Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/11/2011 00:11 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


  chứng minh đây nek`
 
11/11/2011 21:11 # 2
Tuan1993
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 26/10/2011
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 8
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


chơi dội hà em bài 48 nè
#include<isotream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int i=0,sd,s=1; long n,t=0,n1;
    cout<<"nhap so:";cin>>n; n1=n;
  
   while(n>0)
  {
      n=n/10;
      i++;
   }
if (i%2!=0) cout<<"n khong phai la so doi xung" ;
else
    {while   (s<=1)
              {sd=n1%10;
               if   (s<=(i/2) t=t*10+sd;
               else break;
               s++;
               n1=n1/10;
               }
      if (t == n1) cout<<"n la so doi xung";
      else cout<<"n khong phai la so doi xung";
     }
getch();
}

 
Các thành viên đã Thank Tuan1993 vì Bài viết có ích:
11/11/2011 21:11 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 #include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int so,so1,so2,so3,i,j ;long n;
   cout<<"nhap so:";cin>>n; 
   i=1;so=0;
   while(n>0)
  {
      so=n/10;
      if(i%2==0)
      {
         so1=so;
         cout<<so1;
      }
     else
     so2=so;
     cout<<so2;
     n=n/10;
     i++;
   }
   j=1;so=0;so3=0;
   while(so1>0)
  {
      so=so1/10;
      so3=so3*10+so;
      so1=so1/10;
      j++;
   }
   cout<<so3;
   if(so2==so3)
   cout<<"so doi xung";
   else
   cout<<"so khong doi xung";
   getch();
}chuẩn không cần chỉnh ^^


 
11/11/2011 21:11 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 Phân tích như sau:
ví dụ 1221 đúng hok
mình phân tich thế này
chia ra:  so2=1(i=1)   2(i=3)=12
               so1=2(i=2)   1(i=4)  =21
sau đó
đổi ngược so2 lại (tương tự 47)
thấy so1=so2
rõ ràng đối xứng hok
 
11/11/2011 21:11 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Trích:
chơi dội hà em bài 48 nè
#include<isotream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
    int i=0,sd,s=1; long n,t=0,n1;                      //chú ý ẩn tuấn 
    cout<<"nhap so:";cin>>n; n1=n;<----bước này hơi thừa
  
   while(n>0)
  {
      n=n/10; <----có vấn đề
      i++;
   }
if (i%2!=0) cout<<"n khong phai la so doi xung" ;
else
    {while   (s<=1) <---có vấn đề
              {sd=n1%10;
               if   (s<=(i/2) t=t*10+sd;
               else break;<---rảnh hả hay sao dùng break chế hả
               s++;
               n1=n1/10;
               }
      if (t == n1) cout<<"n la so doi xung";
      else cout<<"n khong phai la so doi xung";
     }
getch();
}
đề nghị ban tuấn xem lai coi có chạy hok :))
 
 
11/11/2011 22:11 # 6
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài này của ông Minh lớp mình =))
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
 clrscr();
 long a,x,n,s=0;
 cout<<"nhap so   :";cin>>n;
 a=n;
 while(a>0)
  {
   x=a%10;
   a=a/10;
   s=s*10+x;
  }
  if (0<n<=9&&n==s)
cout<<"do la so doi xung";
  else cout<<"so do khong doi xung";
 getch();
}
 
11/11/2011 22:11 # 7
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài sửa 47
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
void main()
{
 clrscr();
 long a,x,n,s=0;
 cout<<"nhap so   :";cin>>n;
 a=n;
 while(a>0)
  {
   x=a%10;
   a=a/10;
   s=s*10+x;
  }
 a=s;s=0;
  while(a>0)
  {
   x=a%10;
   a=a/10;
   if (x!=5&&x!=0)
    s=s*10+x;
  }
  cout<<s;
 getch();
}

