Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/11/2011 18:11 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 Mở đầu
http://uet.vnu.edu.vn/tltk/Learning/File_PDF/Phan2Chuong5.pdf 
giáo trình phù hợp với tui mình nek

topic describing chacacter
http://www.tienganh123.com/flash-test/65-describing-character-mieu-ta-tinh-cach.html
thử trí nhớ +nghe và viết

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
27/11/2011 18:11 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đội các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!! 
27/11/2011 22:11 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đội các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 Trong bài này, chúng ta sẽ học cách so sánh hơn (A...hơn B).

* Thế nào là so sánh hơn?

- So sánh hơn là cấu trúc so sánh giữa hai chủ thể.

- Khi trong một câu nói có hàm ý so sánh, miễn có chữ "HƠN' thì đó là so sánh hơn, dù ý nghĩa so sánh có thể là thua, kém.

+ HE HAS LESS MONEY THAN I. = Anh ấy có ít tiền hơn tôi. 

+ SHE IS LESS ATTRACTIVE THAN MY WIFE. = Cô ấy kém quyến rũ hơn so với vợ tôi.   

* Công thức cấu trúc so sánh hơn: khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng  xem xét.

** Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm. Tính từ/trạng từ có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ /trạng từ ngắn.

    TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN THÊM ER + THAN 

- Thí dụ:

+ VIETNAM IS RICHER THAN CAMBODIA. = Việt Nam giàu hơn Campuchia.

+ I AM TALLER THAN HE. = Tôi cao hơn anh ta. 

+ I RUN FASTER THAN HE. 

- Lưu ý:

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng Y, đổi Y thành I rồi mới thêm ER: HAPPY  --> HAPPIER

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng E, ta chỉ cần thêm R thôi. LATE -> LATER

+ Nếu tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM, ta viết PHỤ ÂM CUỐI thêm 1 lần rồi mới thêm ER. BIG  --> BIGGER,

** Công thức với tính từ/trạng từ dài:  tính từ/trạng từ dài là tính từ có ba âm tiết trở lên hoặc tính từ /trạng từ có hai âm tiết không tận cùng bằng Y.

  MORE + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI +  THAN

- Thí dụ:

+ SHE IS MORE ATTRACTIVE THAN HIS WIFE. = Cô ấy có sức cuốn hút hơn vợ anh ta.

+ I AM NOT MORE INTELLIGENT THAN YOU ARE. I JUST WORK HARDER THAN YOU. = Tôi không có thông minh hơn bạn. Tôi chỉ siêng năng hơn bạn thôi.

** Ngoại lệ:

- GOOD --> BETTER

- WELL  --> BETTER 

- BAD  --> WORSE

- MANY --> MORE

- MUCH --> MORE

- LITTLE --> LESS 

- FAR --> FARTHER/FURTHER (FARTHER dùng khi nói về khoảng cách cụ thể, FURTHER dùng để nói về khoảng cách trừu tượng)

- QUIET --> QUIETER hoặc MORE QUIETđều được

- CLEVER --> CLEVERER hoặc MORE CLEVER đều được

- NARROW --> NARROWER hoặc MORE NARROW đều được

- SIMPLE --> SIMPLER hoặc MORE SIMPLE đều được

** Khi đối tượng đem ra so sánh là danh từ, ta có công thức 

  MORE hoặc LESS + DANH TỪ + THAN 

- Dùng MORE khi muốn nói nhiều...hơn

- Dùng LESS khi muốn nói ít...hơn 

- Nếu danh từ là danh từ đếm được, nó phải ở dạng số nhiều. 

- Thí dụ:

+ I HAVE MORE MONEY THAN YOU. = Tôi có nhiều tiền hơn anh.

+ YOU HAVE LESS MONEY THAN I. 

+ SHE HAS MORE CHILDREN THAN I. = Cô ta có nhiều con hơn tôi. 

** Khi ý nghĩa so sánh là "A kém... hơn B, ta chỉ việc thay MORE bằng LESS, ta có:

  LESS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + THAN 

- Thí dụ:

+  I EAT LESS THAN HE DOES. = Tôi ăn ít hơn nó.

