Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/10/2011 15:10 # 1
hoangvuong
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/30 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 05/10/2011
Bài gởi: 33
Được cảm ơn: 2
Danh sách giáo viên chủ nhiệm khóa K17Ktr ( 2011-2012)


TRƯỜNG ĐH DUY TÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA KIẾN TRÚC                                              Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc

 

DANH SÁCH  GV CHỦ NHIỆM – CỐ VẤN HỌC TẬP

KHÓA K17KTR   NĂM HỌC 2011-2012   KHOA KIẾN TRÚC

 

         Kính gởi :  -   Ban Giám Hiệu Trường ĐHDT

-        Phòng Tổ chức  Trường ĐHDT

 

             Khoa Kiến Trúc phân công giáo viên chủ nhiệm  và cố vấn  học tập Khóa K17KTR trong  NH11-12    như sau :

 

TT

Lớp

SLSV

GV chủ nhiệm

GV Cố vấn học tập

Ghi Chú

1

K17KTR1

45

Vũ Thị Thúy Hải

Vũ Thị Thúy Hải

0985000909

2

K17KTR2

44

Phan Quang Minh

Phan Quang Minh

0903597598

3

K17KTR3

47

Nguyễn Thành Phương

Nguyễn Thành Phương

0912085668

4

K17KTR4

46

Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

0903866168

 

 

                                                                 

              BAN GIÁM HIỆU                                   Đà Nẵng , Ngày 29 tháng 9 năm 2011

                       Duyệt                                                             Q. TRƯỞNG KHOA

 

                                              

                                                                                           Vưu Hữu Thạnh

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023