Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/08/2014 14:08 # 1
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Thảo luận về Đồ án Thiết kế hình học đường ô tô


  Bài tập Thiết kế hình học đường 1.2 (Xác định lưu lượng thiết kế, chọn cấp đường và tốc độ thiết kế)

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


"Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


 
18/08/2014 14:08 # 2
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Thảo luận về Đồ án Thiết kế hình học đường ô tô


Danh sách giao Đồ án, số liệu, phiếu thông qua đồ án, nhiệm vụ đồ án.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


"Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


 
18/08/2014 14:08 # 3
Chaudmce
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/70 (6%)
Kĩ năng: 34/60 (57%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 214
Được cảm ơn: 184
Thảo luận về Đồ án Thiết kế hình học đường ô tô


Tài liệu: Hướng dẫn viết thuyết minh đồ án Thiết kế hình học đường CIE 412

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


"Tìm thì chưa chắc đã thấy, không tìm thì chắc chắn là không thấy."

Khoaxaydung@duytan.edu.vn

Chaudmce@gmail.com

https://www.facebook.com/K.Xaydung.DuyTan


 
28/09/2014 15:09 # 4
bongbibong1993
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/09/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận về Đồ án Thiết kế hình học đường ô tô


Chào Thầy.. 

Cho em hỏi về phần số liệu đồ án. ......... Ở phần modun dòng chảy A% Bảng phụ lục 13 Trang 251 vùng mưa là IX.

t(sd) của em tính ra 185 vượt mức thời gian 180 của sách giờ nên phải lấy số liệu nào vậy thầy.
 
03/10/2014 15:10 # 5
bongbibong1993
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/09/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận về Đồ án Thiết kế hình học đường ô tô


Em Chào Thầy Châu......

Cho em hỏi. về vấn đề Độ cao khống chế.

Ý Nghĩa Các thông số (is-ic)x(Bn/2+mxHmin) trong công thức.

Hkhống chế= Htn-(is-ic)x(Bn/2+mxHmin)+ phi+(ohi/12) +Hmin
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023