Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/01/2010 21:01 # 1
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Lâu lâu không thấy ai support ebook mà anh em ai cũng đòi tài liệu cả vì thế chip upload lại [Kho cực nhiều luôn ]

Link: rapidshare.com

Chú ý: các bạn thông cảm 1 tí, download ở chế độ FREE nhé,
Yêu cầu: hiện tại sẽ upload 3 kho cơ bản C/C++/C#.
Nếu các bạn có nhu cầu về mục nào (ví dụ: MSSQL, MySQL, ASP, ASP.NET, PHP...) thì request sẽ upload tiếp.
Đây là kho tàng về C (Windows/Linux/BSD)
Code:
http://rapidshare.com/files/118501261/Applied_Cryptography_-_Protocols_Algorthms_and_Source_Code_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/118501428/Apress_Beginning_C_From_Novice_to_Professional_4th_Edition_Oct.2006.pdf
http://rapidshare.com/files/118501544/C___Data_Structures.chm
http://rapidshare.com/files/118501647/C_For_Dummies_2nd_Edition.pdf
http://rapidshare.com/files/118501680/C_Primer_Plus__5th_Edition_.chm
http://rapidshare.com/files/118501829/Giao_Trinh_Cuc_Ki_Co_Ban_C_.doc
http://rapidshare.com/files/118501894/Image.Process.in.C.rar
http://rapidshare.com/files/118501904/Nguyen_Huu_Tuan_-_Giao_trinh__C.pdf
http://rapidshare.com/files/118501922/Objective-C_Pocket_Reference-0596004230.chm
http://rapidshare.com/files/118501945/On_Tap_Cac_Kien_thuc_C.pdf
http://rapidshare.com/files/118501959/OReilly_Programming_Embedded_Systems_With_C_and_Gnu_Development_Tools.chm
http://rapidshare.com/files/118501973/Pointer_-_Con_Tro.pdf
http://rapidshare.com/files/118501996/Practical_C_Programming_-_3rd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118502070/TCP-IP_Sockets_in_C.rar
http://rapidshare.com/files/118502235/TCP-IP_Sockets_in_C_-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
http://rapidshare.com/files/118502264/Tran_Minh_Thai_-_Giao_trinh_Bai_Thuat_Ky_Thuat_Lap_Trinh_C.pdf
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 2
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Đây là kho C++
Trích:
http://rapidshare.com/files/11850306...ing_in_C__.rar
http://rapidshare.com/files/11850308...r_Software.rar
http://rapidshare.com/files/11850327...l_C___2005.rar
http://rapidshare.com/files/11850331..._.NET_2005.rar
http://rapidshare.com/files/118503319/C___Can_Ban.zip
http://rapidshare.com/files/11850333..._Practices.rar
http://rapidshare.com/files/11850334...rogramming.rar
http://rapidshare.com/files/118503365/C___Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/11850340...emystified.rar
http://rapidshare.com/files/11850342...timization.chm
http://rapidshare.com/files/11850376...rogramming.rar
http://rapidshare.com/files/11850381...rogrammers.rar
http://rapidshare.com/files/11850400...ngineering.rar
http://rapidshare.com/files/11850404...or_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/11850414...fessionals.rar
http://rapidshare.com/files/11850415...and_Design.rar
http://rapidshare.com/files/11850425..._with_Qt_4.rar
http://rapidshare.com/files/11850435..._with_Qt_4.zip
http://rapidshare.com/files/11850500...th_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/11850504...Techniques.rar
http://rapidshare.com/files/11850508...d_Patterns.rar
http://rapidshare.com/files/11850511...Frameworks.rar
http://rapidshare.com/files/11850514...h_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/11850517...and_Beyond.rar
http://rapidshare.com/files/11850523...or_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/11850551..._in_Action.zip
http://rapidshare.com/files/11850560...e_for_.NET.zip
http://rapidshare.com/files/11850562...Step_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/11850563...nd_Designs.rar
http://rapidshare.com/files/11850565..._Solutions.rar
http://rapidshare.com/files/11850571...rogrammers.zip
http://rapidshare.com/files/11850574..._Iterators.zip
http://rapidshare.com/files/11850594..._Using_C__.rar
http://rapidshare.com/files/11850596...rogramming.rar
http://rapidshare.com/files/11850600...d_Graphics.rar
http://rapidshare.com/files/11850613...s_Library_.zip
http://rapidshare.com/files/11850619...uding_code.rar
http://rapidshare.com/files/11850625..._C_and_C__.rar
http://rapidshare.com/files/11850641...l_Projects.rar