 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
12/11/2011 07:11 # 8
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Thử sức với bài này nhé!
Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N
a/ Tìm số nguyên tố lớn nhất bé hơn N
b/ Tìm và in ra màn hình số hoàn thiện nhỏ nhất nhưng lớn hơn N
Số hoàn thiện là sô tự nhiên có tổng các ước số của nó (không kể chính nó bằng chính nó)
Ví dụ: N là 20-->số hoàn thiện là 28
email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
Các thành viên đã Thank ohayogozaimasu vì Bài viết có ích:
12/11/2011 12:11 # 9
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


xác định chọn for ^^.khâu 1 kiểm tra số nguyên tố chú thik:kq=0 (sai) kq=1(đúng)
 • unsigned int n;
 • int kq = 1; //
 • gia sử n là số nguyên tố for(i=2;i<=n;i++) ^^
 • if(n % i == 0)
 • { // n có ước số là i
 • kq = 0;
 • break;
 • }
 • return kq;

bài ni em sử dụng ước:  số nguyên tố là số nguyên dương chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Theo định nghĩa này số nguyên tố là số tự nhiên và chỉ có hai ước số phân biệt, đó chính là số 1 và bản thân nó. ta nên gán i=2 ^^ (1 với 0 thừa)
Bây giờ cần kiểm tra xem số đó có ước số nào khác 1 và chính nó hay không, nếu có thì đó là hợp số còn nếu không có số nào thì đó chính là một số nguyên tố. kiểm tra các số có khả năng là ước số của n (số cần kiểm tra tính nguyên tố), các số này nằm trong khoảng từ 2 tới n – 1
khấu 2:
em gán giá trị max cho số nguyên tố đầu tiên ^^.sau đó lấy max so sánh với với số nguyên tố tip theo hì hì.nhát viết code wa ^^.bà cón trong lớp phát biểu ý tưởng nào
 
12/11/2011 19:11 # 10
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài 3.8:viết chương trình nhập 1 số nguyên n và in giá trị bằng chữ của số đó.
vd n=123 in ra "một trăm hai mươi ba"
anh em hãy ngước nhìn bài giải từ siêu nhân ---> Minh <----
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
 clrscr();
 long t=1000000000,x,n,a5,a6,a3,a4,a7,a9,a10;  int a;
 
 cout<<"nhap so :";cin>>n;
 x=n;
 
 for (int i=1 ;i<=10&&n<=1000000000&&n>0;i++)
 {   if (i<=5)  a5=x/t;
     if (i<=6)  a6=x/t;
     a=x/t;
     x=x%t;
     t=t/10;
     if (i==2)
     {
a3=(x/t);
a4=(x%t)*10/t;
     }
 
     if (i==5)
     {
a6=x/t;
a7=(x%t)*10/t;
     }
     if (i==8)
     {
a9=x/t;
a10=(x%t)*10/t;
     }
     if(n-t*10>=0)
     {
 
      switch(a)
      {
 
       case 0:
     if((i==2&&x>999999)||(i==5&&x>999)||(i==8&&x>0))
cout<<" khong";
break;
       case 1:if((i!=3&&i!=6&&i!=9))
cout<<" mot";
break;
       case 2: cout<<" hai";break;
       case 3: cout<<" ba";break;
       case 4: cout<<" bon";break;
       case 5: cout<<" nam";break;
       case 6: cout<<" sau";break;
       case 7: cout<<" bay";break;
       case 8: cout<<" tam";break;
       case 9: cout<<" chin";break;
      }
 
 
      switch(i)
      {
case 1: cout<<" ti";break;
case 8: if((a==0&&(a9!=0||a10!=0))||a!=0)
  cout<<" tram";
break;
 
 
case 5: if((a==0&&a7!=0)||(a==0&&a6!=0)||a!=0)
 
    cout<<" tram";
    break;
 