+ SILVER IS LESS EXPENSIVE THAN GOLD. = Bạc thì ít đắt tiền hơn vàng.

** Lưu ý:

- Ở tất cả mọi trường hợp, đại từ nhân xưng liền sau THAN phải là đại từ chủ ngữ. Trong văn nói, ta có thể dùng đại từ tân ngữ ngay sau THAN nhưng tốt hơn vẫn nên dùng đại từ chủ ngữ.

+ HE IS RICHER THAN I. (có thể nói HE IS RICHER THAN ME trong văn nói)

- Ở vế liền sau THAN, ta không bao giờ lập lại vị ngữ có ở vế trước THAN, Nếu muốn rõ nghĩa, ta chỉ cần dùng TRỢ ĐỘNG TỪ tương ứng. Với động từ TO BE, vế sau THAN có thể lập lại TO BE tương ứng, nhưng điều này cũng không bắt buộc.

- Thí dụ:

+ HE IS RICHER THAN I. (ta có thể lập lại TO BE sao cho tương ứng: HE IS RICHER THAN I AM) 

+ I WORK HARDER THAN YOU. (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN: I WORK HARDER THAN YOU DO.)

+ SHE RUNS FASTER THAN HE (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN: SHE RUNS FASTER THAN HE DOES).

+ HE MADE MORE MONEY THAN I. = Anh ấy đã kiếm được nhiều tiền hơn tôi (ta có thể dùng trợ động từ tương ứng ở vế sau THAN: HE MADE MORE MONEY THAN I DID, tuyệt đối không bao giờ nói HE MADE MORE MONEY THAN I MADE MONEY)

 
27/11/2011 22:11 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đội các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 So sánh nhất là cấu trúc ta dùng khi cần so sánh một chủ thể với toàn bộ nhóm, tập thể mà chủ thể có trong đó.

* Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ hoặc trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một âm tiết. Tính từ/trạng từ hai âm tiết tận cùng bằng Y cũng được xem là tính từ/trạng từ ngắn trong cấu trúc này.

  THE + TÍNH TỪ/TRẠNG  TỪ NGẮN THÊM EST.

- Thí dụ:

+ HE IS THE SMARTEST IN HIS CLASS.  = Anh ấy thông minh nhất lớp.

+ THIS BOOK IS THE CHEAPEST I CAN FIND. = Cuốn sách này là cuốn rẻ nhất mà tôi có thể tìm thấy. 

+ HE RUNS THE FASTEST. = Anh ta chạy nhanh nhất. 

- Lưu ý:

+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng Y, ta đổi Y thành I rồi mới thêm EST

HAPPY        -->THE HAPPIEST

CRAZY        --> THE CRAZIEST

FUNNY        --> THE FUNNIEST 

+ Khi tính từ ngắn tận cùng bằng 1 PHỤ ÂM + 1 NGUYÊN ÂM + 1 PHỤ ÂM: ta viết phụ âm cuối cùng thêm 1 lần rồi mời thêm EST

BIG         --> THE BIGGEST

HOT        --> THE HOTTEST

SMALL   --> THE SMALLEST 

* Cấu trúc so sánh nhất với tính từ/trạng từ dài: Tính từ/trạng từ dài là tính từ/trạng từ có hai âm tiết trở lên.

 THE + MOST + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI 

+ YOU ARE THE MOST BEAUTIFUL LADY I HAVE EVER MET. = Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay. 

+ LONDON IS THE MOST EXPENSIVE CITY IN ENGLAND. = Luân Đôn là thành phố đắt đỏ nhất nước Anh. 

* Ngoại lệ:  một số tính từ/trạng từ khi sử dụng trong cấu trúc so sánh nhất có dạng đặc biệt, không theo công thức trên đây, bắt buộc ta phải nhớ nằm lòng:

TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ               DẠNG SO SÁNH NHẤT 

BAD                                         THE WORST

GOOD                                      THE BEST

WELL                                       THE BEST

MANY                                       THE MOST

MUCH                                       THE MOST 

- Thí dụ:

+ IT WAS THE WORST DAY IN MY LIFE. = Ngày đó là cái ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. 