http://rapidshare.com/files/11850671...e_Beginner.rar
http://rapidshare.com/files/11850673...t_Concepts.zip
http://rapidshare.com/files/11852152...ted_Design.rar
http://rapidshare.com/files/11852157...rogramming.rar
http://rapidshare.com/files/11852160...pers__Pro_.rar
http://rapidshare.com/files/11852178...0_Platform.rar
http://rapidshare.com/files/11852185...rogrammer_.rar
http://rapidshare.com/files/11852191...in_21_Days.rar
http://rapidshare.com/files/11852203...in_21_days.rar
http://rapidshare.com/files/11852209...ile_Phones.zip
http://rapidshare.com/files/11852210...Art_of_C__.rar
http://rapidshare.com/files/11852212..._Reference.rar
http://rapidshare.com/files/11852214..._C___Style.rar
http://rapidshare.com/files/11852229...embly_Code.rar
http://rapidshare.com/files/11852241...Developer_.rar
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 3
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Kho C#
Code:
http://rapidshare.com/files/118508171/Accelerated_C__2005__Accelerated_.rar
http://rapidshare.com/files/118508496/Advanced_C__Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118508577/Agile_Principles__Patterns__and_Practices_in_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118508599/An_Introduction_to_Programming_with_C__Threads.pdf
http://rapidshare.com/files/118508624/Applying_Domain-Driven_Design_and_Patterns-_With_Examples_in_C__and_.NET.rar
http://rapidshare.com/files/118508801/Apress_-Beginning_C____2005_Databases_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118508946/Beginning_ASP.NET_2.0_with_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118509038/Beginning_C_Sharp_2008_From_Novice_to_Professional__2007_.rar
http://rapidshare.com/files/118509181/Beginning_C__Objects_From_Concepts_to_Code.rar
http://rapidshare.com/files/118509359/Beginning_Visual_C__2005_Express_Edition-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118509610/Beginning_Visual_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118509762/C_.NET_Illuminated.rar
http://rapidshare.com/files/118509845/C_.net_Web_Developer_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118509862/C__2.0_-_Practical_Guide_for_Programmers.rar
http://rapidshare.com/files/118509889/C__2.0_-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118509947/C__2005_For_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118510009/C__2005_Programmer_s_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118510308/C__and_.NET_Platform.pdf
http://rapidshare.com/files/118510360/C__Bible.zip
http://rapidshare.com/files/118510473/C__Class_Design_Handbook-_Coding_Effective_Classes.zip
http://rapidshare.com/files/118510505/C__COM__Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118510534/C__Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118510577/C__Design_Patterns_-_A_Tutorials.rar
http://rapidshare.com/files/118510628/C__essentials.rar
http://rapidshare.com/files/118510718/C__Network_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118510856/C__Professional_Projects.zip
http://rapidshare.com/files/118510881/C__Programmer_s_Handbook.zip
http://rapidshare.com/files/118510934/C__Threading_Handbook.rar
http://rapidshare.com/files/118510981/C__Tieng_Viet_23387.pdf
http://rapidshare.com/files/118511129/Cac_Giai_Phap_Lap_Trinh_C_.pdf
http://rapidshare.com/files/118511167/Cac_Giai_Phap_Lap_Trinh_C__Source_Code.rar
http://rapidshare.com/files/118511238/Core_C__and_.NET.rar
http://rapidshare.com/files/118511523/CSharp-Corner.chm
http://rapidshare.com/files/118511580/Data_Structures_and_Algorithms_Using_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118511634/Data_Structures_and_Algorithms_Using_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118511776/Distributed_.NET_Programming_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118511791/Effective_C_-_50_Specific_Ways_to_Improve_Your_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118511938/Essential_C__2.0.rar
http://rapidshare.com/files/118512105/Expert_C__2005_Business_Objects__Second_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/118512399/Expert_C__Business_Objects.zip
http://rapidshare.com/files/118512457/Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__2005.pdf
