Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/03/2010 11:03 # 1
caoboi_k15
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và Tên người đại diện: Trần Hữu Phước
2. Nick 4rum: Caoboi_k15
3. Số điện thoại: 01649767027
4. Đến từ lớp : K15TPM
5. Khoa: CNTT
6. Mục đích: Giúp cho các bạn học hỏi, làm quen, giao lưu với nhau!....v.v...
Mong anh sớm duyệt....

// Ok. Duyệt!
 
 
Các thành viên đã Thank caoboi_k15 vì Bài viết có ích:
18/03/2010 01:03 # 2
vyrin51dtvt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 18/03/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Vy Rin
2. Số điện thoại: 0905988001
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K12TVT Tin Học-Viễn Thông
4. Khoa:  ĐT-VT
5: Mục đích mở Forum lớp: Học Tập - Chia sẻ kinh nghiệm


TELEC_ELEC


 
Các thành viên đã Thank vyrin51dtvt vì Bài viết có ích:
18/03/2010 10:03 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


Trích:
1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Vy Rin
2. Số điện thoại: 0905988001
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K12TVT Tin Học-Viễn Thông
4. Khoa:  ĐT-VT
5: Mục đích mở Forum lớp: Học Tập - Chia sẻ kinh nghiệm

//OK .. đồng ý mở Forum cho lớp bạn!
 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
26/03/2010 10:03 # 4
nhit-LP
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 18/20 (90%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 28
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Lê Trương Trân Châu
2. Số điện thoại: 0985 518 112, 092 222 3616
3. Đến từ lớp: K15KD4 Kế toán Doanh nghiệp
4. Khoa:  Kế toán
5: Mục đích mở Forum lớp: Chia sẻ và làm quen nhiều người, mở rộng quan hệ "đối ngoại" và tăng cường "đối nội", hehe. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho lớp mình và khoa ké toán nữa hen
 
// Ok  ... đã mở Forum cho lớp bạn. Cố gắng phát triển nha 
06/04/2010 10:04 # 5
Ngaytrolai
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 21/30 (70%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 51
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


Đoàn khoa Kế toán xin được mở 4rum riêng:
Họ tên người đại diện: Võ Thành Tâm
Số ĐT: 0935 975 935

//Ok .. nằm ởKhoa Kế Toán -  Forum lớp - Đoàn khoa Kế Toán
 
13/04/2010 10:04 # 6
takin15
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 36/80 (45%)
Kĩ năng: 63/70 (90%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 316
Được cảm ơn: 273
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Công Thịnh
2. Số điện thoại: 0906 440 442
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K13QT1 . Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp
4. Khoa: QTKD
5: Mục đích mở Forum lớp: - Tạo sân chơi cho các bạn
                                          - Xòa nạn mù tin học ở SV


//Duyệt cho lớp bạn. Cố gắng phát triển Forum lớp nhé!
                     

 
               Cùng FireFly thắp sáng lên những ước mơ nhỏ bé nhất        

 
19/05/2010 16:05 # 7
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Tấn Phương
2. Số điện thoại: 0935362205
3. Đến từ lớp: T14TMT - Khóa 14
4. Khoa: CNTT
5: Mục đích mở Forum lớp: Phổ biến thông tin, giao lưu học hỏi

//Duyệt cho lớp anh. Cùng phát triển nhé :)
 
19/05/2010 18:05 # 8
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


Trích:


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Hoàng Bình
2. Số điện thoại: 0975018749
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K14 - QTM
4. Khoa: QTKD
5: Mục đích mở Forum lớp: tạo nơi giao lưu riêng của các thành viên trong lớp.


// anh2bmw: Ok .. đã mở. Chúc lớp bạn vui

 


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo

 

 
02/07/2010 20:07 # 9
dtrinh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 29/06/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Tấn Đăng Trình
2. Số điện thoại: 01663777977
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): X16QTH (Hệ ĐHTX) chi nhánh TPHCM
4. Khoa: QTKD
5: Mục đích mở Forum lớp: nơi để giao lưu & thảo luận (ít có điều kiện gặp nhau).

///đã tạo box lớp cho bạn, chúc phát triển tốt.
Khoa Quản Trị Kinh Doanh/Forum Lớp/ĐTTX / X16QTH 
05/07/2010 08:07 # 10
vothan
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 26/05/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Tấn Thắng
2. Số điện thoại: 0972 109 501
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K14 DCD1 . Quản Trị Kinh Doanh Khách sạn nhà hàng
4. Khoa: Du lịch
5: Mục đích mở Forum lớp: Liên kết tất cả các bạn trong lớp..........

//Đã tạo forum riêng cho lớp bạn tại Khoa Du lịch / Forum lớp / Khóa 14 - anh2bmw

 
16/07/2010 20:07 # 11
hhb204
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 30/50 (60%)
Kĩ năng: 38/60 (63%)
Ngày gia nhập: 14/07/2010
Bài gởi: 130
Được cảm ơn: 188
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện:              Nguyễn Thanh Phước
2. Số điện thoại:                               0984 930 227
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): D15XDD3 .xây dựng dd-cn
4. Khoa:                                           Xây dựng
5: Mục đích mở Forum lớp: 
chia sẻ tai liệu,thông báo, thông tin.kên liên lạc chính cho tất cả các thành viên  trong lớp,..........

//Forum riêng của lớp bạn đã được tạo trước đó, bạn kiểm tra lại nhé - anh2bmw

 ..............Đừng để cUộC ĐờI mÌnH lặng lẽ trôi qua mau.

