Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2019 15:05 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 34 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 231/340 (68%)
Kĩ năng: 42/190 (22%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 5841
Được cảm ơn: 1752
Mẫu đơn xin nghỉ phép (không hưởng lương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

Kính gửi:       - Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

                        - Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

                        - Trưởng bộ phận ………………………………………………….

 

Tôi tên là: ……………………………………………………………   Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………    Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận …………………………

……… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ  ngày……………đến ngày ………….….

Lý do nghỉ phép:

………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin tự nguyện …………(*)………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                ……, ngày…..tháng…..năm

Giám Đốc            Phòng HC – NS              Trưởng bộ phận                      Người làm đơn

(Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) : Tham gia đóng 100% tiền BHXH (hay không tham gia đóng BHXH)

 

 

                                                                                                                    Nguồn:    Careerlink.vn

  

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021