http://rapidshare.com/files/118512457/Expert_Service-Oriented_Architecture_in_C__2005.pdf
http://rapidshare.com/files/118512562/GDI__Custom_Controls_with_Visual_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118513654/Head_First_Csharp.rar
http://rapidshare.com/files/118513870/Illustrated_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118513920/Introduction_to_3D_Game_Engine_Design_Using_DirectX_9_and_C_.chm
http://rapidshare.com/files/118514197/Learning_C__2005_-_Get_Started_with_C__2.0_and_.NET_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118514235/LINQ_for_Visual_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118514246/LINQ-_The_Future_of_Data_Access_in_C__3.0.rar
http://rapidshare.com/files/118514490/Mastering_C__database_programming.rar
http://rapidshare.com/files/118514528/Microsoft_C__Language_Specifications.rar
http://rapidshare.com/files/118514616/Microsoft_Visual_C_._NET_2003_kick_start.zip
http://rapidshare.com/files/118514954/Microsoft_Visual_C__.NET_2003_Unleashed.rar
http://rapidshare.com/files/118515399/Microsoft_Visual_C__2005_Express_Edition_Programming_for_the_Absolute_Beginner.zip
http://rapidshare.com/files/118515426/Microsoft_Visual_C__2005_Step_by_Step.zip
http://rapidshare.com/files/118515532/Microsoft_Visual_C__2005_Unleashed.zip
http://rapidshare.com/files/118515592/Pro_.NET_2.0_Code_and_Design_Standards_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118515845/Pro_.NET_2.0_Windows_Forms_and_Custom_Controls_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118516028/Pro_C__2005_and_the_.NET_2.0_Platform.rar
http://rapidshare.com/files/118517199/Professional_C__2005_with_.NET_3.0.zip
http://rapidshare.com/files/118517543/Professional_C__2005.zip
http://rapidshare.com/files/118517703/Professional_C__Third_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118517755/Programming_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118517776/Programming_in_the_Key_of_C_.rar
http://rapidshare.com/files/118517946/Programming_Microsoft_Visual_C__2005-_The_Language.zip
http://rapidshare.com/files/118518055/Programming_Windows_Workflow_Foundation-_Practical_WF_Techniques_and_Examples_using_XAML_and_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118518163/Sams_teach_yourself_C__in_24_hours.zip
http://rapidshare.com/files/118518344/Sams_Teach_Yourself_Visual_C__2005_in_24_Hours__Complete_Starter_Kit.zip
http://rapidshare.com/files/118518384/TCP-IP_Sockets_in_C__-_Practical_Guide_for_Programmers.zip
http://rapidshare.com/files/118518445/Thinking_in_C_.zip
http://rapidshare.com/files/118518486/Unlocking_Microsoft_C__V_2.0_Programming_Secrets.zip
http://rapidshare.com/files/118518632/Visual_C__2005_Demystified.zip
http://rapidshare.com/files/118518632/Visual_C__2005_Demystified.zip
http://rapidshare.com/files/118518732/Visual_C__2005_Express_Edition_Starter_Kit__Programmer_to_Programmer_.zip
http://rapidshare.com/files/118518818/Visual_C__2005_Recipes-_A_Problem-Solution_Approach.zip
http://rapidshare.com/files/118519433/Visual_C___2005-_How_to_Program__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118521161/Visual_C___2005-_How_to_Program__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118521293/Visual_CSharp_.NET_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118521466/Windows_Forms_Programming_with_C_.zip
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 4
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Kho PHP nè :
Code:
http://rapidshare.com/files/118526582/Addison_Wesley_-_Scripting_in_Java_-_Using_Apache_Bsf_Groovy_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118526656/Advance_PHP_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118526943/Beginning_Google_Maps_Applications_with_PHP_and_Ajax.zip
http://rapidshare.com/files/118527472/Beginning_PHP5__Programmer_to_Programmer_.rar
http://rapidshare.com/files/118527605/Beginning_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118527745/Beginning_PHP_and_MySQL_-_From_Novice_to_Professional.zip
http://rapidshare.com/files/118527850/Beginning_PHP_and_MySQL_E-commerce.rar
