Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2014 18:03 # 1
anhbk707
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 01/10/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 4
Từng bước lập trình Iphone chuyên nghiệp


Chapter 1: Introducing the iPhone and iPod touch Development Platform . . . . 1
Chapter 2: Designing a User Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chapter 3: Implementing the Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Chapter 4: Styling with CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Chapter 5: Handling Touch Interactions and Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Chapter 6: Advanced Programming Topics: Canvas and Video . . . . . . . . . . . 121
Chapter 7: Integrating with iPhone Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Chapter 8: Enabling and Optimizing Web Sites 
for iPhone and iPod touch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Chapter 9: Bandwidth and Performance Optimizations . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Chapter 10: Packaging Apps as Bookmarks: 
Bookmarklets and Data URLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Chapter 11: Case Studies: Beyond Edge-to-Edge Design . . . . . . . . . . . . . . . 237
Chapter 12: Testing and Debugging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Professional
iPhone
and iPod
®
touch 
Programming
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta

Mà hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022