 
Các thành viên đã Thank hhb204 vì Bài viết có ích:
16/07/2010 21:07 # 12
nam_riki
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 16/07/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện:   Nguyễn Thị Thanh Hiếu        
  2. Số điện thoại:          01229444995                    
3. Đến từ lớp  :    K15DLK1
4. Khoa:                 Du Lịch                       
  
5: Mục đích mở Forum lớp: 
chia sẻ tai liệu,thông báo, thông tin.kên liên lạc chính cho tất cả các thành viên  trong lớp,..........

//Đã set box riêng cho lớp bạn tại Khoa du lịch / Forum lớp / K15 - anh2bmw

  
Các thành viên đã Thank nam_riki vì Bài viết có ích:
01/08/2010 08:08 # 13
nguyendacnhan_hd
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


 1. Họ và tên người đại diện:              Nguyễn Đắc Nhân
2. Số điện thoại:                               01682 571 157
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K15 TTT CMU 
4. Khoa:                                           Đào Tạo Quốc Tế
5: Mục đích mở Forum lớp:  
chia sẻ tai liệu,thông báo, thông tin........etc

// Đã mở - Mong lớp bạn có những phút giây vui vẻ và đoàn kết - anh2bmw 
02/08/2010 10:08 # 14
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Lê Thị Kim Duyên
2. Số điện thoại: 01229424489
3. Đến từ lớp: K14_DCD3
4. Khoa: Du Lịch
5: Mục đích mở Forum lớp:mở rộng quan hệ giao lưu với các lớp khác. Trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong cùng ngành nghề ^^

//Đã mở Forum riêng, chúc lớp bạn phát triển và đoàn kết - anh2bmw

 
17/08/2010 13:08 # 15
playboy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/08/2010
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


Câu hỏi giống Nhung va dawn...Muốn được liên kết với 4rum truong...Cần điều kiện gì...Cho thông báo cụ thể...Cảm ơn các anh lắm lắm.....4rum K15TCD4...Mọi người nhào zô kiếm chác...http://xiten.net 
17/08/2010 17:08 # 16
4k15qnh6
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 10/40 (25%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 17/08/2010
Bài gởi: 70
Được cảm ơn: 27
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Nguyễn Đức Tứ
2. Số điện thoại: 01675686504
3. Đến từ lớp ( ghi rõ khóa và ngành): K15QNH6
4. Khoa: Quản trị kinh doanh
5. Nick 4rum: 4K15QNH6
6: Mục đích mở Forum lớp:
Trao đổi, giúp đỡ và chia sẽ cho nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống

//Đã mở Forum riêng, chúc lớp bạn phát triển và đoàn kết - anh2bmw♫♪ CLB Guitar FDTU ♫♪
Nơi giao lưu các singer & guitarist, mem cùi bắp nhưng đầy nhiệt huyết & đam mê
 

 
17/08/2010 23:08 # 17
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


Trích:
Câu hỏi giống Nhung va dawn...Muốn được liên kết với 4rum truong...Cần điều kiện gì...Cho thông báo cụ thể...Cảm ơn các anh lắm lắm.....4rum K15TCD4...Mọi người nhào zô kiếm chác...http://xiten.net
 Hiện tại Forum đang hoàn thiện chương trình liên kết. Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo sau. Hiện tại thì Forum có mở các Forum con riêng cho các lớp tại box các khoa, nếu bạn đăng ký chúng tôi sẽ mở cho bạn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm.


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
22/08/2010 23:08 # 18
thuythuydn90
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 30/60 (50%)
Kĩ năng: 40/70 (57%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 180
Được cảm ơn: 250
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


 1. Họ và Tên người đại diện: Trần Thị ThuThúy
2. Nick 4rum: thuythuydn90
3. Số điện thoại: 0935718750
4. Đến từ lớp : K14QNH6
5. Khoa: QTKD
6. Mục đích: Cùng nhau học tập, kết bạn. Giúp mọi thành viên cập nhật tin tức nhanh hơn. Mong BQT xét duyệt.

//Duyệt. Bạn cố gắng kêu gọi các thành viên trong lớp tham gia cho vui nhé! :)†huý°”`»»ƒú† ¥€u« (¯`•¸·´¯)»ƒú† £Åñ§ £Ë««`”°†huý 
Các thành viên đã Thank thuythuydn90 vì Bài viết có ích:
24/08/2010 22:08 # 19
hoacomay_17191
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 3/50 (6%)
Ngày gia nhập: 27/04/2010
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 103
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1.Họ và Tên người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Vân
2. Nick 4rum: hoacomay_17191
3. Số điện thoại: 0976 135 900
4. Đến từ lớp : K14QTC
5. Khoa: QTKD
6. Mục đích: kết nối các thành viên trong lớp, chia sẻ trong học tập, thông tin nhanh chóng...! mong được ban quản trị xét duyệt!

//Đã mở Box tại khoa Quản trị kinh doanh - Forum lớp - k14. Chúc các bạn vui vẻ.  anh2bmwThay đổi tư duy là thay đổi cuộc sống!


 
Các thành viên đã Thank hoacomay_17191 vì Bài viết có ích:
25/08/2010 00:08 # 20
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Thông Báo về việc mở Forum riêng cho các lớp


1. Họ và tên người đại diện: Hoàng Linh Giang
2. Số điện thoại : 01688060367
3. Đến từ lớp: K14QTC1
4. Khoa: Quản Trị Kinh Doanh
5: Mục đích mở Forum lớp: Nơi phổ biến thông tin,tạo nên sự đoàn kết, giao lưu học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau của lớp K14QTC1
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024