http://rapidshare.com/files/118527969/Beginning_PHP_and_Oracle-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118528202/Beginning_PHP_and_PostgreSQL_8_-_From_Novice_to_Professional.zip
http://rapidshare.com/files/118528313/Beginning_PHP_and_PostgreSQL_8-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118528388/Beginning_PHP_and_PostgreSQL_E-commerce.zip
http://rapidshare.com/files/118528471/Beginning_PHP_Apache_MySQL_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118528471/Beginning_PHP_Apache_MySQL_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118528489/Build_Your_Own_Database_Driven_Website_using_PHP___MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118528513/Building_Tag_Clouds_in_Perl_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118528540/Can_Ban_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118528597/Core_Web_Application_Development_with_PHP_and_MySQL.chm
http://rapidshare.com/files/118528615/curl_php_book_v2.1.zip
http://rapidshare.com/files/118528632/Essential_PHP_Security.zip
http://rapidshare.com/files/118528648/Extending_and_Embedding_PHP.zip
http://rapidshare.com/files/118528765/Foundation_PHP_for_Flash.rar
http://rapidshare.com/files/118528853/Foundations_of_PEAR-_Rapid_PHP_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118528986/Guide_to_PHP_Basics.zip
http://rapidshare.com/files/118529201/How_to_do_Everything_with_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118529280/ImageMagick_Tricks_Web_Image_Effects_from_the_Command_Line_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118529338/Learning_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118529421/Learning_PHP_and_MySQL_-_Step-by-step_Guide_to_Create_Database-Driven_Websites.zip
http://rapidshare.com/files/118529465/Learning_PHP_Data_Objects.rar
http://rapidshare.com/files/118529514/Making_Use_of_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118529586/Mastering_phpMyAdmin_2.11_for_Effective_MySQL_Management.zip
http://rapidshare.com/files/118529622/Object_Oriented_Programming_with_PHP5.rar
http://rapidshare.com/files/118529685/Object-Oriented_PHP_Concepts_Techniques_and_Code.zip
http://rapidshare.com/files/118529969/PHP5_and_MySQL_Bible.pdf
http://rapidshare.com/files/118530086/PHP_5_Fast_and_Easy_Web_Development.zip
http://rapidshare.com/files/118530123/PHP_5_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118530192/PHP_5_MySQL_Programming_for_the_Absolute_Beginner.rar
http://rapidshare.com/files/118530260/PHP_5_Objects_Patterns_and_Practice.rar
http://rapidshare.com/files/118530452/PHP_5_Recipes_-_A_Problem-Solution_Approach.rar
http://rapidshare.com/files/118530617/PHP___MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118530693/PHP_Advanced_Ajax_Architecture_and_Best_Practices.rar
http://rapidshare.com/files/118530729/PHP_And_MySQL_Everyday_Apps_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118530803/PHP_and_MySQL_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118532060/PHP_and_MySQL_for_Dynamic_Website.zip
http://rapidshare.com/files/118532202/PHP_and_MySQL_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118532277/PHP_and_MySQL_Web_Development_All-in-One_Desk_Reference_For_Dummies.rar
http://rapidshare.com/files/118532295/PHP_and_Smarty_on_Large-Scale_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118532342/PHP_by_Example_-_Que.rar
http://rapidshare.com/files/118532372/PHP_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118532384/PHP_Developer_s_Cookbook__2nd_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118532507/PHP_Essentials__2nd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118532574/PHP_Game_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118532652/PHP_Hacks_Tips_and_Tools_For_Creating_Dynamic_Websites.rar
http://rapidshare.com/files/118532719/PHP_Hacks_Tips_and_Tools_For_Creating_Dynamic_Websites.zip
http://rapidshare.com/files/118532819/PHP_In_Action_-_Objects_Design_Agility.zip
http://rapidshare.com/files/118532874/PHP_Oracle_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118532899/PHP_Phrasebook.zip
http://rapidshare.com/files/118533111/PHP_Professional_Projects.zip
http://rapidshare.com/files/118533141/PHP_Programming_Solutions.zip
http://rapidshare.com/files/118533182/PHP_Programming_with_PEAR.zip
