Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/12/2010 18:12 # 1
Quynhnguyen92
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 6/30 (20%)
Ngày gia nhập: 11/11/2010
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 36
avatta cho y!...:)) đẹp...


Để tải những Avatar cực kỳ dễ thương này bằng cách bấm Chuột Phảichọn Save As để tải về máy tính
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar21.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar35.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar29.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar02.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar55.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar26.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar15.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-terry20geyser.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-images_115.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-kyo20superpoing.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-iori20enchainement.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-ioriloco.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-krizalidvs01.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-kyo10.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-iori20agarre.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-iori_dflower.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-krizalidpata.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-jhun0.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-kyo5.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-kim20furie.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-shingo20kyo.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-iori20kick.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-iori4.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-kyo7.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-krizalid7.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-terry5.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-shingo20kyoh.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-kofKKyoAnimated.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-jhun1.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-shingo20poing.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-DauVo-krizalid14.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar33.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar13.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar34.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar39.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar11.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar56.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar31.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar42.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar10.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar36.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar51.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar03.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar41.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar06.gif - TroChoiThoiTrang.net
 • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar46.gif - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey17.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey13.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey49.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey39.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey11.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey38.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey14.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey40.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey25.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey32.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey22.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey26.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey29.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey48.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey23.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey36.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey24.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey31.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey45.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey20.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey21.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey08.jpg - TroChoiThoiTrang.net
  • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-yoyo_monkey52.jpg - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar37.gif - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar58.gif - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar09.gif - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar19.gif - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar32.gif - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar40.gif - TroChoiThoiTrang.net
    • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar28.gif - TroChoiThoiTrang.net

   • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar12.gif - TroChoiThoiTrang.net
   • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar14.gif - TroChoiThoiTrang.net
   • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar24.gif - TroChoiThoiTrang.net
   • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar54.gif - TroChoiThoiTrang.net
   • Avatar.TroChoiThoiTrang.Net-dancer_avatar23.gif - TroChoiThoiTrang.net-Hãy cứ im lặng mà làm việc , vì cũng sẽ tới lúc chó ngưng sủa , người ngưng rủa , bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng

 
Các thành viên đã Thank Quynhnguyen92 vì Bài viết có ích:
29/12/2010 19:12 # 2
dbsk0vdb
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 26/60 (43%)
Kĩ năng: 2/30 (7%)
Ngày gia nhập: 30/10/2010
Bài gởi: 176
Được cảm ơn: 32
Phản hồi: avatta cho y!...:)) đẹp...


whore.  

 
29/12/2010 19:12 # 3
Stalker
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 15/09/2010
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: avatta cho y!...:)) đẹp...


Có khỉ yoyo là đẹp còn lại ko thể làm avatar...


 Có  j anh em từ từ nói chuyện hih

 
02/03/2011 16:03 # 4
maodanhtuthan
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/40 (5%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 01/04/2010
Bài gởi: 62
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: avatta cho y!...:)) đẹp...


cũng tạm được, nhưng làm ava thi chưa :))


                    ....::::: VLNS :::::....


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023