Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/07/2020 12:07 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 34 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 239/340 (70%)
Kĩ năng: 42/190 (22%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 5849
Được cảm ơn: 1752
Đơn xin xác nhận công tác


Giấy xin xác nhận thời gian làm việc là văn bản xác nhận quá trình làm việc (công tác) của nhân viên tại công ty trước khi nghỉ việc. Để xin xác nhận quá trình làm việc, người lao động điền đầy đủ thông tin cá nhân, chức danh công việc đã đảm nhận, bộ phận công tác và trình lên Giám đốc để xin được xác nhận.

Đơn xác nhận quá trình làm việc hay còn gọi là đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn được sử dụng trong trường hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tiến hành xác nhận chấp nhận mẫu đơn điều động đơn xin chuyển công tác của một cá nhận, mẫu giấy xác nhận công tác sẽ là căn cứ xác nhận chứng minh thời gian thời gian nhận công tác tại đơn vị đó.

Dưới đây là mẫu giấy xin xác nhận thời gian làm việc, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 1: Đơn xin xác nhận công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

..............., ngày........tháng......năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ..........................................................................

Địa chỉ thường trú: ...................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ..........................................................................................

Số CMND:................................................ Ngày cấp:.............Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà:............................... Số ĐTDĐ: .....................................

Hiện đang làm việc tại:...............................................................................

Chức danh/chức vụ:...................................................................................

Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................

Điện thoại liên lạc: .....................................................................................

Ngày vào làm việc:....................................................................................

Lý do xác nhận công tác:..........................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Sửa

Mẫu 2: Giấy xác nhận đang công tác tại công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban gián đốc Công ty .....................

Tôi tên là: .....................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................

Số điện thoại: ...............................................................................................

Thường trú: .................................................................................................

Số CMND:................................................ Ngày cấp:.............Nơi cấp:……

Hiện đang công tác tại: ..............................................................................

Thời gian nhận việc ngày: .........................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc Công ty.........xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của..............

Tôi xin chân thành cảm ơn!

............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của công ty
 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguồn: download.vn

 

Xem đầy đủ:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


 

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021