Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/11/2013 05:11 # 1
QuinNguyen
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 27/40 (68%)
Ngày gia nhập: 25/08/2013
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 87
iTALK-DTU-Pronunciation Training (PART 1/7)


 

Dưới đây là tóm tắt những nội dung chính (Course Outline) của buổi training đầu tiên để các bạn tiện theo dõi. 

Mong những nội dung được trình bày trong buổi huấn luyện đầu tiên hữu ích với các bạn

BASIC PRONUNCIATION

and

 SPEECH TRAINING

 

Trainer:

Reg Ernst

 

 

Prepared by:

 Pamela V. Dy

 

 

 

 

 

COURSE OUTLINE

 

I       BASIC ELEMENTS OF PRONUNCIATION

 

a. Definition of Pronunciation

b. Factors Influencing Mastery Pronunciation

c. Importance of Good Pronunciation

d. Three Basic Levels of Pronunciation

e. What is acceptable Pronunciation?

f. What is Standard Accent?

g. Common Suprasegmental Errors of Vietnamese

Speakers in English Pronunciation.

 

II      IMPROVING SPEECH COMMUNICATION

THROUGH ENGLISH SOUNDS and RHYTHM

 

A       Breathing Techniques/ Exercise

 

B       The sounds of English

 

B.1 Basic Consonant Sounds

 

b.1.1           Voiced and Unvoiced Consonants

b.1.2            Consonant Clusters ( str,spr,scr )

b.1.3           Consonant S and Z

b.1.4            Consonant R

b.1.5            Voiceless “th” and Voiced “th”

 

B.2 Vowels

 

b.2.1            diphthong

b.2.2            schwa

 

 

B.3 Silent Letters

b.3.1            Silent letters  in English from A to Z

 http://www.espressoenglish.net/silent-letters-in-english-from-a-to-z/

 

b.3.2            silent letter  (with “e” final)

 

C.  Improving Vocalization

 

-pitch

-volume

-rate

 

D. Rhythm in English

 

- Stress or emphasis

-intonation

 

 

III     Group Oral Presentation

 

IV     Awarding of Certificates

 

V      References:

 

         Milagros T. Cortez, Jesus S.M. Arrevillaga. The Power of Speech III

           

Leah Tweedy. Discovering Factors that Influence English Pronunciation of Native  Vietnamese Speaker . Hamline University, St. Paul Minnesota .2012.

 

            http://www.espressoenglish.net/silent-letters-in-english-from-a-to-z/)

 

http://www.logicofenglish.com/resources/spelling-lists/spelling-lists-by-phonogram/item/228-spelling-list-silent-final-e-words

 The more you learn, the more you realize how little you know

Nguyễn Thị Hương Quỳnh (Quin Nguyen)

Email: huongquynh93nthq@gmail.com/nthquynh93@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank QuinNguyen vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023