Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/03/2010 08:03 # 1
hoangkaka
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 94/110 (85%)
Kĩ năng: 38/100 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 644
Được cảm ơn: 488


....rồi sẽ có lúc tôi rong chơi.Rồi sẽ có lúc tôi đơn côi, xót xa tôi nhìn và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng ...

Điểm môn Viết - Tiếng việt của C15


 
STT
SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP ĐIỂM
T. KẾT
             
15% 10% 15% 15% 15% 10% 20% SỐ CHỮ
1 151131405 ĐINH TRUNG  DŨNG C15TCD 9 5 7.5 7 7.5 7.5 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai
2 151131407 NGUYỄN ĐỨC TÂM C15TCD 0 5 0 0 0 0 0 0.5 Không Phẩy Năm
3 151131408 TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG C15TCD 9 5 8 7 8 8.5 7 7.6 BảyPhẩy Sáu
4 151131409 NGUYỄN QUANG VINH C15TCD 9 7.5 7.5 7 7 5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một
5 151131410 LƯƠNG VĂN HƯNG C15TCD 9 7 7 6 7.5 7.5 6 7.1 Bảy Phẩy Một
6 151131411 DƯƠNG QUỐC NHÂN C15TCD 8 2 5 6 6.5 7 6 5.9 Năm Phẩy Chín
                           
8 151131415 ĐỖ THỊ THÙY HƯƠNG C15TCD 9 8 7 7.5 7 8 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn
9 151131416 VÕ QUỐC TRƯỞNG C15TCD 9 2.5 6.5 6.5 7 7 7.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám
10 151131419 TRẦN THANH  HOÀNG C15TCD 9 7.5 6.5 7 7.5 9 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn
11 151131420 DƯƠNG CÔNG  SÁU C15TCD 9 7 6.5 7 6.5 5 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám
12 151131421 NGUYỄN ĐỨC TÙNG C15TCD 9 6.5 7 7 7 7.5 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai
13 151131422 NGUYỄN TẤN HỒNG C15TCD 9 7.5 7.5 7 7.5 5 7 7.3 Bảy Phẩy Ba
14 151131423 PHẠM TẤN ĐẠT C15TCD 9 7 7.5 6.5 7 8 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một
15 151131424 HUỲNH TẤN LÂN C15TCD 9 7 7 6.5 7 7 5.5 6.9 Sáu Phẩy Chín
16 151131425 TRẦN CÔNG QUAN C15TCD 9 6.5 6.5 7 7 8 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai
17 151131426 MAI VĂN  THÀNH C15TCD 9 7 7 6 6.5 5 0 5.5 Năm Phẩy Năm
18 151131427 NGUYỄN XUÂN THỦY C15TCD 9 7.5 8 7.5 7.5 8.5 6 7.6 BảyPhẩy Sáu
19 151131428 TRƯƠNG THỊ BÍCH  HẢI C15TCD 9 8 8 7.5 7.5 9 8 8.1 Tám Phẩy Một
20 151131429 DƯ KIM YẾN C15TCD 9 7 7 7 7 7.5 6 7.2 Bảy Phẩy Hai
21 151131432 NGUYỄN THẾ  ANH C15TCD 9 7 6.5 6.5 6.5 7 6 6.9 Sáu Phẩy Chín
22 151131433 TRẦN PHƯỚC THANH SƠN C15TCD 9 7 7.5 7 7.5 8 5.5 7.3 Bảy Phẩy Ba
23 151131434 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG C15TCD 9 8 7.5 7 7.5 8.5 6.5 7.6 BảyPhẩy Sáu
24 151131435 NGUYỄN PHI PALÊ C15TCD 9 5.5 6.5 6.5 6 5 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba
25 151131436 TRẦN THẾ  LINH C15TCD 8 2.5 6 7 5 5 5.5 5.8 Năm Phẩy Tám
26 151131437 NGÔ TẤN  MINH C15TCD 9 7 8 7 6.5 7 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một
27 151131438 NGUYỄN HẢI VÂN THIÊN C15TCD 9 7 7.5 7 6.5 8 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một
28 151131439 NGUYỄN VIỆT ĐỨC C15TCD 9 7 8 7.5 7.5 8.5 6.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy
29 151131440 LÊ QUANG PHONG C15TCD 9 6.5 7.5 7 7 8 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba
30 151131441 NGUYỄN THỤY THỦY HẠ C15TCD 8 9 7 8 7 8.5 8 7.9 Bảy Phẩy Chín
31 151131442 LÊ VÕ TRƯỜNG GIANG C15TCD 9 7.5 6 6.5 7 5 8 7.1 Bảy Phẩy Một
                           
