Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2011 14:10 # 1
peut2993
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 27/30 (90%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 29/09/2011
Bài gởi: 57
Được cảm ơn: 16
danh sách lớp k17kkt3 nè


 STT               MÃ HỒ SƠ   MÃ SINH VIÊN                      HỌ VÀ TÊN                                                         NGÀY SINH      
1 17003190 172317861 NGUYỄN THỊ NHƯ  QUỲNH 20/02/1993        405   K17KKT3
2 17003427 172317859 PHAN THỊ THẢO  AN 24/01/1993        405   K17KKT3
3 17002206 172317919 TRẦN THỊ XUÂN  ANH 09/04/1992        405   K17KKT3
4 17003574 172317914 TRẦN THỊ NGỌC  BÍCH 14/07/1993        405   K17KKT3
5 17003676 172317895 TRẦN NHẬT QUỲNH  CHI 27/04/1993        405   K17KKT3
6 17002212 172317764 NGUYỄN TRẦN THỦY  DIỆU 14/04/1993        405   K17KKT3
7 17002319 172317778 NGUYỄN ANH DŨNG 23/01/1993        405   K17KKT3
8 17002647 172317877 NGUYỄN THỊ QUỲNH  DUYÊN 15/03/1993        405   K17KKT3
9 17002925 172317924 TRƯƠNG THỊ TRÀ  GIANG 11/06/1993        405   K17KKT3
10 17003891 172317826 VÕ THỊ  HẢI 22/12/1993        405   K17KKT3
11 17002699 172317808 HOÀNG THỊ HỒNG  HẠNH 24/03/1993        405   K17KKT3
12 17002498 172317944 ĐINH THỊ THU HIỀN 10/04/1993        405   K17KKT3
13 17003716 172317815 NGUYỄN THỊ NHƯ  HÒA 19/04/1993        405   K17KKT3
14 17002303 172317925 NGUYỄN ĐỨC MINH  HOÀNG 30/03/1993        405   K17KKT3
15 17002345 172317889 VÕ MAI MẠNH  HÙNG 20/11/1993        405   K17KKT3
16 17004086 172317853 VÕ ĐĂNG TẤN  HUY 11/03/1993        405   K17KKT3
17 17002208 172317785 LÊ THỊ DIỆU  HUYỀN 10/01/1993        405   K17KKT3
18 17005347 172317946 Đinh Nguyễn Minh Huyền 24/02/1993        405   K17KKT3
19 17004821 172317814 LÊ THỊ HỒNG  LAN 14/08/1992        405   K17KKT3
20 17005012 172317899 PHẠM THỊ  LIỄU 06/04/1993        405   K17KKT3
21 17004788 172317829 NGUYỄN XUÂN VU  LOAN 02/09/1993        405   K17KKT3
22 17004169 172317840 NGUYỄN ÁI  LY 10/08/1993        405   K17KKT3
23 17003860 172317901 TRẦN THANG  MỸ 24/02/1993        405   K17KKT3
24 17003864 172317875 HOÀNG TUẤN  NAM 12/03/1993        405   K17KKT3
25 17004556 172317848 PHAN THỊ TÚ NGỌC 11/08/1993        405   K17KKT3
26 17003060 172317958 HOÀNG THỊ  NHÀN 16/06/1992        405   K17KKT3
27 17003743 172317876 PHAN THANH PHƯƠNG 04/05/1993        405   K17KKT3
28 17001452 172317819 VÕ TẤN QUÝ 08/05/1992        405   K17KKT3
29 17002477 172317968 VÕ THỊ PHƯƠNG  QUYÊN 19/10/1993        405   K17KKT3
30 17001353 172317841 LÊ HOÀNG SANG 01/09/1993        405   K17KKT3
31 17005031 172317949 LÊ THỊ NGỌC  TÂN 28/06/1993        405   K17KKT3
32 17004239 172317742 LÊ THỊ THANH 01/06/1993        405   K17KKT3
33 17003378 172317806 TRẦN THỊ THU  THẢO 03/02/1993        405   K17KKT3
34        17001078 172317837 TRẦN THU THẢO 29/12/1993        405   K17KKT3
35 17002434 172317957 ĐẶNG THỊ THU  THẢO 30/04/1992        405   K17KKT3
36 17004805 172317854 NGUYỄN THỊ  THU 26/02/1993        405   K17KKT3
37 17003746 172317816 NGUYỄN THỊ MAI  THƯƠNG 03/09/1993        405   K17KKT3
38 17003822 172317935 VÕ THỊ THU THUỶ 21/04/1993        405   K17KKT3
39 17004182 172317900 NGUYỄN THỊ  THỦY 28/06/1993        405   K17KKT3
40 17000868 172317762 NGUYỄN TRẦN TOÀN 02/01/1993        405   K17KKT3
41 17003804 172317737 LÊ THỊ THÙY  TRANG 01/10/1993        405   K17KKT3
42 17005381 172317941 Trần Thị Thanh Trang 20/09/1993        405   K17KKT3
43 17002054 172317897 LÊ NHƯ  TRINH 26/10/1993        405   K17KKT3
