Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/05/2011 08:05 # 1
hoacattayson
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 05/05/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 9
TCPIP_Illustrated volume 1 - Sách tuyệt vời cho ngành mạng


đây là cuốn mình thấy rất hay, dễ hiểu. Các bạn chịu khó ngâm kíu. vì mình thấy trên mạng rất nhiều bạn tìm cuốn này, nay mình bỏ chút thời gian upload cho các bạn. nếu thấy hay, các bạn pm cho mình, mình sẽ up tiếp tập 2
mô tả xíu nè

1. Introduction
   1.1 Introduction
   1.2 Layering
   1.3 TCP/IP Layering
   1.4 Internet Addresses
   1.5 The Domain Name System
   1.6 Encapsulation
   1.7 Demultiplexing
   1.8 Client-Server Model
   1.9 Port Numbers
   1.10 Standardization Process
   1.11 RFCs
   1.12 Standard, Simple Services
   1.13 The Internet
   1.14 Implementations
   1.15 Application Programming Interfaces
   1.16 Test Network
   1.17 Summary
   Exercises

2. Link Layer
   2.1 Introduction
   2.2 Ethernet and IEEE 802 Encapsulation
   2.3 Trailer Encapsulation
   2.4 SLIP: Serial Line IP
   2.5 Compressed SLIP
   2.6 PPP: Point-to-Point Protocol
   2.7 Loopback Interface
   2.8 MTU
   2.9 Path MTU
   2.10 Serial Line Throughput Calculations
   2.11 Summary
   Exercises

3. IP: Internet Protocol
   3.1 Introduction
   3.2 IP Header
   3.3 IP Routing
   3.4 Subnet Addressing
   3.5 Subnet Mask
   3.6 Special Case IP Addresses
   3.7 A Subnet Example
   3.8 ifconfig Command
   3.9 netstat Command
   3.10 IP Futures
   3.11 Summary
   Exercises

4. ARP: Address Resolution Protocol
   4.1 Introduction
   4.2 An Example
   4.3 ARP Cache
   4.4 ARP Packet Format
   4.5 ARP Examples
   4.6 Proxy ARP
   4.7 Gratuitous ARP
   4.8 arp Command
   4.9 Summary
   Exercises

5. RARP: Reverse Address Resolution Protocol
   5.1 Introduction
   5.2 RARP Packet Format
   5.3 RARP Examples
   5.4 RARP Server Design
   5.5 Summary
   Exercises

6. ICMP: Internet Control Message Protocol
   6.1 Introduction
   6.2 ICMP Message Types
   6.3 ICMP Address Mask Request and Reply
   6.4 ICMP Timestamp Request and Reply
   6.5 ICMP Port Unreachable Error
   6.6 4.4BSD Processing of ICMP Messages
   6.7 Summary
   Exercises

7. Ping Program
   7.1 Introduction
   7.2 Ping Program
   7.3 IP Record Route Option
   7.4 IP Timestamp Option
   7.5 Summary
   Exercises

8. Traceroute Program
   8.1 Introduction
   8.2 Traceroute Program Operation
   8.3 LAN Output
   8.4 WAN Output
   8.5 IP Source Routing Option
   8.6 Summary
   Exercises

9. IP Routing
   9.1 Introduction
   9.2 Routing Principles
   9.3 ICMP Host and Network Unreachable Errors
   9.4 To Forward or Not to Forward
   9.5 ICMP Redirect Errors
   9.6 ICMP Router Discovery Messages
   9.7 Summary
   Exercises

10. Dynamic Routing Protocols
   10.1 Introduction
   10.2 Dynamic Routing
   10.3 Unix Routing Daemons
   10.4 RIP: Routing Information Protocol
   10.5 RIP Version 2
   10.6 OSPF: Open Shortest Path First
   10.7 BGP: Border Gateway Protocol
   10.8 CIDR: Classless Interdomain Routing
   10.9 Summary
   Exercises

