Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/05/2010 22:05 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
[Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


Hiện tại thì Car vừa kết thúc môn Quản trị nguồn nhân lực do cô Sái Thị Lệ Thủy dạy. Và đây là giáo trình sử dụng khi học. Hi vọng giúp ích cho mọi người!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ MÔN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

I. Quản trị nguồn nhân lực là gì?

II.Quy trình và hệ thống chủ chốt

1. Hoạch định NNL

2.Thiết kế công việc

3.Tuyển dụng

4. Đào tạo và phát triển

5. Thù lao

6.Lương và thưởng

7.Bảo vệ người lao động

8.Cải thiện tổ chức

III. Bộ phận QTNNL trong tổ chức

1.Cấu trúc của bộ phận quản trị NNL

2.Mối quan hệ với phòng ban khác

3.Giám đốc nhân sự

4.Kế hoạch chiến lược và NNL

IV. Môi trường quản trị nguồn nhân lực

1.Sự thay đổi môi trường

a.Toàn cầu hoá và cạnh tranh

b.Kỹ thuật cải tiến và chia sẻ

c.Sự phát triển của các ngành công nghiệp

2. Sự thay đổi về bản chất của công việc

a.Thiết kế công việc

b.Lịch trình công việc

c.Người lao động

3.Sự thay đổi lực lượng làm việc và sự kỳ vọng của công nhân

a.Kiểu sống

b.Phụ nữ

c.Lao động già

d.Giáo dục

e.Sự tham gia

f.Lựa chọn hoạt động

g.Môi trường

h.Chất lượng cuộc sống

V. Các nhân tố trong hoạt động của tổ chức

1.Mô hình hoạt động của tổ chức

a.Môi trường bên trong

b.Môi trường bên ngoài

2.Nhân tố tài chính và công nghệ

c.Nguồn lực tài chính

d.Nguồn lực kỹ thuật và vật chất

e.Cấu trúc

3.Triết lý quản trị và các kiểu lãnh đạo

a.Triết lý quản trị

b.Kiểu lãnh đạo

4.Cá nhân, nhóm và sự thi hành

5.Văn hoá tổ chức và xu hướng

a.Văn hoá tổ chức

b.Xu hướng tổ chức

VI. Luật lao động và các luật lệ khác

1. Hành động quả quyết

2. Sự vùng dậy của phụ nữ

3. Tổ chức ADEA năm 1967

4. Tổ chức ADA năm 1990

5. Tổ chức FMLA năm 1993

6. Những bộ luật lao động khác

VII. Lịch sử phát triển nguồn nhân lực ở Mỹ

1. Phong trào quản trị khoa học

2. Quản trị công nghiệp

3. Quản trị con người

4. Quản trị lao động

5. Sự phát triển của QTNNL như là một ngành nghề

 

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

 

I.Thiết kế công việc

1. Khía cạnh lịch sử

2. Định nghĩa

3. Nội dung công việc

4. Ảnh hưởng của phân tích công việc đến cá nhân và tổ chức

5. Các phương pháp tiếp cận thiết kế công việc 

6. Vai trò của phòng nhân sự trong thiết kế công việc

II.Phân tích công việc

1.Phân tích công việc

2.Mô tả công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc

3.Vai trò của bộ phận NNL trong phân tích công việc

 

 

 

 

CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

 

I.Hoạch định NNL là gì?

