Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/12/2013 23:12 # 1
sat_thu_nikita
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 88/90 (98%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 448
Được cảm ơn: 129
MẪU – ĐƠN XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH


 

MẪU – ĐƠN XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

ĐƠN XIN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

(Ðặc cách hoặc tạm thời)

Họ và tên:……………………………………………………………………………Nam, nữ

Năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………….

Ðịa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………Quốc tịch:…………………………………….

Trình độ văn hoá:………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………….

Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………………………..

Ðã qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn tại:…………………….

từ ngày……………………………………đến ngày……………………………………………

Nơi làm việc hiện nay:………………………………………………………………………..

Ðã làn hướng dẫn viên cho các doanh nghiệp Du lịch :…………………

Tên doanh nghiệp Từ ngày, tháng, năm Ðến ngày, tháng, năm
     
     
     

Tôi tự nguyện làm đơn đề nghị Tổng cục Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch cho tôi. Nếu được cấp thẻ, tôi xin hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người hướng dẫn thực hiện đầy đủ những quy định về hướng dẫn viên Du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành.

Ngày…….tháng…….năm199..

Người làm đơn

Xác nhận và đề nghị của doanh nghiệp hiện đang sử dụng hướng dẫn viên.

 

Tên doanh nghiệp:

Ðịa chỉ:

Giấy phép kinh doanh lữ hành số:

Ngày cấp phép:

Cơ quan cấp phép:

Xác nhận ông, bà…………………….

Là hướng dẫn viên của doanh nghiệp với những tư liệu ghi trong đơn là xác thực, hiện đang làm việc tốt (đạt yêu cầu) và cần thiết cho công việc của doanh nghiệp.

Ðề nghị Tổng cục Du lịch xét cấp thẻ hướng dẫn viên đặc cách (tạm thời) cho ông (bà) có tên trên. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng quy chế hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch đã ban hành.

Ngày……tháng……năm 199…

Giám đốc

(Ký tên đóng dấu)

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022