Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/02/2010 13:02 # 1
anhkumeo
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/40 (20%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 30/01/2010
Bài gởi: 68
Được cảm ơn: 55
Giáo trình xử lý tìn hiệu số


Giáo trình XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ


 
 

CHƯƠNG 1 TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ XỬ LÝ SỐ

1-1 Khái niệm về tín hiệu và hệ xử lý tín hiệu

1-2 Dãy số

1-3 Tín hiệu số

1-4 Hệ xử lý số

1-5 Đặc tính xung h(n) của hệ xử lý số

1-6 Phân tích hệ xử lý số Tuyến Tính Bất Biến Nhân Quả theo đặc tính xung h(n)

1-7 Phân tích hệ xử lý số Tuyến Tính Bất Biến Nhân Quả bằng phương trình sai phân

1-7 Hình vẽ

1-8 Hàm tương quan và hàm tự tương quan

1-BT Bài tập chương một

CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI Z PHÂN TÍCH HỆ XỬ LÝ SỐ

2-1 Phép biến đổi z

2-2 Các tính chất của biến đổi Z

2-3 Các phương pháp tìm biến đổi z ngược

2-4 Phân tích hệ xử lý số Tuyến Tính Bất Biến Nhân Quả bằng Hàm hệ thống H(z)

2-5 Giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng qua biến đổi Z

2-6 Phân tích hệ xử lý số theo sơ đồ cấu trúc và sơ đồ khối trong miền Z

2-BT Bài tập Chương hai

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER PHÂN TÍCH TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ XỬ LÝ SỐ

3-1 Biến đổi Fourier của dãy số

3-2 Phổ của tín hiệu số

3-3 Đặc tính tần số và Hàm truyền đạt phức của hệ xử lý số Tuyến Tính Bất Biến Nhân Quả

3-BT Bài tập Chương ba

CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT) PHÂN TÍCH TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ XỬ LÝ SỐ

4-1 Biến đổi Fourier rời rạc của dãy tuần hoàn

4-2 Biến đổi Fourier rời rạc của dãy không tuần hoàn có độ dài hữu hạn (DFT)

4-3 Phép dịch vòng, tích chập vòng và các tính chất của DFT

4-4 Tính trực tiếp DFT và IDFT

4-5 Các thuật toán tính DFT nhanh (FFT)

4-6 Một số ứng dụng của DFT

4-BT Bài tập Chương bốn

CHƯƠNG 5 BỘ LỌC SỐ CÓ ĐẶC TÍNH XUNG HỮU HẠN, PHA TUYẾN TÍNH

5-1 Các bộ lọc số lý tưởng

5-2 Phân tích bộ lọc số FIR pha tuyến tính

5-3 Phương pháp lấy mẫu tần số

5-4 Thực hiện bộ lọc số FIR pha tuyến tính

5-BT Bài tập chương năm

  
Các thành viên đã Thank anhkumeo vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021