II. Những khía cạnh của một quy trình hoạch định

1. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

2. Nghiên cứu tài liệu cần thiết cho hoạch định nguồn nhân lực

3. Hoạch định chương trình nguồn nhân lực

4. Hoạch định sự kế nhiệm

5. Mối quan hệ của hoạch định nguồn nhân lực với tiến trình bố trí nhân viên

6. Hậu quả của việc hoạch định không tốt

7. Cân nhắc trong việc sử dụng ngân sách.

8. Hợp đồng lao động

9. Thu thập và kiểm tra dữ liệu

III. Các hình thức tuyển dụng nhân sự

III.Thị trường lao động bên ngoài

IV.Vai trò của bộ phận NNL trong việc hoạch định

 

CHƯƠNG 4:TUYỂN DỤNG

 

I.Tuyển dụng

1.Quy trình tuyển dụng

2.Tuyển dụng bên trong

3.Tuyển dụng bên ngoài

4.Tuyển dụng nhóm đặc biệt

II.Lựa chọn

1.Quy trình lực chọn

2.Tiêu chuẩn lựa chọn

3.Nguồn thông tin về các ứng viên

4.Các bài text để lựa chọn

5.Phỏng vấn lựa chọn

6.Quyết định lựa chọn

III. Nghề nghiệp quản trị nguồn nhân lực

1. Định hướng

2. Tuyển dụng

3. Sa thải

4. Quản trị sự thay đổi nghề nghiệp

 

CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

 

A. ĐÀO TẠO CÁC LỸ NĂNG

I. Quyết định nhu cầu cho huấn luyện kỹ năng

1.Nhu cầu tổ chức

2.Công việc đặc biệt

3.Cấp độ kỹ năng hiện tại của nhân viên

II.Nhu cầu hướng vào mục tiêu

III.Lựa chọn người được huấn luyện

III. Đa kỹ năng

IV.Quyết định thủ tục và lựa chọn phương pháp huấn luyện

1.Huấn luyện dựa vào công việc

2.Huấn luyện cho nhân viên mới

3.Huấn luyện cho nhân viên cũ

V.Lựa chọn người huấn luyện

1. Đội ngũ người huấn luyện

2.Liên hệ với người huấn luyện

VI.Nguyên tắc học tập

VII.Vai trò của giám đốc nhân sự và các nhà quản trị khác

 

B.QUẢN TRỊ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

I.Sự phát triển của chu trình hoạt động hiệu quả

1.Sự xem xét tổ chức

2.Sự xem xét nhân viên

3.Vai trò của bộ phận nguồn nhân lực

4.Sự thành công của chương trình

II.Sự phát triển tiềm năng nhân viên

1.Nhân viên chuyên nghiệp

2.Phụ nữ

 

C:THỰC HIỆN ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ

I.Tầm quan trọng của đánh giá

1. Mục đích

2. Ảnh hưởng đến cá nhân

3. Ảnh hưởng đến tổ chức

II.Sự phát triển của một chương trình đánh giá

1.Những luật lệ

2.Lựa chọn người đánh giá

3.Vai trò của bộ phận NNL trong đánh giá

4.Lỗi trong đánh giá

II.Phương pháp thực hiện đánh giá

III.Phỏng vấn đánh giá

1.Mục đích

2.Quy trình

3.Nghiên cứu

IV.Chọn lựa quy trình đánh giá

 

 

CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

 

CHƯƠNG 7: KHÍCH LỆ VÀ DUY TRÌ NGUỒN LỰC

A.QUẢN TRỊ LƯƠNG

I.Chương trình lương

II. Định giá công việc

1.Phương pháp

2.Các vấn đề

III.Quyết định tỉ lệ chi trả

1.Vai trò của quản trị

2.Luật của chính phủ

3.Thiết lập tiền tệ

4.Vai trò của bộ phận quản trị NNL

 

B:KẾ HOẠCH KHUYẾN KHÍCH

I.Kế hoạch khuyến khích cá nhân

1.Theo sản phẩm

2.Theo doanh số

3.Theo tính chuyên nghiệp

4.Các vấn đề

II.Kế hoạch khuyến khích nhóm

 