+ HE IS THE BEST TEACHER I HAVE EVER HAD. = Ông ấy là người thầy tốt nhất mà tôi từng có.

+ THESE PANTS FIT ME THE BEST. = Quần này vừa vặn với tôi nhất.

+ WHO HAS THE MOST MONEY IN THE WORLD? = Ai có nhiều tiền nhất trên thế giới? 

 
27/11/2011 22:11 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đội các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 Mai thi tiếng anh bổ trợ: 
hình thức thi:
đối đáp đôi:giữa 2 người tình huống chưa cho???(gợi ý trong các bài mình đã học)
đối đáp đơn:giữa mình với cô(chủ yếu hỏi về thì ,hoặc so sánh nhất and so sanh hơn,hỏi các phần mình đã hoc ở mấy bài trước chúc thi tốt ;))
 
28/11/2011 00:11 # 6
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 nếu dich tiếng anh trên web các bạn nên zo trang  http://www.vietdicts.com/s/37642/gee có nhiu tiện ich hơn

 
18/12/2011 10:12 # 7
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 Nào cũng giõi tiếng anh nào !!
calm
 
http://nghetienganh.com/chat-tieng-anh/
 
20/12/2011 09:12 # 8
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


 Giới từ trong tiếng Anh là tương đối phức tạp. Chúng ta cần phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với Think of và Think about.

 

think of and think about

Về cơ bản thì “think of” thường có nghĩa là “tưởng tượng” – imagine – trong khi “think about” thường có nghĩa gần hơn với “consider” – xem xét, suy nghĩ.

Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Ví dụ, nếu tôi nói “I am thinking of a tropical beach, please don’t interrupt me.” Như vậy có nghĩa là tôi đang nghĩ tới, tưởng tượng ra hình ảnh bờ biển nhiệt đới, tôi đang mơ về nơi đó.

Còn nếu trong một ví dụ khác như “They are thinking about whether to agree to the sale” thì “think about” ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét – they are considering the sale.

Trong những trường hợp như trên, thì một cách dùng này thường hay được sử dụng thay cho cách dùng kia trong những ngữ cảnh nhất định nào đó, như hai ví dụ trên.

Tuy nhiên khi chúng ta noi về người, chúng ta thường dùng cả hai và đều có nghĩa tương tự như nhau.

Ví dụ, nếu bạn tôi bị tai nạn và phải vào bệnh viên, tôi có thể gửi hoa và một tấm thiếp tới cho bạn với lời nhắn gửi mà trong đó chúng ta có thể dùng cả hai Think of và Think about: “I’m thinking of you,” hay “I’m thinking about you“, và nghĩa của hai câu này không khác nhau là bao.

 
22/12/2011 11:12 # 9
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


  tài liệu và bài tập C++ hay
đây là link down nè:

Mình send cho các bạn toàn bộ bài tập C++ từ A-Z, cái nì thì thầy Hưng ps tay rùi. thoải mái vượt qua các kỳ thi một cách zể zàng.

Part1
Part2
Part3

Download từ link hoặc trực tiếp từ File đính kèm.

 
22/12/2011 11:12 # 10
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


  một số ebook tiếng Việt hướng dẫn lập trình C++, Visual C ++ căn bản và nâng cao.