case 2: if((a==0&&(a3!=0||a4!=0))||a!=0)
    cout<<" tram";
break;
case 9: if (a!=0)   cout<<" muoi";
else  if ( a==0&&a10!=0)
  cout<<" linh";
break;
 
case 6: if (a!=0 )   cout<<" muoi";
 else if ( a==0&&a7!=0)
 cout<<" linh";
  break;
 
case 3:
if (a!=0 )   cout<<" muoi";
else if ( a==0&&a4!=0)
    cout<<" linh";
    ;break;
case 4: if(n!=t*10000) cout<<" trieu";break;
case 7: if(a!=0||a5!=0||a6!=0)  cout<<" nghin";break;
default: cout<<"";
      }
 
     }
 
 }
 
 getch();
 
}
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
 
12/11/2011 22:11 # 11
luckyse7en
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 04/10/2011
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 

Tiết mục truyện hài 
Quá keo

Một gã keo kiệt đến khám bệnh xem mình có bị bệnh tiểu đường không. Sau khi khám, bác sỹ yêu cầu hôm sau anh ta mang đến một ít nước tiểu để kiểm tra.
Sáng hôm sau, anh ta mang đến cả một... can nhựa đầy nước tiểu. Bác sỹ rất ngạc nhiên vì thấy quá nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi cho đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước tiểu trong can nhựa không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường.
Sau khi biết kết quả và trong lúc bác sỹ đang ghi sổ, gã keo kiệt nói:
- Cảm phiền bác sỹ cho tôi gọi điện thoại nhờ có được không?
- Không sao, xin mời anh cứ tự nhiên!
- Alô! Em đấy à! Yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường, cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta không ai bị cả.
- ?!! 
Tiếng sột soạt của đồng tiền là âm thanh hấp dẫn nhất =))


 
12/11/2011 22:11 # 12
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài giải của chị lan nek sr vì em đoc nhầm đề nhá hì hì
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
    clrscr();
   int i=2,max=1;long n;
   cout<<"nhap n:";cin>>n;
   while(i<n)
  {
  if(n%i!=0)
  max=(max<i)?i:max;
  i++;
   }
  cout<<max;
  getch();
}
 
12/11/2011 23:11 # 13
ohayogozaimasu
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 47/100 (47%)
Kĩ năng: 106/110 (96%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 497
Được cảm ơn: 656
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


Bài giải của ohay nè, tham khảo nhé!
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
int snt(int n)
{
int d;
for(int t=n-1;t>2;t--)
   {d=0;
   for (int i=1;i<=t/2;i++)
     if (t%i==0) d++;
   if (d==1) return t;
   }
}

void main()
{
clrscr();
int n,t,a;t=0;
do
{
cout<<"nhap n";cin>>n;
if (n<=2) {cout<<"khong co so nguyen to be hon"<<n<<"\n"<<"hay nhap lai n";cin>>n;}
}while(n<=2);
cout<<"\nso lon nhat va be hon "<<n<<" la "<<snt(n);
for (a=n+1;a;a++)
    {t=0;
    for (int i=1;i<=a/2;i++)
if (a%i==0) t=t+i;
    if (t==a) {cout<<"\nso "<<a<<" la so hoan thien";break;}
    }

getch();