C: PHÚC LỢI CHO NHÂN VIÊN

I.Các kiểu phúc lợi

1.Trợ cấp

2. ESOPs

3.Bảo hiểm

4.Gia đình

5.Chăm sóc trẻ em

6.Chăm sóc người già

7.Trợ cấp thất nghiệp

8.Thư giản

9.Các loại phúc lợi khác

10.Chi phí cho phúc lợi

II. Ảnh hưởng của môi trường

III.Quản trị phúc lợi nhân viên

IV.Vai trò của bộ phận QTNNL

 

D: TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

I.Cấu trúc của tổ chức công đoàn

II.Luật lệ của tổ chức công đoàn

III.Quy trình hoạt động của tổ chức

IV.Những thách thức của tổ chức

 

CHƯƠNG 8: THƯƠNG LƯỢNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

I. Nguyên tắc và luật lệ của chính phủ

II. Kiểu thương lượng

III. Cách thức thương lượng

IV. Những phàn nàn và trọng tài phân xử trong các tổ chức công đoàn

V. Áp dụng cho quản trị NNL

VI.Quyền lợi, trách nhiệm và công bằng

1.Quyền lợi

2.Trọng tài phân xử và quy trình giải quyết trong các tổ chức không có tổ chức công đoàn

3. Áp dụng cho quản trị NNL

 

CHƯƠNG 9: AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

I.Tầm quan trọng của an toàn và sức khoẻ người lao động

1.Trách nhiệm của xã hội và tổ chức bảo vệ sức khoẻ người lao động

2.Tổ chức công đoàn

3.Chi phí

4.Ý thức cộng đồng

5.Sức mạnh của luật pháp

II.Nghề nghiệp an toàn và sức khoẻ người lao động

1.Quản trị

2.Trách nhiệm của người chủ

3.Trách nhiệm của nhân viên

4.Thanh tra

5.Tuyên dương

III.Tai nạn nghề nghiệp

IV.Bệnh nghề nghiệp

V.Các vấn đề sức khoẻ khác

VI.Chương trình an toàn và sức khoẻ người lao động

 

 

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐA QUỐC GIA

 

I.Quản trị NNL đa quốc gia là gì?

II.Công ty đa quốc gia

III.Văn hoá

IV.Thực hành quản trị NNL trong các công ty ở Mỹ

V.Thực hành quản trị NNL ở nước ngoài

VI.Vai trò của bộ phận QTNNL

 

 

CHƯƠNG 11:TƯƠNG LAI CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 

I. QTNNL ngày nay

II. Cơ hội nghề nghiệp và sự phát triển nghề nghiệp

III. Vai trò NNL trong tương lai

IV. Tổng kết QTNNL trong tương lai

V.Chiến lược cho sự cải thiện tổ chức

1.Cải thiện tổ chức và sự tham gia của nhân viên

a.Sự tham gia trong vấn đề tưởng thưởng

b.Chính sách nào ảnh hưởng đến sự tham gia của nhân viên?

c.Sự khác nhau của bằng cấp

d.Các điều kiện để thành công

2.Xây dựng các kỹ năng cá nhân và nhóm làm việc trong giải quyết vấn đề

a.Kỹ thuật 2 người

b.Kỹ thuật nhóm

3.Chiến lược cải thiện

a.Chương trình phát triển tổ chức

b.Dự án chất lượng cuộc sống

c.Quản trị chất lượng toàn diện

4. Vai trò của bộ phận QTNNL

chi tiết tại link:

http://www.mediafire.com/?dtozj6da8q7bc0c

Pass: FDTU


File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

Kou_meI đã cho bài viết: điểm vì đóng góp tốt có tính xây dựng!
Được chỉnh sửa bởi quynhdtu vì:up link mediafire
23/05/2010 08:05 # 2
tugumi
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 13/70 (19%)
Ngày gia nhập: 12/05/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 223
Phản hồi: Giáo trình môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực của cô Sái Thị Lệ Thủy


Sao ở chương I không nêu đầy đủ các mục ở đề cương sơ bộ đưa ra vậy bạn?

 Sống là phải cho đi! Hãy cho đi những gì bạn có để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó!