Giáo trình C++ cơ bản và nâng caoDownload Here

Giáo trình Visual C ++ - Lập trình Windows với MFCDownload Here

Giáo trình lập trình C ++ rất chi tiết và đầy đủ

Download Here
 
02/01/2012 00:01 # 11
thaolinh_k17
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 30/09/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


thank 
Các thành viên đã Thank thaolinh_k17 vì Bài viết có ích:
02/01/2012 21:01 # 12
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


Trích:
thank
^^" hi có mục tai phân mền hoc tiếng anh ở mục phần mên trong forum linh zo xem thư ở muc phần mên của forum duy tân ấy
 
19/03/2012 22:03 # 13
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


  Kỹ thuật hỏi:
Đây là một số thành ngữ mở đầu hữu dụng bạn có thể dùng để hướng tới những câu hỏi:
- I was wondering if you could help me. I'd like to know...
- I wonder if you could tell me...
- This may sound like a dumb question, but I'd like to know...
- Excuse me, do you know...?
- I hope you don't mind my asking, but I 'd like to know...
- Something else I'd like to know is...
Kỹ thuật trả lời:
Thông thường bạn cũng cần hoãn việc trả lời một câu hỏi trong lúc suy nghĩ chốc lát hoặc để kiểm tra lại sự việc. Đây là vài cách hữu dụng để hoãn câu trả lời:
- Well, let me see...
- Well now...
- Oh, leet me think for a minute...
- I'm not sure, I'll have t o check...
- That's a very interesting question.
Mặt khác, bạn có thể không biết câu trả lời hoặc muốn tránh trả lời vì lý do nào đó. Vậy bạn có thể dùng những thành ngữ như:
- I'm not really sure
- I can't answer that one.
- I'm sorry, I really don't know.
- I've got no idea.
- I'd like to help you, but...
- That's something I'd rather not talk about just now.
Lấy thêm thông tin:
- Could you tell me some more about...?
- Would you mind telling me more about...?
- Something else I was wondering about was...
- Sorry, that's not really what I mean. What I'd like to know is...
- Sorry, I don't quite understand why.
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
19/03/2012 22:03 # 14
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


  PHÁT ÂM CHUẨN THẬT ĐƠN GIẢN!!!
Các bạn đều biết rằng phát âm có vai trò rất quan trọng trong quá trình học ngôn ngữ. Nếu phát âm chuẩn, bạn có thể nghe và hiểu mọi người và ngược lại. Vậy làm thế nào để học phát âm tiếng Anh đúng cách và hiệu quả?
1. Học các âm trong tiếng Anh 
Tiếng Anh sử dụng một số âm khác với các ngôn ngữ khác. Ví dụ, âm đầu trong từ thin (gầy) và âm đầu trong từ away (xa) không bao giờ được nghe thấy ở các ngôn ngữ khác. Do đó, bạn phải:
• Biết tất cả các âm tiếng Anh.
• Nghe xem các âm đó nói thế nào trong các từ và câu thực.
• Luyện phát âm – nghe các từ và câu tiếng Anh, và cố nhắc lại cho thật chuẩn.
• Phải luyện tập đều đặn. 