http://rapidshare.com/files/118533301/PHP_Solutions_-_Dynamic_Web_Design_Made_Easy__Solutions_.zip
http://rapidshare.com/files/118533354/PHPUnit_Pocket_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118533430/Practical_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118533520/Practical_PHP_and_MySQL_-_Building_Eight_Dynamic_Web_Applications.zip
http://rapidshare.com/files/118533577/Practical_Web_2.0_Applications_with_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118533631/Pro_PHP_-_Patterns_Frameworks_Testing_and_More.rar
http://rapidshare.com/files/118533692/Pro_PHP_XML_and_Web_Services.zip
http://rapidshare.com/files/118533792/Pro_PHP-GTK__Pro_.rar
http://rapidshare.com/files/118533909/Professional_LAMP_Linux_Apache_MySQL_and_PHP_Web_Development.zip
http://rapidshare.com/files/118534096/Professional_PHP4.zip
http://rapidshare.com/files/118534196/Professional_PHP_5__Programmer_to_Programmer_.zip
http://rapidshare.com/files/118534342/Professional_PHP_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118534377/Programming_PHP.zip
http://rapidshare.com/files/118535161/Ruby_on_Rails_for_PHP_and_Java_Developers.rar
http://rapidshare.com/files/118535201/Sams_-_PHP_Phrasebook_Essential_Code_and_Commands.rar
http://rapidshare.com/files/118535265/Sams_-_Teach_Yourself_PHP4_in_24_Hours.rar
http://rapidshare.com/files/118535281/Sams_-_Teach_Yourself_PHP_in_10_Minutes.rar
http://rapidshare.com/files/118535347/Sams_-_Teach_Yourself_PHP_MySQL_and_Apache_in_24_Hours.rar
http://rapidshare.com/files/118535432/Sams_-_Web_Publishing_with_PHP_and_FileMaker.rar
http://rapidshare.com/files/118535589/Secure_PHP_Development_-_Building_50_Practical_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118535599/Smarty-2.6.7-docs.chm
http://rapidshare.com/files/118535672/Smarty_PHP_Template_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118535744/Smarty_PHP_Template_Programming_and_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118536049/Spring_Into_PHP_5__Spring_Into_.rar
http://rapidshare.com/files/118536511/TextPattern_Solutions_-_PHP-based_Content_Management_Made_Easy.zip
http://rapidshare.com/files/118585368/Textpattern_Solutions_May_2007.rar
http://rapidshare.com/files/118585455/The_Definitive_Guide_to_Symfony.rar
http://rapidshare.com/files/118585954/The_Essential_Guide_to_Dreamweaver_CS3_with_CSS_Ajax_and_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118585968/The_Zend_PHP_Certification_Practice_Test_Book.rar
http://rapidshare.com/files/118585996/Upgrading_to_PHP_5__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118586011/Upgrading_to_PHP_5.rar
http://rapidshare.com/files/118586062/Web_Database_Applications_with_PHP_and_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118586164/Web_Publishing_with_PHP_and_FileMaker_9.zip
http://rapidshare.com/files/118586205/Wicked_Cool_PHP.rar
http://rapidshare.com/files/118586350/Wrox-Professional_PHP5.chm
http://rapidshare.com/files/118586384/XML_and_PHP.zip
http://rapidshare.com/files/118586516/Zend_Framework_in_Action.rar
http://rapidshare.com/files/118586911/Zend_Studio_for_Eclipse_Developer_Guide.zip
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 5
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Kho Ruby on Rails nha:
Code:
http://rapidshare.com/files/118588446/Agile_Web_Development_with_Rails.rar
http://rapidshare.com/files/118588563/Beginning_Ruby-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118588625/Beginning_Ruby_on_Rails.zip
http://rapidshare.com/files/118588829/Beginning_Ruby_on_Rails_E-Commerce-_From_Novice_to_Professional__Rails_.rar
http://rapidshare.com/files/118588873/Best_of_Ruby_Quiz.zip
http://rapidshare.com/files/118588993/Build_Your_Own_Ruby_on_Rails_Web_Applications__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118589104/Enterprise_Integration_-_with_Ruby.zip
http://rapidshare.com/files/118589145/Everyday_Scripting_with_Ruby-_For_Teams__Testers__and_You__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118589176/From_Java_to_Ruby-_Things_Every_Manager_Should_Know.zip