 
Các thành viên đã Thank tugumi vì Bài viết có ích:
23/05/2010 08:05 # 3
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Giáo trình môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực của cô Sái Thị Lệ Thủy


Đây là giáo trình mình nhân đc từ cô Lệ Thủy! Nếu như ko đầy đủ có nghĩa là những vấn đề đó mình phải tự tìm hiểu. Cô Lệ thủy dạy ko theo giáo trình mà theo quan điểm riêng. giáo trình cô đưa cho mình chỉ có ý nghĩa là đọc hiểu tại nhà. Và làm rõ một số vấn đề khi đi thi thui! Bạn thông cảm! :D


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
21/10/2010 07:10 # 4
chuotdtu
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/20 (65%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 07/10/2010
Bài gởi: 23
Được cảm ơn: 14
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


không có bộ slide của cô Sái Thị Lệ Thủy à?
nếu bạn có thì post  lên cho anh em tham khảo!

Đối với bạn ai đó là cả 1 thế giới,
                                 Đối với ai đó bạn là cả 1 thế giới !


 
09/12/2010 19:12 # 5
ngaymai_5g
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/12/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


thank you so much! 
27/12/2010 13:12 # 6
matbuon339
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


Thanks.
Mình sắp học môn này. Không biết ai dạy nữa. 
29/12/2010 09:12 # 7
thuythuydn90
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 30/60 (50%)
Kĩ năng: 40/70 (57%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 180
Được cảm ơn: 250
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


 Cái ni là in ra sách rồi.Mình đang cần slide. Slide tập trung vấn đề cần hơn hơn. sách lang mang quá.†huý°”`»»ƒú† ¥€u« (¯`•¸·´¯)»ƒú† £Åñ§ £Ë««`”°†huý 
23/02/2011 09:02 # 8
chucitdlu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 30/12/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


hay quá.cám ơn bác nhiều


 
28/02/2011 14:02 # 9
joanghai
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 28/02/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


cám ơn các bạn sinh viên duy tân nhiều. tai liệu hay. giúp ích mình nhiều. khi nao rảnh ghé qua forum dh tây nguyên nha. www.bktaynguyen.com
 
03/03/2011 09:03 # 10
shinzy_ho
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/03/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


sao chuong 11 down về chẳng giống trong cau truc
 
26/03/2011 16:03 # 11
tieu_hyori
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 26/03/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


Bạn ơi,sao ở C1 m load về ko có phần môi trường uản trị nhân lực vây??? 
12/04/2011 14:04 # 12
xitrum13
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/04/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


mình đang học môn này, Cô Lệ Thuỷ nói là có slide nhưng chỉ gửi sau khi học hết chương. Zậy nếu có Slide thì post lên hen. thanks. 
30/04/2011 11:04 # 13
082012894
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/09/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


Thanks pan nhìu nhé! 
07/05/2011 20:05 # 14
kirakira86
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/05/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


 thanks nhiều nhiều hen 
19/05/2011 11:05 # 15
johnnyzheng
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/05/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


 ohm. thanks nhiều hen. mình cũng đang cần ah. hi 
12/07/2011 14:07 # 16
hai22021976
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/07/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


Cảm ơn bạn nhiều nha!!! 
12/07/2011 14:07 # 17
KyNiemNgotNgaoBx
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 25/30 (83%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 55
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


sao ra photo lan anh ma mua?


sống vì mọi người.........

 
09/08/2011 23:08 # 18
miryle
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/04/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


down về \mà hok đọc được vậy=.=


miryle

 
09/11/2011 17:11 # 19
TuVoUu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 09/11/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


 thanks 
09/11/2011 17:11 # 20
zero67
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/10/2011
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Giáo trình] Quản Trị Nguồn Nhân Lực -GV.Lệ Thủy


thanks!


sống có gì vui, chết có gì buồn...

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024