33 151131447 HUỲNH NGỌC  C15TCD 9 7 6.5 6 6 5 5.5 6.4 Sáu Phẩy Bốn
34 151131448 NGUYỄN VIỆT  ANH C15TCD 9 7 7 6.5 7 8.5 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một
35 151131449 VÕ QUỐC HUY C15TCD 9 8 6 6 6.5 9 6 7.0 Bảy
36 151131450 ĐINH VIẾT  MỸ C15TCD 9 6 8 7 7 8.5 6 7.3 Bảy Phẩy Ba
37 151131451 NGUYỄN NGỌC QUANG C15TCD 9 7.5 7.5 7.5 7 8 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn
38 151131452 NGUYỄN VĂN AN C15TCD 9 6 7 7 6 5 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy
39 151131455 VÕ VĂN HIẾU C15TCD 9 7.5 8 6.5 6.5 5 8 7.4 Bảy Phẩy Bốn
40 151131456 ĐINH THIÊN  HUY C15TCD 9 5.5 8 7 8 8.5 7 7.6 BảyPhẩy Sáu
41 151131458 PHẠM VĂN  SỰ C15TCD 9 7.5 8 7 7.5 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy
42 151131460 PHẠM ĐÌNH  HÙNG C15TCD 9 7.5 6.5 7 6.5 7.5 5.5 7.0 Bảy
43 151131461 NGUYỄN HỮU TIÊN C15TCD 9 2 6 6.5 7 7.5 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai
44 151131462 PHAN PHỤNG ĐỨC TIN C15TCD 9 7 7 6.5 6.5 7.5 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một
                           
46 151131464 TRƯƠNG QUANG NGÀ C15TCD 9 7.5 7 7.5 7.5 7 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu

CHÚC MỪNG C15 ĐÃ VƯỢT QUA MÔN TIẾNG VIỆT
Được chỉnh sửa bởi hoangkaka vì:TÔ MÀU
Các thành viên đã Thank hoangkaka vì Bài viết có ích:
25/03/2010 09:03 # 2
hungpd2611
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 16/40 (40%)
Kĩ năng: 18/20 (90%)
Ngày gia nhập: 14/03/2010
Bài gởi: 76
Được cảm ơn: 28
Phản hồi: Điểm môn Viết - Tiếng việt của C15


nói chung lớp C15TCD học vẫn giỏi nhỉ


 

TRONG PHÒNG KHÔNG RƯỢU CŨNG KHÔNG HOA
CHỈ CÓ BIA LON VỚI THỊT GÀ
NGỒI NGẮM TRĂNG SAO CÙNG GÁI ĐẸP
TA NGỒI ÔM GÁI, GÁI ÔM TA 
Các thành viên đã Thank hungpd2611 vì Bài viết có ích:
27/03/2010 11:03 # 3
kimdungdn
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 25/30 (83%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 07/03/2010
Bài gởi: 55
Được cảm ơn: 10
Phản hồi: Điểm môn Viết - Tiếng việt của C15


haha lớp C15 TCD phải giỏi như thế chứ, hahaha minh học như thế mà phẩy cao phết nhỉ       học hành như cá kho tiêu
kho nhiều thi mặn học nhiều thì ngu

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024