Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/06/2019 18:06 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 34 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 231/340 (68%)
Kĩ năng: 42/190 (22%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 5841
Được cảm ơn: 1752
Mẫu đơn xin nghỉ phép (đi du lịch, nước ngoài...)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

 

 

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi:       - Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

                        - Trưởng phòng Hành Chính – Nhân S

                        - Trưởng bộ phận ………………………………………………….

 

Tôi tên là: ……………………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:

            Nghỉ phép đi: ……………………………………………………………………….

            Tại: ………………………………………………………………………………….

            Từ ngày: ……………………………..…   Đến ngày: ………………………………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                            ….., ngày….tháng….năm

Ban Giám Đốc         Phòng HC – NS        Trưởng bộ phận                   Người làm đơn

(Duyệt)                      (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)

 

 

                                                                                                                  Nguồn:      Careerlink.vn

  

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021