44 17002094 172317893 TRẦN THỊ NGỌC  02/01/1993        405   K17KKT3
45 17002825 172317817 ĐINH THỊ NGỌC  TỬU 07/03/1993        405   K17KKT3
46 17002391 172317860 PHẠM THỊ ÁNH  TUYẾT 24/01/1993        405   K17KKT3
47 17004051 172317923 NGUYỄN THỊ THANH  VÂN 15/01/1993        405   K17KKT3
48 17002883 172317948 TRẦN ANH 28/12/1993        405   K17KKT3
49 17003404 172317839 HUỲNH THỊ HOÀI  VỸ 15/11/1993        405   K17KKT3


~~~  Sống không có nghĩa chỉ là tồn tại  ~~~

 
05/10/2011 07:10 # 2
chudu231
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 10/08/2011
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


 


 
05/10/2011 08:10 # 3
Romeo_iu_Juliet
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 100/110 (91%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 31/03/2011
Bài gởi: 650
Được cảm ơn: 129
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


chà ! danh sách con gái chiếm áp đảo nhỉ............mấy boy học bên này sướng thiệt!


Kiến thức là vô tận - Riêng biệt là đẳng cấp - Công nghệ là chia sẻ

Quá khứ là kinh nghiệm - hiện thực là đấu tranh - tương lai là của chúng ta

yahoo:xau_trai_nhat_dtu
email:jimynguyendn@hotmail.co

 
05/10/2011 08:10 # 4
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Chào các em hậu bối KKT3 . các bạn cố gắn phát huy nhé..


                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
05/10/2011 08:10 # 5
_Ares_
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 01/09/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
chà ! danh sách con gái chiếm áp đảo nhỉ............mấy boy học bên này sướng thiệt!
 chưa biết sướng khổ thế nào đâu anh . âm thịnh mà dương suy cũng nguy hiểm lắm


Sống là chiến đấu............

 
05/10/2011 11:10 # 6
chudu231
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 10/08/2011
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:
chà ! danh sách con gái chiếm áp đảo nhỉ............mấy boy học bên này sướng thiệt!
 chưa biết sướng khổ thế nào đâu anh . âm thịnh mà dương suy cũng nguy hiểm lắm
 Ông này chỉ được cái chí^^!


 
05/10/2011 11:10 # 7
Romeo_iu_Juliet
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 100/110 (91%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 31/03/2011
Bài gởi: 650
Được cảm ơn: 129
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:
Trích:
chà ! danh sách con gái chiếm áp đảo nhỉ............mấy boy học bên này sướng thiệt!
 chưa biết sướng khổ thế nào đâu anh . âm thịnh mà dương suy cũng nguy hiểm lắm
 Ông này chỉ được cái chí^^!
 người ta thường nói lớp nhiều nam ít nữ mới nguy hiểm chứ chưa nghe nói lớp nhiều nữ ít nam nguy hiểm bao giờ ^^


Kiến thức là vô tận - Riêng biệt là đẳng cấp - Công nghệ là chia sẻ

Quá khứ là kinh nghiệm - hiện thực là đấu tranh - tương lai là của chúng ta

yahoo:xau_trai_nhat_dtu
email:jimynguyendn@hotmail.co

 
05/10/2011 11:10 # 8
chudu231
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 10/08/2011
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Có vài đứa nam chắc tới hội trại hay hoạt động gì đè cổ mấy đưa nam ra chiến đấu


 
06/10/2011 16:10 # 9
peut2993
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 27/30 (90%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 29/09/2011
Bài gởi: 57
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Có vài đứa nam chắc tới hội trại hay hoạt động gì đè cổ mấy đưa nam ra chiến đấu
 Các bạn nam của lớp mình phải coi đó làm niềm vinh dự hehe ...


