi qua cực đại là +1 + -1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Câu 37: Chọn A.

Câu 38: Chọn D.

Câu 39: Chọn B.

Câu 40: Chọn A.

Câu 41: Chọn A.

Câu 42: Chọn C.

Câu 43: Chọn C.

Câu 44: Chọn D.

Câu 45: Chọn B.

Câu 46: Sử dụng công thức tính nhanh

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán đối với tứ diện gần đều và dùng lệnh CALC để tính. Chọn C.

Câu 47: Chú ý rằng ∠DSA = 300 do đó Chọn D.

Câu 48: Gọi cạnh đáy của bể là x, khi đó chiều cao của bể là

h\ =\frac{1}{x2^{^{ }}}\ . Diện tích toàn phần của chiếc bể là Stp x2 + \frac{4}{x} do đó chi phí cần là: (x) = 2000000 \left(x^2+\frac{4}{x}^{ }\right) . Để tìm min ta có 2 cách chính:

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Vậy ta chọn đáp án A.

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán

Nguồn: Vndoc.com
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021