Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/04/2010 09:04 # 1
TOEICtogether
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 31
600 essential words for the toeic 3rd edition


 Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"
- 12 words on 600 essential words for the toeic 3rd edition

BOOK: 
 http://rapidshare.com/files/186130350/600_est__Book.part1.rar
 http://rapidshare.com/files/186140398/600_est__Book.part2.rar
 CD1: http://rapidshare.com/files/186014583/600_ewt_CD1.rar
 CD2: http://rapidshare.com/files/186032772/600_ewt_CD_2.rar  
pass: englishtips.org


  Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"

Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course - 4th edition

 
Các thành viên đã Thank TOEICtogether vì Bài viết có ích:
27/04/2010 09:04 # 2
TOEICtogether
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 31
Mỗi ngày 12 Từ vựng tiếng anh cho Toeic


Strategies to improve your vocabulary

  1. Analyze Word parts

Example:

Re ( prefix) + circula (root) + tion (suffix) = recirculation

  1. Recognize Grammatical Forms

Nouns

-          tion: compertion

-          ance: deliverance

-          ence: independence

-          ment: government

-          ism: buddhism

-          ship: friendship

-          ity: community

-          er: teacher

-          or: inspector

-          ee: atteendee

Adjective

-          y: easy

-          ous: mountainous

-          able: capable

-          al: musical

-          ic: athletic

-          ful: beautiful

-          less: careless

Adverbs

-          ly: quickly

Verbs

-          ize: remorize

-          ate: refrigerate

-          en: lengthen

  1. recognize words families

Example:

depend (v)

dependence (n)

dependable (adj)

dependably(adv)

  1. Make your own word journal
 


  Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"

Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course - 4th edition

 
27/04/2010 09:04 # 3
TOEICtogether
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 31
Mỗi ngày 12 Từ vựng tiếng anh cho Toeic


 Lesson 1: Contracts

-  abide by (v)
-  agreement (n)
-  assurance ( n)
-  cancellation (n)
-  detemine (v)
-  engage (v)
- establish (v)
 - obligate (v)
- party (n)
- provision (n)
- resolve (v)
- specific (adj)


File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


  Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"

Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course - 4th edition

 
Các thành viên đã Thank TOEICtogether vì Bài viết có ích:
28/04/2010 10:04 # 4
TOEICtogether
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 31
Mỗi ngày 12 Từ vựng tiếng anh cho Toeic


 Ngày thứ 2 - Với 12 từ vựng mới :)


  Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"

Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course - 4th edition

 
Các thành viên đã Thank TOEICtogether vì Bài viết có ích:
29/04/2010 17:04 # 5
TOEICtogether
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 31
Phản hồi: 600 essential words for the toeic 3rd edition


 Ngày thứ 3 rồi, chưa thấy các bạn hưởng ứng . Hi vọng các bạn có thể học được nhiều từ những bài mà mình share trên đây.Tiếp tục nào.

Lession 3 :Warranties
Phần TOEIC More pratice tạm thời ôn lại 2 bài cũ đã nhé.
Chúc các bạn 30/4 và 1-5 vui vẻ.
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


  Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"

Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course - 4th edition

 
Các thành viên đã Thank TOEICtogether vì Bài viết có ích:
04/05/2010 12:05 # 6
TOEICtogether
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 31
12 new words today - Lesson 4 - Business Planning


Ngày thứ 4: 12 new words today - Lesstion4 - Business Planning

Audio:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


  Work together, get  to futures

"1 hour each day to learn English"

Longman Preparation Series for the NEW TOEIC® test – More Practice Tests Course - 4th edition

 
Các thành viên đã Thank TOEICtogether vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022