Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/08/2011 10:08 # 1
time_toiyeu263
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 29/04/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 2
Đề Cuơng: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng


MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Giúp sinh viên trang bị lý luận và phương pháp sáng tác kiến trúc, là cơ sở để bước
vào nghề kiến trúc
NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Các khái niệm về kiến trúc và phân loại kiến trúc
2. Các đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc
• 4 đặc điểm
• 4 yêu cầu
3. Phương pháp luận và tư duy trong thiết kế kiến trúc
• Phân tích khái niệm
• Phân tích về yêu cầu thích dụng
• Phân tích mối quan hệ với môi trường
• Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật
4. Không gian công năng và các nguyên tắc thiết kế
• Không gian chức năng riêng
• Không gian chức năng hỗn hợp (chung)
• Các không gian đặc thù (đặc biệt)
• Các giải pháp tổ chức, biến đổi không gian
5. Các nguyên tắc tổ hợp bố cục mặt bằng kiến trúc
• Nguyên tắc chung
• Các giải pháp tổ hợp, bố cục: bố cục tập trung, bố cục phân tán, bố cục hỗn hợp
• Các trường hợp ngoại lệ
6. Nguyên tắc thiết kế tổ chức giao thông bên trong và ngoài công trình
• Các loại giao thông: theo phương ngang, phương đứng, nút giao thông
• Nguyên tắc thiết kế
7. Nguyên tắc tổ hợp hình khối không gian và mặt đứng kiến trúc
• Thẫm mỹ kiến trúc - Khái niệm các ngôn ngữ nghệ thuật trong kiến trúc
• Nguyên tắc tổ hợp hình khối không gian kiến trúc: 6 nguyên tắc
• Nguyên tắc thiết kế mặt đứng: 4 nguyên tắc
8. Nguyên tắc thiết kế an toàn thoát người trong công trình kiến trúc
• Các tiêu chuẩn thiết kế
• Bài toán: tính toán thoát người cho không gian đông người, thoát người ra khoải công
trình
9. Nguyên tắc thiết kế nền dốc cho phòng khán giả, khán đài TDTT
• Vấn đề nhìn rõ
• Các phương pháp thiết kể, xác định nền dốc
• Bài toán: tính toán, thiết kế nền dốc
10.Vai trò của kỹ thuật trong thiết kế kiến trúc
• Kết cấu công trình
• Hệ thống kỹ thuật: điện, nước, thông gió,...
• Vật lý kiến trúc: khí hậu, âm học, quang học, nhiệt


TÀI LI ỆU THAM KHẢO
1. PGS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm - 2004 – Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội
2. Bộ xây dựng - 1997 - Tuyển tập (tập IV) Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam - NXB Xây dựng, Hà nội
3. KTS Lương Anh Dũng - 2003 - Chất lượng ở cho đô thị sau năm 2000 - NXB Khoa học kỹ thuật,Hà nội
4. KTS Nguyễn Tài My – 1995 - Kiến trúc công trình - Những khái niệm cơ bản – ĐH Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Wiliam.j.r.curtis – 1981 (1995) – Modern architecture since 1900 – Boston – Masachusetts – Hoa kỳ
ư


.............................................R..................................................

 
29/08/2011 16:08 # 2
dinhgia35
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/08/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Đề Cuơng: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng


Trích:
MỤC ĐÍCH MÔN HỌC
Giúp sinh viên trang bị lý luận và phương pháp sáng tác kiến trúc, là cơ sở để bước
vào nghề kiến trúc
NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Các khái niệm về kiến trúc và phân loại kiến trúc
2. Các đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc
• 4 đặc điểm
• 4 yêu cầu
3. Phương pháp luận và tư duy trong thiết kế kiến trúc
• Phân tích khái niệm
• Phân tích về yêu cầu thích dụng
• Phân tích mối quan hệ với môi trường
• Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật
4. Không gian công năng và các nguyên tắc thiết kế
• Không gian chức năng riêng
• Không gian chức năng hỗn hợp (chung)
• Các không gian đặc thù (đặc biệt)
• Các giải pháp tổ chức, biến đổi không gian
5. Các nguyên tắc tổ hợp bố cục mặt bằng kiến trúc
• Nguyên tắc chung
• Các giải pháp tổ hợp, bố cục: bố cục tập trung, bố cục phân tán, bố cục hỗn hợp
• Các trường hợp ngoại lệ
6. Nguyên tắc thiết kế tổ chức giao thông bên trong và ngoài công trình
• Các loại giao thông: theo phương ngang, phương đứng, nút giao thông
• Nguyên tắc thiết kế
7. Nguyên tắc tổ hợp hình khối không gian và mặt đứng kiến trúc
• Thẫm mỹ kiến trúc - Khái niệm các ngôn ngữ nghệ thuật trong kiến trúc
• Nguyên tắc tổ hợp hình khối không gian kiến trúc: 6 nguyên tắc
• Nguyên tắc thiết kế mặt đứng: 4 nguyên tắc
8. Nguyên tắc thiết kế an toàn thoát người trong công trình kiến trúc
• Các tiêu chuẩn thiết kế
• Bài toán: tính toán thoát người cho không gian đông người, thoát người ra khoải công
trình
9. Nguyên tắc thiết kế nền dốc cho phòng khán giả, khán đài TDTT
• Vấn đề nhìn rõ
• Các phương pháp thiết kể, xác định nền dốc
• Bài toán: tính toán, thiết kế nền dốc
10.Vai trò của kỹ thuật trong thiết kế kiến trúc
• Kết cấu công trình
• Hệ thống kỹ thuật: điện, nước, thông gió,...
• Vật lý kiến trúc: khí hậu, âm học, quang học, nhiệt


TÀI LI ỆU THAM KHẢO
1. PGS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm - 2004 – Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội
2. Bộ xây dựng - 1997 - Tuyển tập (tập IV) Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam - NXB Xây dựng, Hà nội
3. KTS Lương Anh Dũng - 2003 - Chất lượng ở cho đô thị sau năm 2000 - NXB Khoa học kỹ thuật,Hà nội
4. KTS Nguyễn Tài My – 1995 - Kiến trúc công trình - Những khái niệm cơ bản – ĐH Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Wiliam.j.r.curtis – 1981 (1995) – Modern architecture since 1900 – Boston – Masachusetts – Hoa kỳ
ư
CÓ SÁCH EBOOK  KHÔNG UP LÊN ĐI BẠN!
CỘNG ĐỒNG MẠNG ĐANG RẤT CẦN BẠN À!
THANK TRƯỚC NHA!
  
01/12/2011 09:12 # 3
LUUVANDUY
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 01/12/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đề Cuơng: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng


 DIT
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023