~~~  Sống không có nghĩa chỉ là tồn tại  ~~~

 
06/10/2011 18:10 # 10
chudu231
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 10/08/2011
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


 


 
16/10/2011 20:10 # 11
vietnguyen
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/50 (90%)
Kĩ năng: 35/40 (88%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 145
Được cảm ơn: 95
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:
Có vài đứa nam chắc tới hội trại hay hoạt động gì đè cổ mấy đưa nam ra chiến đấu
 Các bạn nam của lớp mình phải coi đó làm niềm vinh dự hehe ...
 vinh dự cái nổi gì? tới bữa đó bị hành hạ khổ sai thì có?


 NGUYỄN THANH VIỆT - K17QTH3

MOD: Chúc Mừng - Chia Sẽ , Ôtô - Xe Máy
Yahoo: tinhyeu_trochoi_daynuocmat_2010@yahoo.com
Gmail: thanhviet92@gmail.com

 
 


 
20/10/2011 16:10 # 12
peut2993
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 27/30 (90%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 29/09/2011
Bài gởi: 57
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:
Trích:
Có vài đứa nam chắc tới hội trại hay hoạt động gì đè cổ mấy đưa nam ra chiến đấu
 Các bạn nam của lớp mình phải coi đó làm niềm vinh dự hehe ...
 vinh dự cái nổi gì? tới bữa đó bị hành hạ khổ sai thì có?
 lớp cưng như trứng chứ sai gì


~~~  Sống không có nghĩa chỉ là tồn tại  ~~~

 
20/10/2011 17:10 # 13
kuropk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 38/60 (63%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 25/09/2011
Bài gởi: 188
Được cảm ơn: 35
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


gúm! kkt3 sáng đi hát mak ko kêu pan nhen!!<!_!!?()

 
20/10/2011 18:10 # 14
vietnguyen
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/50 (90%)
Kĩ năng: 35/40 (88%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 145
Được cảm ơn: 95
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:

 vinh dự cái nổi gì? tới bữa đó bị hành hạ khổ sai thì có?
 lớp cưng như trứng chứ sai gì
 có thiệt được cưng hok thế? hay hành hạ chư osin? haha


 NGUYỄN THANH VIỆT - K17QTH3

MOD: Chúc Mừng - Chia Sẽ , Ôtô - Xe Máy
Yahoo: tinhyeu_trochoi_daynuocmat_2010@yahoo.com
Gmail: thanhviet92@gmail.com

 
 


 
21/10/2011 19:10 # 15
chudu231
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 10/08/2011
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
gúm! kkt3 sáng đi hát mak ko kêu pan nhen!
 Eo` tổ chức ngày 20/10 cho con gái mà hồi nào giao lưu rồi đi lun!


 
21/10/2011 21:10 # 16
kuropk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 38/60 (63%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 25/09/2011
Bài gởi: 188
Được cảm ơn: 35
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


 FREE CHO LỚP TRƯỞNG KKT4 NHÁ!!!


!<!_!!?()

 
24/10/2011 19:10 # 17
vietnguyen
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/50 (90%)
Kĩ năng: 35/40 (88%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 145
Được cảm ơn: 95
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:
gúm! kkt3 sáng đi hát mak ko kêu pan nhen!
 Eo` tổ chức ngày 20/10 cho con gái mà hồi nào giao lưu rồi đi lun!
Nếu tổ chức bữa giao lưu thì có cho K17QTH3 qua giao lưu hok thế?
 


 NGUYỄN THANH VIỆT - K17QTH3

MOD: Chúc Mừng - Chia Sẽ , Ôtô - Xe Máy
Yahoo: tinhyeu_trochoi_daynuocmat_2010@yahoo.com
Gmail: thanhviet92@gmail.com

 
 


 
24/10/2011 20:10 # 18
chudu231
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 29/50 (58%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 10/08/2011
Bài gởi: 129
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Ok  lớp nào cũng được^^kkt3 lun chào đón!!!


 
24/10/2011 20:10 # 19
vietnguyen
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 45/50 (90%)
Kĩ năng: 35/40 (88%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 145
Được cảm ơn: 95
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Ok  lớp nào cũng được^^kkt3 lun chào đón!!!
 vậy khi nào có thì pm vào sđt ni nhak:01657008945. Nhớ là nói trước vài ngày nhak


 NGUYỄN THANH VIỆT - K17QTH3

MOD: Chúc Mừng - Chia Sẽ , Ôtô - Xe Máy
Yahoo: tinhyeu_trochoi_daynuocmat_2010@yahoo.com
Gmail: thanhviet92@gmail.com

 
 


 
25/10/2011 18:10 # 20
peut2993
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 27/30 (90%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 29/09/2011
Bài gởi: 57
Được cảm ơn: 16
Phản hồi: danh sách lớp k17kkt3 nè


Trích:
Trích:
Ok  lớp nào cũng được^^kkt3 lun chào đón!!!
 vậy khi nào có thì pm vào sđt ni nhak:01657008945. Nhớ là nói trước vài ngày nhak
 giao lưu 2 lớp luôn haha


~~~  Sống không có nghĩa chỉ là tồn tại  ~~~

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024