Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/11/2017 21:11 # 1
niphip
Cấp độ: 26 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 109/260 (42%)
Kĩ năng: 112/140 (80%)
Ngày gia nhập: 19/12/2012
Bài gởi: 3359
Được cảm ơn: 1022
[fshare]Các quan điểm về kiểm toán


Quản điểm thứnhất (Quan điểm cổ điển): Đồng nhất giữa kiểm toán với kiểm tra kế toán. 
- Kiểm tra kếtoán: luôn đóng vai trò là chức năng của kếtoán và không phải là một hoạt động độc lập mà nằm ngay trong tất cảcác quá trình hoạt động của kếtoán.

- Kiểm toán là một hoạt động độc lập và là một hoạt động kiểm tra bên ngoài đối với 
kếtoán.

Từ hai khái niệm trên ta thấy kiểm tra kếtoán không thể đồng nhất với kiểm toán, mà quan điểm này chỉphát sinh và tồn tại trong các điều kiện:

- Trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển

- Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung: Nhà nước đóng vai trò làm chủsởhữu, là người quản lý, là người trực tiếp kiểm tra và kiểm soát.

Kết luận: Không thể đồng nhất giữa kiểm toán với kiểm tra kếtoán vì tồn tại hay không tồn tại của kiểm toán tách biệt với kiểm tra kế toán


Quan điểm thứhai: Kiểm toán được hiểu theo đúng thời điểm phát sinh trong cơ chế thị trường.

- Khái niệm theo chuẩn mực của Vương Quốc Anh: Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏý kiến vềcác bảng khai tài chính của các xí nghiệp do các kiểm toán viên độc lập thực hiện dựa theo luật định.


- Khái niệm của các chuyên giá Mỹ


- Khái niệm Kiểm toán ởCộng hoà Pháp


Từnhững khái niệm trên ta có những luận điểm chung:


- Chức năng của kiểm toán: Gồm hai chức năng cơbản là chức năng xác minh và chức năng bày tỏ ý kiến


- Đối tượng của kiểm toán: là các bảng khai tài chính 

+ Báo cáo tài chính: là báo cáo vềsựvận động TS, NV và kết quảcác hoạt động tàichính, bao gồm: Bảng cân đối kếtoán, báo cáo kết quảkinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính


+ Bảng khai tài chính khác: Nhưbáo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán dựán đầu tư….


- Khách thểkiểm toán: Là các đơn vị, tổchức và các cá nhân tiến hành sản xuất kinh 
doanh.


- Chủthểkiểm toán: Là các kiểm toán viên độc lập


- Cơsởtiến hành kiểm toán: là các luật kếtoán, luật kiểm toán, chuẩn mực kếtoán, 
chuẩn mực kiểm toán.


Quan điểm thứ3: Quan điểm hiện đại vềkiểm toán

Theo quan điểm này kiểm toán bao gồm 4 lĩnh vực


- Kiểm toán thông tin: Là hướng tới việc đánh giá tính trung thực, hợp pháp của các tài liệu, các con số, làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các mối quan hệvềkinh tếvà tạo niềm tin cho những người quan tâm. 

- Kiểm toán quy tắc: Hướng vào việc đánh giá tình hình thực hiện luật pháp của đơn 
vị được kiểm tra trong quá trình hoạt động.


- Kiểm toán hiệu quả: là xác minh mối liên hệgiữa chi phí và kết quảgiúp hoàn thiện các chính sách, các giải pháp vềhoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán.


- Kiểm toán hiệu năng: hướng tới mục tiêu của chương trình, dựán nhằm nâng cao 
năng lực quản lý của các đơn vị được kiểm toán.


Kết luận:


- Kiểm toán là hoạt động độc lập với chức năng cơbản là xác minh và thuyết phục 
đểtạo niềm tin cho những người quan tâm vào kết luận của kiểm toán.


- Kiểm toán phải thực hiện mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát vềnhững vấn đềliên 
quan đến thực trạng tài chính và sựphản ánh chúng trên sổkếtoán cùng hiệu quả đạt được.


- Nội dung trực tiếp và chủyếu của kiểm toán là: thực trạng hoạt động tài chính đã được phản ánh trên các bảng khai tài chính một phần và một phần chưa được phản ánh trong tài liệu kế toán.


- Kiểm toán hình thành một hệthống phương pháp kỹthuật riêng bao gồm phương pháp kiểm toán chứng từvà phương pháp kiểm toán ngoài chứng từthích hợp với từng đối tượng kiểm toán.


- Kiểm toán được thực hiện bởi những người có trình độchuyên môn sâu về kế toán 
và kiểm toán.


Kết luận chung về kiểm toán:


Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏý kiến vềcác hoạt động cần kiểm toán mà trước hết và chủyếu là hoạt động tài chính bằng hệthống các phương pháp kỹthuật của kiểm toán chứng từvà kiểm toán ngoài chứng từdo các kiểm toán viên có trình độ
nghiệp vụtương xứng thực hiện trên cơsởhệthống pháp lý có hiệu lực.

Quantri.vn - Biên tập và hệ thống hóaFacebook: Ngọc Yến Phan

Email: ngocyen.phan184@gmail.com

Lớp K17PSUQTH


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021