11. UDP: User Datagram Protocol
   11.1 Introduction
   11.2 UDP Header
   11.3 UDP Checksum
   11.4 A Simple Example
   11.5 IP Fragmentation
   11.6 ICMP Unreachable Error (Fragmentation Required)
   11.7 Determining the Path MTU Using Traceroute
   11.8 Path MTU Discovery with UDP
   11.9 Interaction Between UDP and ARP
   11.10 Maximum UDP Datagram Size
   11.11 ICMP Source Quench Error
   11.12 UDP Server Design
   11.13 Summary
   Exercises

12. Broadcasting and Multicasting
   12.1 Introduction
   12.2 Broadcasting
   12.3 Broadcasting Examples
   12.4 Multicasting
   12.5 Summary
   Exercises

13. IGMP: Internet Group Management Protocol
   13.1 Introduction
   13.2 IGMP Message
   13.3 IGMP Protocol
   13.4 An Example
   13.5 Summary
   Exercises

14. DNS: The Domain Name System
   14.1 Introduction
   14.2 DNS Basics
   14.3 DNS Message Format
   14.4 A Simple Example
   14.5 Pointer Queries
   14.6 Resource Records
   14.7 Caching
   14.8 UDP or TCP
   14.9 Another Example
   14.10 Summary
   Exercises

15. TFTP: Trivial File Transfer Protocol
   15.1 Introduction
   15.2 Protocol
   15.3 An Example
   15.4 Security
   15.5 Summary
   Exercises

16. BOOTP: Bootstrap Protocol
   16.1 Introduction
   16.2 BOOTP Packet Format
   16.3 An Example
   16.4 BOOTP Server Design
   16.5 BOOTP Through a Router
   16.6 Vendor-Specific Information
   16.7 Summary
   Exercises

17. TCP: Transmission Control Protocol
   17.1 Introduction
   17.2 TCP Services
   17.3 TCP Header
   17.4 Summary
   Exercises

18. TCP Connection Establishment and Termination
   18.1 Introduction
   18.2 Connection Establishment and Termination
   18.3 Timeout of Connection Establishment
   18.4 Maximum Segment Size
   18.5 TCP Half-Close
   18.6 TCP State Transition Diagram
   18.7 Reset Segments
   18.8 Simultaneous Open
   18.9 Simultaneous Close
   18.10 TCP Options
   18.11 TCP Server Design
   18.12 Summary
   Exercises

19. TCP Interactive Data Flow
   19.1 Introduction
   19.2 Interactive Input
   19.3 Delayed Acknowledgments
   19.4 Nagle Algorithm
   19.5 Window Size Advertisements
   19.6 Summary
   Exercises

20. TCP Bulk Data Flow
   20.1 Introdution
   20.2 Normal Data Flow
   20.3 Sliding Windows
   20.4 Window Size
   20.5 PUSH Flag
   20.6 Slow Start
   20.7 Bulk Data Throughput
   20.8 Urgent Mode
   20.9 Summary
   Exercises

21. TCP Timeout and Retransmission
   21.1 Introduction
   21.2 Simple Timeout and Retransmission Example
   21.3 Round-Trip Time Measurement
   21.4 An RTT Example
   21.5 Congestion Example
   21.6 Congestion Avoidance Algorithm
   21.7 Fast Retransmit and Fast Recovery Algorithms
   21.8 Congestion Example (Continued)
   21.9 Per-Route Metrics
   21.10 ICMP Errors
   21.11 Repacketization
   21.12 Summary
   Exercises

22. TCP Persist Timer
   22.1 Introduction
   22.2 An Example
   22.3 Silly Window Syndrome
   22.4 Summary
   Exercises

23. TCP Keepalive Timer
   23.1 Introduction
   23.2 Description
   23.3 Keepalive Examples
   23.4 Summary
   Exercises

24. TCP Futures and Performance
   24.1 Introduction
   24.2 Path MTU Discovery
   24.3 Long Fat Pipes
   24.4 Window Scale Option
   24.5 Timestamp Option
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


"Con số O"

 
Các thành viên đã Thank hoacattayson vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022