Còn đâu "huyễn cảnh" 1 ngôi nhà tranh 2 trái tim vàng....bữa nay còn mấy người yêu miềng thiệt lòng
Chúc chị em phụ nữ 20/10 hạnh phúc
CHúc mấy anh hạnh phúc bên người miềng yêu
Chúc người ta nhân dịp này tìm được người mình ....