AE trong diễn đàn chơi trò này xem ai trụ được lâu nhá, mình trụ đc 28s ^^!
Còn không biết AE thế nào, thử xem nhé!!! Chúc thành công


http://windowsvn.net/game/crazyescape.swf

Goodluck !!!