Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/06/2013 22:06 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:

a) Loại đạt:

A (8,5 - 10) Giỏi

B (7,0 - 8,4)  Khá

C (5,5 - 6,9) Trung bình

D (4,0 - 5,4) Trung bình yếu

b) Loại không đạt: F (dưới 4,0) Kém

c) Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:

 I Chưa đủ dữ liệu đánh giá.

 X Chưa nhận được kết quả thi.

d) Đối với những học phần được nhà trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Đối với những học phần mà sinh viên đã có đủ điểm đánh giá bộ phận, kể cả trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b) Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có các kết quả đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên cho phép nợ;

c) Chuyển đổi từ các trường hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có quyết định phải nhận mức điểm F.

5. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được trưởng khoa cho phép;

b) Sinh viên không thể dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì những lý do khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I phải trả xong các nội dung kiểm tra bộ phận còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những học phần mà phòng đào tạo của trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên.

7. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Điểm học phần được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm để giúp sinh viên học vượt.

b) Những học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên chuyển từ trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

 

 

Trích Quy chế 43 của BGD&ĐTNGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
04/10/2013 09:10 # 2
lediking
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/10/2013
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


cảm ơn vì thông tin của bạn
 
24/10/2013 21:10 # 3
Xutrang
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/10/2013
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


Cho mình hỏi..trong quy định có nói. Nếu bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ bị hạ bậc học lực. Vậy nếu bị lập biên bảng có bị hạ bậc ko ạ
 
25/10/2013 08:10 # 4
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


Trích:

Cho mình hỏi..trong quy định có nói. Nếu bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ bị hạ bậc học lực. Vậy nếu bị lập biên bảng có bị hạ bậc ko ạ

Phải ra Hội đồng Kỷ luật thì mới bị nhé 
02/06/2016 21:06 # 5
FakeSmile
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 27/09/2015
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


Cho em hỏi bao nhiêu điểm là xếp loại Giỏi Khá TB, Y? Và điểm đó xem ở chổ nào?
 
05/06/2016 19:06 # 6
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


Trích:

Cho em hỏi bao nhiêu điểm là xếp loại Giỏi Khá TB, Y? Và điểm đó xem ở chổ nào?

Quy định 421A ngày 18/11/2009 Đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xếp hạng theo năm học: 
Loại xuất sắc điểm trung bình theo thang 4: 3.68-4
Loại giỏi: 3.34-3.67
Khá: 2.68-3.33
Trung bình 2.0-2.67

Điều 27, khoản 2:
Hạng tốt nghiệp của những sinh viên loại giỏi và suất sắc  sẽ bị giảm một mức nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Số tín chỉ của học phần học lại hoặc thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ thiết kế cho toàn chương trình đào tạo
- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong suốt thời gian theo học
Còn Xếp loại tốt nghiệp sẽ theo Quy chế 43
      Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo l­u kết quả học tập, chuyển ch­ơng trình đào tạo  và chuyển loại hình đào tạo           

          1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đ­ợc cấp theo ngành đào tạo chính (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng tốt nghiệp đ­ợc xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, nh­ sau:

         a) Loại xuất sắc:      Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

          b) Loại giỏi:                     Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

c) Loại khá:             Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

d) Loại trung bình:   Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.

  
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
27/09/2019 08:09 # 7
nguyenvu123
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 26/09/2019
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần


thanks

Mỹ phẩm hàng tiêu dùng Thái LanMỹ phẩm hàng tiêu dùng Thái Lan


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023