Thông tin: gulshan212
Tên đăng nhập: gulshan212
Họ và tên: Negi Gulshan
Nghề nghiệp: Software Developer
Sở thích: Playing Cricket and Volleyball
Giới tính: Nam
   
Ngày tham gia: 27/01/2023
Số bài đã gởi: 7
Lần truy cập cuối:
Được cảm ơn 0
How to find best UI/UX design bootcamps
10/30/2023 6:55:15 PM
Well, since a few days I have been looking for best UI/UX design bootcamps but it became difficult to choose the best one. According to this post...
chu đề: How to find best UI/UX design bootcamps

Multivariate Testing or A/B Testing
7/18/2023 10:44:55 PM
Hello this is Gulshan Negi Well, now a day I am learning about A/B testing & Multivariate Testing. According to this post A/B testing is more...
chu đề: Multivariate Testing or A/B Testing

Phản hồi: Các câu hỏi phỏng vấn khi đi xin việc làm
6/29/2023 6:33:26 PM
Thanks a lot for sharing it with us, really appreciate. Thanks
chu đề: Các câu hỏi phỏng vấn khi đi xin việc làm

Python Hangman Game Program Error
5/3/2023 11:55:55 PM
Hello this is Gulshan Negi Well, I am writing a program for making Hangman Game in Python but it shows some error at the time of its execution. ...
chu đề: Python Hangman Game Program Error

Phản hồi: 13 câu hỏi hay nhất khi phỏng vấn
3/23/2023 3:35:58 PM
Hello this is Gulshan Negi First of all thanks for sharing such interesting, useful and amazing information with us. Well, I also faced too many...
chu đề: 13 câu hỏi hay nhất khi phỏng vấn

Phản hồi: 9 bí quyết giúp bạn nổi bật khi phỏng vấn theo nhóm
3/16/2023 12:21:27 AM
Hello this is Gulshan Negi First of all thanks a lot for sharing these amazing tips with us. These all tips are really informative and goinf to...
chu đề: 9 bí quyết giúp bạn nổi bật khi phỏng vấn theo nhóm

Phản hồi: Ngôn ngữ lập trình nào tôi nên học đầu tiên?
2/14/2023 9:50:05 PM
Hello this is Gulshan Negi This topic is too much old but I think it is still helpful for lots of the people. Well, It depends on your goals and...
chu đề: Ngôn ngữ lập trình nào tôi nên học đầu tiên?

Tên người nhận  
Tiêu đề
Nội dung
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024