Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2013 14:10 # 1
nguyencuunhi
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 26/60 (43%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 176
Được cảm ơn: 20
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Bài tập chương 3: Hệ đơn giản

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank nguyencuunhi vì Bài viết có ích:
04/10/2013 14:10 # 2
nguyencuunhi
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 26/60 (43%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 176
Được cảm ơn: 20
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Các bạn làm bài và nộp bài tập về trước 18h thứ 3 ngày 08/10/2013.
 
07/10/2013 00:10 # 3
doanvietvuong
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/08/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


ĐOÀN VIẾT VƯƠNG. LỚP T16XDD1 . BÀI TẬP CHƯƠNG 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
07/10/2013 15:10 # 4
nguyencuunhi
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 26/60 (43%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 176
Được cảm ơn: 20
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Trích:

ĐOÀN VIẾT VƯƠNG. LỚP T16XDD1 . BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài của anh mình đã nhận. Nhưng lưu ý khi trình bày bài tập nhé! 
Các thành viên đã Thank nguyencuunhi vì Bài viết có ích:
07/10/2013 21:10 # 5
phamvanhanh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/10/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


PHẠM VĂN HẠNH. T16XDD1 MSSV 1998   BÀI TẬP CHƯƠNG 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 09:10 # 6
dangthuan1991
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


ĐẶNG VĂN THUẬN   LỚP K15KTR5     MSSV: 152233056

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 14:10 # 7
tantrungk16xcd1
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/09/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Phạm Tấn Trung ( lớp k16xcd1)

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 15:10 # 8
wisdomboy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/02/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


TRẦN VIẾT LÊ HOÀNG VIỆT

K15KTR2 (GHÉP)

MSSV: 152232849

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Valued - Impression - Kinky

 
08/10/2013 15:10 # 9
vuquyetthang
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/09/2013
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


VŨ QUYẾT THẮNG

LỚP K15KTR2 ( GHÉP)

MSSV 152232951

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 15:10 # 10
phamvanson286
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/07/2011
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


PHẠM VĂN SƠN

K15KTR2 (HỌC GHÉP)

MSSV 152232025
 
08/10/2013 16:10 # 11
hahuyhoang1199
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/09/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


BÀI TẬP CHƯƠNG 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 16:10 # 12
wisdomboy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/02/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Sinh viên : Lê Nhật

Lớp          : K15KTR2

MSSV      : 152232896

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Valued - Impression - Kinky

 
08/10/2013 16:10 # 13
wisdomboy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/02/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


TÔ HỮU PHƯỚC

K15KTR2 (GHÉP)

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Valued - Impression - Kinky

 
08/10/2013 17:10 # 14
boawin91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/09/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


NGUYỄN CÔNG HOÀNG

LỚP:      K15KTR3 ( HỌC GHÉP)

MSSV:  152232941

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 17:10 # 15
trongnghia14791
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/09/2013
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C
Lê Trọng Nghĩa

lớp : K15KTR2

mssv : 152232805


 
08/10/2013 17:10 # 16
trongnghia14791
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/09/2013
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Lê Trọng Nghĩa

k15ktr2

mssv :152232805

học ghép

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Lê Trọng Nghĩa

lớp : K15KTR2

mssv : 152232805


 
08/10/2013 17:10 # 17
phamvanson286
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/07/2011
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


Phạm Văn Sơn

K15ktr2

mssv : 152232025

học ghép

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 17:10 # 18
phamvanson286
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/07/2011
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


HUỲNH BÁ DUYÊN

LỚP : K15KTR2

HỌC GHÉP

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 17:10 # 19
Midsun
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 24/09/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


TRẦN TRUNG THIÊN 

K15 - KTR3 (HỌC GHÉP)

MSSV: 152232916

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
08/10/2013 17:10 # 20
wisdomboy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/02/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Bài tập số 2 nhóm lớp MEC 306C


NGÔ ĐĂNG ĐIỆN

K15KTR2 

HỌC GHÉP

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Valued - Impression - Kinky

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023