http://rapidshare.com/files/118589208/Learning_Ruby__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118589226/Mongrel-_Serving__Deploying__and_Extending_Your_Ruby_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118591911/Practical_Rails_Social_Networking_Sites.zip
http://rapidshare.com/files/118592626/Practical_Ruby_for_System_Administration.rar
http://rapidshare.com/files/118592698/Practical_Ruby_Gems.zip
http://rapidshare.com/files/118592799/Programming_Ruby-_The_Pragmatic_Programmers__Guide__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118592851/Rails_Cookbook.zip
http://rapidshare.com/files/118592871/Rails_Plugins__Digital_Short_Cut_-_Extending_Rails_Beyond_the_Core.rar
http://rapidshare.com/files/118592914/Rails_Recipes.rar
http://rapidshare.com/files/118593028/Rails_Solutions-_Ruby_on_Rails_Made_Easy.rar
http://rapidshare.com/files/118593233/Ruby_by_Example_-_Concepts_and_Code.zip
http://rapidshare.com/files/118593366/Ruby_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118593473/Ruby_Developer_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118593548/Ruby_for_Rails_-_Ruby_Techniques_for_Rails_Developers.zip
http://rapidshare.com/files/118593590/Ruby_in_a_nutshell-_a_desktop_quick_reference.zip
http://rapidshare.com/files/118593735/Ruby_on_Rails_For_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118593765/Ruby_on_Rails-_Up_and_Running.zip
http://rapidshare.com/files/118593856/The_Ruby_Way__Second_Edition-_Solutions_and_Techniques_in_Ruby_Programming__2nd_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118593791/The_Ruby_Way.rar
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 6
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Kho MySQL:
Code:
http://rapidshare.com/files/118798665/Beginning_MySQL.rar
http://rapidshare.com/files/118798692/Creating_your_MySQL_Database-_Practical_Design_Tips_and_Techniques.zip
http://rapidshare.com/files/118798763/Dimensional_Data_Warehousing_with_MySQL-_A_Tutorial.zip
http://rapidshare.com/files/118798900/Expert_MySQL.zip
http://rapidshare.com/files/118798928/High_Performance_MySQL.zip
http://rapidshare.com/files/118798957/MySQL_5.0_Certification_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118798993/MySQL_Administrator_s_Guide_and_Language_Reference__2nd_Edition_.zip
http://rapidshare.com/files/118799123/MySQL_Bible.rar
http://rapidshare.com/files/118799142/MySQL_Clustering.zip
http://rapidshare.com/files/118799168/MySQL_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118799180/MySQL_Crash_Course.zip
http://rapidshare.com/files/118799305/MySQL_Database_Design_and_Tuning.rar
http://rapidshare.com/files/118799531/MySQL-_Essential_Skills.rar
http://rapidshare.com/files/118799546/MySQL_in_a_Nutshell.rar
http://rapidshare.com/files/118799621/MySQL_Reference_Manual.rar
http://rapidshare.com/files/118799698/MySQL_Stored_Procedure_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118799714/MySQL_Tutorial.zip
http://rapidshare.com/files/118799887/MySQL-_Your_visual_blueprint_for_creating_open_source_databases.zip
http://rapidshare.com/files/118800165/MySQL__Second_Edition__Visual_QuickStart_Guide_.zip
http://rapidshare.com/files/118800248/MySQL-PHP_Database_Applications__2nd_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/118800313/PHP___MySQL_For_Dummies_3rd_edition.zip
http://rapidshare.com/files/118800458/Pro_MySQL__Expert_s_Voice_in_Open_Source_.rar
http://rapidshare.com/files/118800489/Sams_Teach_Yourself_MySQL_in_10_Minutes.rar
http://rapidshare.com/files/118800542/SQL_for_MySQL_Developers-_A_Comprehensive_Tutorial_and_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118800839/The_Definitive_Guide_to_MySQL_5__Third_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118800997/The_Visibooks_Guide_to_MySQL_Basics.zip
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 7
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Kho Oracle:
Code:
http://rapidshare.com/files/118828747/Cost-Based_Oracle_Fundamentals.zip
http://rapidshare.com/files/118828810/Effective_Oracle_Database_10g_Security_by_Design.rar
http://rapidshare.com/files/118829019/Expert_One-on-One_Oracle.zip
http://rapidshare.com/files/118829855/Expert_Oracle9i_Database_Administration.rar
http://rapidshare.com/files/118830157/Expert_Oracle_Database_10g_Administration__Expert_s_Voice_.rar
