Thông tin: nhp3000
Tên đăng nhập: nhp3000
Họ và tên: Nguyễn Hùng Phi
Nghề nghiệp: Sviên
Sở thích: musique, sing, wind-cutting =))
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 24/10/2011
Số bài đã gởi: 11
Lần truy cập cuối: 02/11/2011 15:11
Được cảm ơn 4
Phản hồi: danh sách lớp tpm do các bạn yêu cầu post.đã chỉnh sửa
10/30/2011 11:13:26 AM
Ghi lại mỗi cái mỗi màu, nhìn kiểu này ức chế! hoặc qua excel viết rồi kèm file cũng đc!
chu đề: danh sách lớp tpm do các bạn yêu cầu post.đã chỉnh sửa

Phản hồi: Nới trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>
10/30/2011 9:16:25 AM
Trích:  cứ chia hết cho 4 và khác 0 là đc rồi cứ nghĩ đi lần lặp lại là 4 năm một lần vậy 2 lần lặp là 4*2, 3 lần là 4*3, lần thứ n là năm 4*n...
chu đề: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>

Phản hồi: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa
10/30/2011 9:09:07 AM
Trích:   ko tui sữa tên ông rồi ko cần bức xúc thế đâu ờ nha  Sai chính tả =))
chu đề: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa

Phản hồi: Nới trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>
10/30/2011 9:07:27 AM
Bài năm mi làm chi dài rk ? ta làm chấp nó ghi ngày mấy trăm, tháng mấy trăm lun =)) chỉ cần k âm là ok hết =))
chu đề: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>

Phản hồi: Nới trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>
10/29/2011 10:36:12 AM
Trích:  bài 11: #include #include void main() { clrscr(); int a; cout<<"nhap nam";cin>>a; if(a%5==0) cout<<"ko...
chu đề: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>

Phản hồi: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa
10/25/2011 6:20:15 PM
Thêm 1 lần nữa, Ghi sai tên rồi >. chu đề: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa

Phản hồi: Nới trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>
10/25/2011 5:44:48 PM
Ghi cái danh sách chả có hệ thống rì hết >. chu đề: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>

Phản hồi: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa
10/25/2011 5:39:18 PM
Thêm 1 lần nữa, Ghi sai tên rồi >. chu đề: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa

Phản hồi: Ai mem mới K17 vào điểm danh nào ^^
10/24/2011 6:26:29 PM
K17 TPM   oh yeh yeh!
chu đề: Ai mem mới K17 vào điểm danh nào ^^

Phản hồi: Nới trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>
10/24/2011 6:08:50 PM
Trích: cai ni để tao màu chữ với vẽ hinh ba con cân nhớ qua đề nghi mấy ông trong lớp thank tui dùm cai nhờ tui dùm cai mà ko thi spam cai...
chu đề: Nơi trao đổi BT và thông tin của lớp <tập trung chia sẽ ở đây>

Phản hồi: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa
10/24/2011 5:41:15 PM
Ghi sai tên ta mi >... chu đề: Thông báo thành lập 1 team tham dự cuôc thi băn pháo hoa

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024