Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/09/2013 20:09 # 1
tuyenho
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/09/2013
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Trích:

BÀI THU HOẠCH

 
 
Hồ Thanh Tuyên
Lớp K14XDC ( Ghép) 
MSSV: 142221371
Nhóm : 9
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
14/09/2013 21:09 # 2
trongnghia14791
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/09/2013
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Họ Và Tên : Lê Trọng Nghĩa

Lớp             : K15KTR2 ( Học ghép )

MSSV         : 152232805

Nhóm          : 5

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Lê Trọng Nghĩa

lớp : K15KTR2

mssv : 152232805


 
14/09/2013 22:09 # 3
viethungk15ktr2
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 14/09/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


HUỲNH VIỆT HƯNG

LỚP K15KTR2

MSSV: 152232857

NHÓM 4

STT 33

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/09/2013 08:09 # 4
lenhatktr2
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/09/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Bài thu hoạch .

Lê Nhật 

MSSV : 152232896

Lớp : ktr15ktr2 ( học ghép )

NHOM : 6

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/09/2013 08:09 # 5
thaihung_91dn
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/09/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Nguyễn Thái Hưng

k15ktr1(học ghép)

mssv 152233032

stt 34

nhóm 4

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/09/2013 09:09 # 6
boawin91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/09/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Tên: Nguyễn Công Hoàng

Lớp: K15KTR3( học ghép)

MSSV: 152232941

STT: 26

Nhóm: 3

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/09/2013 10:09 # 7
trongnghia14791
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 12/09/2013
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Huỳnh Bá Duyên

K15KTR2

Nhóm 2

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Lê Trọng Nghĩa

lớp : K15KTR2

mssv : 152232805


 
15/09/2013 11:09 # 8
lexuanthang00
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/09/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


LÊ XUÂN THẮNG :K15KTR4bai thu hoachLÊ XUÂN THẮNG .pdf
 
15/09/2013 13:09 # 9
tyna148
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/09/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

K15KTR5 (LỚP GHÉP)

STT: 61

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
15/09/2013 15:09 # 10
wisdomboy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 22/02/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Họ và tên: TÔ HỮU PHƯỚC.
MSSV: 152235325.
LỚP: K15KTR2.(GHÉP)
STT: 59.
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Valued - Impression - Kinky

 
15/09/2013 15:09 # 11
Deenngo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 14/09/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Ngô Đăng Điện

K15Ktr2 (Ghép)

152232862

STT : 14

Nhóm II

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank Deenngo vì Bài viết có ích:
15/09/2013 20:09 # 12
lexuanthang00
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/09/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C

 
15/09/2013 20:09 # 13
lexuanthang00
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/09/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C

 
15/09/2013 20:09 # 14
lexuanthang00
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/09/2013
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Huỳnh Rô Y

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
16/09/2013 22:09 # 15
thanlongkt
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/09/2013
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Thân Ngọc Long

k15ktr1 (ghép)

mssv:152233033

stt 45 nhóm 5

 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2013 08:09 # 16
hondacodon_dtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/12/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Nguyễn Xuân Trường

Lớp: K15KTR2 (học ghép)

MSSV:1522322995

STT: 82

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


"................tôi rất luôn hát những khúc ca bỏng cháy.....hòa dòng người ngày ngày không lẫn mình với ai........................!!!


 
18/09/2013 09:09 # 17
nguyencuunhi
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 26/60 (43%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 176
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Đã hết hạn nộp bài tập thu hoạch chương 2. Bạn nào không nộp xem như không có điểm phần này.
 
18/09/2013 12:09 # 18
ngohungcuong
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/09/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Họ và tên: NGÔ HÙNG CƯỜNG
Nhóm 1
MSSV: 171216228
Lớp: K17XCD3
STT: 10
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2013 12:09 # 19
ngohungcuong
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/09/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Họ và tên: ngô hùng cường
Nhóm 1
MSSV: 171216228
ngày sinh: 01/06/1993
Lớp: k17xcd3
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
18/09/2013 12:09 # 20
ngohungcuong
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/09/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Thảo luận môn CHKC I lớp MEC306C


Họ và tên: ngô hùng cường
Nhóm 1
MSSV: 171216228
Lớp: k17xcd3
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024