http://rapidshare.com/files/118830254/Expert_Oracle_Database_Architecture-_9i_and_10g_Programming_Techniques_and_Solutions.zip
http://rapidshare.com/files/118830522/Forecasting_Oracle_Performance.zip
http://rapidshare.com/files/118830740/Guerrilla_Oracle-_The_Succinct_Windows_Perspective.rar
http://rapidshare.com/files/118830759/Mastering_Oracle_SQL.rar
http://rapidshare.com/files/118830790/Mastering_Oracle_SQL__2nd_Edition__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118830927/Object-Oriented_Oracle.rar
http://rapidshare.com/files/118831210/OCA-_Oracle_10g_Administration_I_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118831480/Ocp-_Oracle_10g_New_Features_For_Administrators_-_Study_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118831598/OPD.NET_Developer_s_Guide-_Oracle_Database_10g_Developement_with_Visual_Studio_2005_and_the_Oracle_D
http://rapidshare.com/files/118832401/Oracle9i-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118833014/Oracle9iR2_Data_Warehousing.rar
http://rapidshare.com/files/118835923/Oracle_9iAS_Portal_Bible.zip
http://rapidshare.com/files/118835987/Oracle_10g_Backup_and_Recovery_Advanced_User.rar
http://rapidshare.com/files/118837068/Oracle_10g_Data_Warehousing.rar
http://rapidshare.com/files/118837482/Oracle_Application_Server_10g_Administration_Handbook.rar
http://rapidshare.com/files/118837935/Oracle_Application_Server_10g-_J2EE_Deployment_and_Administration.zip
http://rapidshare.com/files/118837977/Oracle_Applications_DBA_Field_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118838372/Oracle_Data_Warehousing_and_Business_Intelligence_Solutions.zip
http://rapidshare.com/files/118838548/Oracle_Database_10g-_A_Beginner_s_Guide.zip
http://rapidshare.com/files/118838874/Oracle_Database_10g-_High_Availablity_with_RAC_Flashback___Data_Guard.rar
http://rapidshare.com/files/118838947/Oracle_Database_10g_New_Features.rar
http://rapidshare.com/files/118839211/Oracle_Database_10g-_The_Complete_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118839341/Oracle_Database_10g_XML___SQL-_Design__Build___Manage_XML_Applications_in_Java__C__C_____PL-SQL.zip
http://rapidshare.com/files/118839678/Oracle_Database_Foundations_-_Technology_Fundamentals_for_IT_Success.zip
http://rapidshare.com/files/118839861/Oracle_DBA_Guide_to_Data_Warehousing_and_Star_Schemas.rar
http://rapidshare.com/files/118839861/Oracle_DBA_Guide_to_Data_Warehousing_and_Star_Schemas.rar
http://rapidshare.com/files/118839872/Oracle_DBA_Scripting_Quick_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118839944/Oracle_Essentials-_Oracle_Database_10g__3rd_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118840349/Oracle_High_Performance_Tuning_for_9i_and_10g.rar
http://rapidshare.com/files/118840570/Oracle_Internals-_Tips__Tricks__and_Techniques_for_DBAs.zip
http://rapidshare.com/files/118840838/Oracle_Performance_Tuning_for_10gR2__Second_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/118840851/Oracle_PL-SQL_Language_Pocket_Reference__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118840919/Oracle_PL-SQL_Programming.zip
http://rapidshare.com/files/118841541/Oracle_Real_Application_Clusters.zip
http://rapidshare.com/files/118841562/Oracle_RMAN_Pocket_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118841590/Oracle_Space_Management_Handbook.rar
http://rapidshare.com/files/118841610/Oracle_SQL_Tuning_Pocket_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118841631/Oracle_SQLPlus_Pocket_Reference__2nd_Edition_.rar
http://rapidshare.com/files/118841733/Oracle_Wait_Interface-_A_Practical_Guide_to_Performance_Diagnostics___Tuning.rar
http://rapidshare.com/files/118841733/Oracle_Wait_Interface-_A_Practical_Guide_to_Performance_Diagnostics___Tuning.rar
http://rapidshare.com/files/118842212/Oracle__Database_10g_INSIDER_SOLUTIONS.rar
http://rapidshare.com/files/118842513/Pro_Oracle_Collaboration_Suite_10g.rar
http://rapidshare.com/files/118842816/Professional_Oracle_Programming.rar
http://rapidshare.com/files/118843269/Special_Edition_Using_Oracle_11i.zip
http://rapidshare.com/files/118843293/The_Oracle_Hacker_s_Handbook-_Hacking_and_Defending_Oracle.zip
