Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2011 11:04 # 1
dinh_hp
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 14/40 (35%)
Kĩ năng: 29/30 (97%)
Ngày gia nhập: 25/02/2010
Bài gởi: 74
Được cảm ơn: 59
Đề thi môn Kinh Tế Trong Quản Trị !


 Câu 1. Theo anh chị những nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn.
1. Khi năng suất cận biên >0 thì sản lượng của DN giảm dần
2. AFC có mối quan hệ nghịch đảo với AP của các đầu vào cố định.
3. Khi năng suất cận biên tăng dần thì chi phí cận biên giảm dần.
Câu 2 Phòng Maketing của 1 công ty sản xuất phần cứng ô tô có hàm cầu đối với sản phẩm ô tô của họ như sau:
Q = 150.000 - 52P + 80Pc + 0,3A + 0,5Y
Trong đó : Q = số lượng ô tô  DN bán được mỗi tuần
                    P = Giá bán ô tô của DN
                   Pc = Mức giá bán ô tô của đối thủ cạnh tranh trực tiếp
                   A = Chi phí quảng cáo hàng tuần
                   Y = thu nhập dành cho tiêu dùng bình quân của mỗi gia đình
a. Nếu P = $12.000. Pc = $10.000, A = $310.000, Y= $25.000. Tìm hàm cầu và xác định co giãn của cầu theo giá?
b. Nếu DN tăng giá, điều gì sẽ xẩy ra với tổng doanh thu?
c. Ô tô là hàng hóa thông thường hay hàng hóa xa xỉ? giải thích ? nếu thu nhập tăng lên thì điều gì sẽ xẩy ra ?
d. Hai loại ô tô này là hàng hóa thay thế hay bổ sung ? Giải thích?
Câu 3. Công ty P&G sản xuất dầu gội đầu dưỡng ẩm. Sản phẩm này sử dụng chủ yếu từ 2 hỗn hợp 2 hóa chất dưỡng ẩm A và mượt tóc B, cùng chứa chất dưỡng ẩm và chất làm mượt tóc. Sản phẩm này phải chứa ít nhất 150 đơn vị chất dưỡng ẩm và 100 đơn vị chất làm mượt tóc và phải cân nặng ít nhất 60 gam. Hóa chất A có giá $10 mỗi gam, trong khi đó hóa chất B có giá $8 mỗi gam. Hóa chất A chứ hai đơn vị chất dưỡng ẩm và ba đơn vị chất làm mượt tóc. Hóa chất B chứa năm đơn vị chất dưỡng ẩm và hai đơn vị chất làm mượt tóc. Vậy công ty nên sản xuất ở mức bao nhiêu để đạt mức tối ưu?

Đây là đề thi của thầy Thành đó, chúc các bạn may mắn!anh2bmw đã cho bài viết: điểm vì có đóng góp
 
Các thành viên đã Thank dinh_hp vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022