}
 
email: quynhlandtu@gmail.com
 
 
Tôi là ngày hôm nay

 
Các thành viên đã Thank ohayogozaimasu vì Bài viết có ích:
14/11/2011 17:11 # 14
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 các bạn giải giúp mình bài ni với .
viết chương trình tính sqrt(x) theo công thức(công thức ni chưa cho) với độ chính xác epsilon và x nhập dc từ bàn phím .làm bằng ngôn ngữ C nha
bài giải nek
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
     clrscr();
     float x,kq,eps,a;
     cout<<"nhap so:";cin>>a;
     cout<<"\nnhap gioi han epsilon:";cin>>eps;
     x=(a+1)/2;
    do{
    kq=x;
    x=0.5*(x+a/x);
    }while(fabs(x-kq)>eps);
    cout<<"\nKetqua="<<kq;
    getch();
}
// mang tính chât tham khảo có chi sai chỉ mình với nha hãy share để tim đáp án tốt nhất nhé.đáp text rui đó nhé
can_n= 0.5.log(x)
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
18/11/2011 23:11 # 15
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 bài:
2^2^n=?
nhập n?
in ra 2^2^n=2*2*2....=?
bài giải
#include<iostream.h>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   #include<isotream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  clrscr();
  int i,n;long s;
  cout<<"nhap n:";cin>>n;
  s=4;
  i=1;
  cout<<"2^2^"<<n<<"=";
  do{
  s=s+s;
  i++;
  cout<<"2*";
  }while(i<=n);
  cout<<"*="<<s;
  getch();
}
các bạn cố hoc tốt C có chi wa java đừng để trang thái khó đỡ =))
 
21/11/2011 12:11 # 16
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 làm quen với hàm...!
Nhập 1 sô nguyên dương n,sau đo tính tổng các chữ số nguyên đó 
vd cho n=25364 thì tổng =20

code:
#include<iostream.h>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   #include<isotream.h>
#include<conio.h>
int Tinhtong(int n)
{
     long s=0;int i;
     while(n>0)
     {
       s=s+n%10;
       n/=10;
       i++;
     }
     return s;
}
void main()
{
    clrscr();
    long n,s;
    cout<<"nhap n:";cin>>n;
    s=Tinhtong(n);
    cout<<s;
    getch();
}
 
 
 
 

 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
21/11/2011 16:11 # 17
hoangquytcd2
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 87/100 (87%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 17/10/2010
Bài gởi: 537
Được cảm ơn: 539
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


có bài nào khó thì post lên mọi người cùng thảo luận nhé :)


 Hoàng Quý 
Face book: Hoang Quy
FanPage: Flash Mob Đà Nẵng
Thông tin liên lạc:
Sđt:01262797976
Yh/Skype:hoangquytcd2
Mail:hoangquytcd2@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank hoangquytcd2 vì Bài viết có ích:
23/11/2011 23:11 # 18
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 đố mấy người lùm BT ;))
Mình có mấy bài tập về hàm và mảng xin mọi người giúp đỡ,đối với những người mới học Lập trình C như mình thì đây không phải là những bài đơn giản:
1.Viết hàm xóa phần tử ở vị trí chẵn trong mảng.
2.Cho mảng A có n phần tử. Nhập vào số nguyên k (k>=0),dịch phải xoay vòng mảng A k lần.
Ví dụ: Mảng A: 5 7 2 3 1 9
Nhập k = 2
Dịch phải xoay vòng mảng A: 1 9 5 7 2 3 
3.Viết hàm xóa tất cả những phần tử trùng nhau trong dãy chỉ giữ lại một phần tử trong đó.
Ví dụ: 1 6 2 3 2 4 2 6 5 chuyển thành 1 6 2 3 4 5
 
23/11/2011 23:11 # 19
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây> 
24/11/2011 00:11 # 20
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>


 3.
void cau_h(float A[],int gh)
	{
	cout<<"\n__________________________PHAN H__________________________";
	 int i,j,dem,dem_tong=0;
	 cout<<"\nCac phan tu khac nhau la";
	 for(i=0;i<gh-1;i++)
		 {
		 dem=0;
			for(j=i+1;j<gh;j++)
				 if(A[i]==A[j]) dem++;
					 if(dem==0)
					 {
						 cout<<"  "<<A[i];
						 dem_tong++;
					 }
		 }
		if(dem_tong==0) cout<<"\nKhong co so nao ca";
		else cout<<"  "<<A[i];//vi i khong chay den cuoi cung nen ta phai in ra phan tu cuoi cung
		cout<<"\n__________________________________________________________";
		return;
	}
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024