__________________Ngày buồn nhất... 
28/01/2010 21:01 # 8
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Ebooks về C/C++/C# đa dạng


Một đống XML & XSLT:
Code:
http://rapidshare.com/files/118864545/Applied_XML-_A_Toolkit_for_Programmers.rar
http://rapidshare.com/files/118864665/Beginning_XML_Databases.zip
http://rapidshare.com/files/118865298/Beginning_XML__4th_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118865502/Beginning_XML__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118866339/Beginning_XSLT_2.0-_From_Novice_to_Professional.rar
http://rapidshare.com/files/118866383/Cocoon-_building_XML_applications.rar
http://rapidshare.com/files/118866439/Definitive_XSL-FO.rar
http://rapidshare.com/files/118866531/Developing_XML_Solutions.rar
http://rapidshare.com/files/118866555/Effective_XML-_50_specific_ways_to_improve_your_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118866600/Essential_XML-_beyond_markup.rar
http://rapidshare.com/files/118866690/Flash_and_XML-_A_Developers_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118866714/Imperfect_XML_-_Rants__Raves__Tips__and_Tricks.rar
http://rapidshare.com/files/118866743/Inside_XSLT.rar
http://rapidshare.com/files/118866847/Learn_XML_In_a_Weekend.zip
http://rapidshare.com/files/118866929/Learning_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118866929/Learning_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118866977/Learning_XSLT__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118866977/Learning_XSLT__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118866989/list.txt
http://rapidshare.com/files/118868659/Professional_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118869066/Real_World_XML.rar
http://rapidshare.com/files/118869327/Sams_Teach_Yourself_XML_in_24_Hours__Complete_Starter_Kit.zip
http://rapidshare.com/files/118869498/Secure_XML-_the_new_syntax_for_signatures_and_encryption.zip
http://rapidshare.com/files/118869530/Special_Edition_Using_XML_Schema.rar
http://rapidshare.com/files/118869609/Special_Edition_Using_XSLT.rar
http://rapidshare.com/files/118869823/Succeeding_with_Object_databases-_a_practical_look_at_today_s_implementations_with_Java_and_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118870040/System_Architecture_with_XML.zip
http://rapidshare.com/files/118870106/The_XML_schema_complete_reference.rar
http://rapidshare.com/files/118870138/Using_XML_with_Legacy_Business_Applications.rar
http://rapidshare.com/files/118870246/VoiceXML_2.0_Developer_s_Guide_-_Building_Professional_Voice-enabled_Applications_with_JSP__ASP___Co
http://rapidshare.com/files/118870347/XML.NET_Developer_s_Guide.rar
http://rapidshare.com/files/118870709/XML_Bible__2nd_Edition_.zip
http://rapidshare.com/files/118870922/XML_by_Example.rar
http://rapidshare.com/files/118871022/XML_Data_Management-_Native_XML_and_XML-Enabled_Database.rar
http://rapidshare.com/files/118871090/XML_eCommerce_Solutions_for_Business_and_IT_Managers.rar
http://rapidshare.com/files/118871491/XML_for_Data_Architects-_Designing_for_Reuse_and_Integration.rar
http://rapidshare.com/files/118871491/XML_for_Data_Architects-_Designing_for_Reuse_and_Integration.rar
http://rapidshare.com/files/118871628/Xml_For_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118871698/XML_Hacks.zip
http://rapidshare.com/files/118871953/XML_in_60_Minutes_a_Day.rar
http://rapidshare.com/files/118872030/XML_in_a_Nutshell__Third_Edition.zip
http://rapidshare.com/files/118872422/XML_in_Data_Management_-_Understanding_and_Applying_Them_Together.zip
http://rapidshare.com/files/118872565/XML_in_Theory_and_Practice.rar
http://rapidshare.com/files/118872589/XML_Pocket_Reference__Second_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118872752/XML_Problem_Design_Solution.rar
http://rapidshare.com/files/118872913/XML_Programming__Core_Reference_.rar
http://rapidshare.com/files/118873033/XML_Programming_Bible.zip
http://rapidshare.com/files/118873077/XML_Security.rar
http://rapidshare.com/files/118873199/XML_Weekend_Crash_Course.zip
http://rapidshare.com/files/118873416/XML__XSLT__Java__and_JSP-_A_Case_Study_in_Developing_a_Web_Application.rar
http://rapidshare.com/files/118874914/XPath_2.0_Programmer__s_Reference.zip
http://rapidshare.com/files/118874972/XPath_2.0_Programmer_s_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118875008/XPath_and_XPointer__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118875086/XPath_Essentials.rar
http://rapidshare.com/files/118875143/XPath_Kick_Start-_Navigating_XML_with_XPath_1.0_and_2.0__Kick_Start_.rar
http://rapidshare.com/files/118875201/XPath__XLink__XPointer__and_XML-_A_Practical_Guide_to_Web_Hyperlinking_and_Transclusion.rar
http://rapidshare.com/files/118875229/Xsl_Fo__ILLUSTRATED_.rar
http://rapidshare.com/files/118875911/XSLT_2.0_Programmer_s_Reference__Third_Edition.rar
http://rapidshare.com/files/118875986/XSLT_2.0_Web_Development.rar
http://rapidshare.com/files/118876005/XSLT_and_XPATH-_A_Guide_to_XML_Transformations.rar
http://rapidshare.com/files/118876046/XSLT_Cookbook.rar
http://rapidshare.com/files/118876082/XSLT_for_Dummies.zip
http://rapidshare.com/files/118876243/XSLT_Programmer_s_Reference.rar
http://rapidshare.com/files/118876306/XSLT_Quickly.zip
__________________Ngày buồn nhất... 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023