Có một ý kiến hay là cố gắng bắt chước các lời nói tiếng Anh bất cứ khi nào bạn nghe cái gì đó bằng tiếng Anh (như xem tivi, xem phim, v.v...). Bạn cũng nên cố gắng phát âm các từ tiếng Anh bất cứ khi nào bạn ở đâu đó một mình và có chút thời gian rảnh rỗi, chẳng hạn như trong khi chờ xe buýt, khi tắm hay đang lướt web... Một khi miệng và lưỡi bạn đã quen với các âm mới thì chúng sẽ không có gì là khó khăn đối với bạn. 
Bạn sẽ cần ít nhất một chút khả năng bắt chước âm thanh (ví dụ: nếu bạn có khả năng bắt chước người khác khi nói tiếng Việt thì bạn cũng sẽ dễ dàng phát âm được tiếng Anh). Một phương pháp hữu hiệu là thu âm giọng bạn rồi so sánh với giọng phát âm chuẩn. Bằng cách này, bạn có thể xem cách phát âm của bạn khác với giọng chuẩn ở chỗ nào và luyện cho giọng bạn ngày càng giống giọng bản xứ hơn. Và còn một điều nên nhớ nữa là: Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng: “Vì anh là người nước ngoài nên anh sẽ mãi mãi nói bằng giọng nước ngoài”. 
2. Học phát âm các từ tiếng Anh 
Nhìn vào một từ tiếng Anh không phải lúc nào cũng cho bạn cách phát âm từ đó. Ví dụ, từ no và do đều kết thúc bằng chữ o. Tuy nhiên, từ no được phát âm hoàn toàn khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn phải học cách phát âm của tất cả các từ mà bạn định sử dụng. 
Vậy bạn có thể học cách âm của một từ tiếng Anh như thế nào? Bạn có thể tra trong từ điển và đọc xem cách phát âm của từ đó ra sao. Từ điển dạy bạn học cách phát âm thông qua một hệ thống ký tự đặc biệt gọi là các chữ phiên âm. Các chữ phiên âm được viết dựa trên một bảng chữ cái ngữ âm. Bảng chữ cái ngữ âm phổ biến nhất là International Phonetic Alphabet (IPA). 
3. Lựa chọn cách phát âm Anh hoặc Mỹ (hoặc cả hai) 
Các thể loại tiếng Anh khác nhau có cách phát âm khác nhau. Ví dụ, giọng đọc từ pronunciation trong tiếng Anh- Anh cũng khác với tiếng Anh-Mỹ. Bạn có thể lựa chọn giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ bởi đây là hai thể loại tiếng Anh quan trọng nhất trên thế giới. Vậy bạn nên chọn loại nào? Có thể là loại bạn thích nhất. Dù bạn chọn cách phát âm của Anh hay của Mỹ thì mọi người cũng sẽ hiểu bạn khi bạn đi bất cứ đâu. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải quyết định: bạn có thể học cả hai. 
4. Hãy chăm chỉ và luyện tập thường xuyên 
Nếu chỉ học chăm thì bạn mới đi được một nửa đường. Thông thường, người học luôn cố gắng phát âm thật chuẩn các từ tiếng Anh trước khi bắt đầu nghe chúng. Nhưng làm thế nào để kiểm tra xem thật sự là bạn đã phát âm chuẩn những từ đó hay chưa? Các bạn hãy chăm chỉ xem phim, nghe đài để học cách phát âm chuẩn của người bản địa. Tuy nhiên, dành nhiều thời gian vào luyện tập là không quan trọng, điều quan trọng là thực hành nó đều đặn. Bạn hãy bắt đầu từ những từ hay đoạn hội thoại đơn giản, luyện tập chúng hàng ngày cho đến khi bạn thấy tự tin khi phát âm những từ đó. 
Và cuối cùng bạn phải nhớ rằng “practice makes perfect” và “no pain no gain” (có công mài sắt có ngày nên kim). Chúc các bạn sớm sở hữu một giọng phát âm chuẩn nhất nhé!
 
19/03/2012 22:03 # 15
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Kho tài liệu lớp cũng nhưng trao đổi các tư liệu tiếng Anh !!! nhớ là tài liệu!!


  Bài 2A. Noun phrase (ngữ danh từ)
2.1 Danh từ đếm được và không đếm được (Count noun/ Non-count noun): 
• Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a hay với the. VD: one book, two books, ... 
• Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt. VD: milk (sữa). Bạn không thể nói "one milk", "two milks" ... (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì... đếm được. VD: one glass of milk - một cốc sữa). 

• Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt. VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ... 

• Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a": 
an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

• Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water ... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của vật liệu đó. 

This is one of the foods that my doctor wants me to eat. 

• Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được. 

You have spent too much time on that homework. (thời gian, không đếm được)
I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được) 
Bảng sau là các định ngữ dùng được với các danh từ đếm được và không đếm được. 
WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN
a(n), the, some, any the, some, any 
this, that, these, those this, that 
none, one, two, three,... None 
many 
a lot of 
a [large / great] number of 
(a) few 
fewer... than 
more....than much (thường dùng trong câu phủ định, câu hỏi) 
a lot of 
a large amount of
(a) little 
less....than 
more....than
Một số từ không đếm được nên biết: 
sand
food
meat
water money
news
measles (bệnh sởi)
soap information
air
mumps (bệnh quai bị)
economics physics
mathematics
politics
homework
Note: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023