Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2010 11:12 # 1
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Thông báo tổ chức cuộc thi 'Dự án kinh tế cộng đồng năm 2001"


  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ------o0o-----                                                        ------o0o-----                                                                      

              Số: 485/ KH- ĐHDT                                          Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2010 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI DỰ ÁN KINH TẾ CỘNG ĐỒNG 

Nhằm đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học và sinh hoạt câu lạc bộ trong sinh viên, trường Đại học Duy Tân tổ chức Cuộc thi Dự án Kinh tế Cộng đồng năm 2011 như sau:

I. Mục đích – Ý nghĩa:

- Cuộc thi Dự án Kinh tế Cộng đồng ở Đà Nẵng nằm trong nỗ lực phổ biến phương pháp dạy và học theo dự án và phong trào vì cộng đồng của Đại học Duy Tân.

- Mang lại cho sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng cơ hội học hỏi những kỹ năng cần thiết để đánh giá và khởi sự  doanh nghiệp với mục tiêu giải quyết một nhu cầu xã hội.

- Cuộc thi nhằm tìm kiếm và nhận diện những sinh viên có tố chất kinh doanh khởi nghiệp để nuôi dưỡng và phát triển tài năng của họ.

-  Cho phép sinh viên trình bày các dự án của mình với những lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội cho sinh viên kết nối với những nhà đầu tư, những cố vấn, những người có nhiều kinh nghiệm và các lãnh đạo kinh doanh từ cả hai thành phần kinh tế vì lợi nhuận và phi lợi nhuận.           

II. Nội dung cuộc thi:

1. Tên Cuộc thi:

- Tiếng Việt:  CUỘC THI DỰ ÁN KINH TẾ CỘNG ĐỒNG

- Tiếng Anh: Social Venture Plan Competition

2. Nội dung Thi:

- Trình bày những ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng của mình cho giảng viên và sinh viên các khoa của Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific cùng các vị giám khảo khách mời từ cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.

- Đội thắng giải ở Đà Nẵng sẽ được tham dự vòng chung kết cùng các đội sinh viên của Đại học Seattle Pacific, Đại học Washington, Đại học Seattle tại Đại học Seattle Pacific ở Seattle, U. S. với kinh phí ăn ở và đi lại do Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific đài thọ.

- Nếu tiếp tục thắng giải ở Seattle, các bạn sinh viên sẽ được nhận những giải thưởng lớn hơn như “People's Choice Award” hay “Grand Prize” (với trị giá $2,500).

3. Đối tượng Tham gia:

- Các sinh viên ngành kinh tế và quản trị ở những trường cao đẳng và đại học khác trên địa bàn Đà Nẵng,

- Sinh viên Quản trị, Kế toán, Du lịch, Đào tạo Quốc tế, Ngoại ngữ, Môi trường và Công nghệ Thông tin của Đại học Duy Tân,

- Các sinh viên Đại học Duy Tân ở những ngành khác có thể tham gia cuộc thi nếu có ý tưởng về Dự án Kinh tế Cộng đồng.

4. Thể lệ Cuộc thi:

a. Hình thức Dự án:

- Một kế hoạch kinh doanh là một hình thức thể hiện việc đánh giá, lên kế hoạch và tổ chức một dự án có hệ thống.

- Sinh viên cần phải phát triển và viết ra kế hoạch của mình bằng tiếng Anh theo mẫu đã có sẵn (Mẫu Kế hoạch Dự án Kinh tế Cộng đồng). Những kế hoạch này sẽ được đánh giá và chấm điểm bởi các giám khảo theo các tiêu chí của cuộc thi.

b. Những Tiêu chí để Đánh giá Ý tưởng của các Dự án:

- Tầm quan trọng của nhu cầu xã hội đang được đề cập;

- Lợi ích lâu dài của dự án (nghĩa là, các dự án mang lại lợi ích lâu dài sẽ có giá trị hơn những dự án chỉ tạo ra lợi ích một lần);

- Khả năng triển khai dự án thành công;

- Tính khả thi và bền vững về tài chính của dự án. 

 

c. Thành phần Ban Giám khảo cuộc thi: Các giám khảo của cuộc thi bao gồm:

- Các giảng viên kinh tế và quản trị của Đại học Duy Tân,

- Các doanh nhân trong cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng,

- Các đại diện của Đại học Seattle Pacific.

            d. Các Tiêu chí Chấm điểm Dự án:

- Điểm viết kế hoạch,

- Điểm trình bày kế hoạch,

- Điểm ý tưởng của kế hoạch. 

e. Hình thức Tham gia:

- Cuộc thi Dự án Kinh doanh Xã hội được thiết kế cho tất cả các sinh viên hay nhóm sinh viên có quan tâm đến việc thực hiện một dự án khả thi và sáng tạo để giải quyết một nhu cầu xã hội mang tính cấp thiết.

- Yêu cầu là mỗi ý tưởng tham dự cuộc thi phải được đại diện bởi ít nhất 3 sinh viên. Các nhóm tham dự có thể có tối đa là 6 thành viên.

f. Cơ cấu Giải Thưởng cho Cuộc thi tại Đà Nẵng:

* Giải tập thể:

- 01 Giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng

- 01 Giải Nhì, trị giá 5 triệu đồng

- 01 Giải Ba, trị giá 3 triệu đồng

* Giải cá nhân:

- 04 Giải Nhất, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- 04 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng

- Cụ thể:

+ Giải Nhất và Giải Nhì cho điểm viết kế hoạch bằng tiếng Anh,

+ Giải Nhất và Giải Nhì cho điểm trình bày kế hoạch bằng tiếng Anh,

+ Giải Nhất và Gải Nhì cho điểm ý tưởng của kế hoạch,

            + Giải Nhất và Gải Nhì cho sinh viên xuất sắc ngoài nhóm ngành Kinh tế, Quản trị.

III. Thời gian và Địa điểm:

1. Triển khai Kế hoạch: Từ ngày 16/12/2010

2. Tập huấn cách Viết dự án: Từ ngày 10 đến ngày 18/12/2010

3. Thời gian Đăng ký: Nhận bản đăng ký dự thi đến hết ngày 15/01/2010

4. Hạn nộp Kế hoạch Kinh doanh: Trước ngày 31/01/2011

5. Thông báo Kết quả những Dự án lọt vào Vòng sơ khảo: Ngày 21/02/2011

6. Vòng sơ khảo: Ngày 30/02/2011

7. Chung khảo: Ngày 06/03/2011

8. Đội tuyển đi thi tại Mỹ: Ngày 13/04/2011

9. Tìm hiểu và Đăng ký Tham gia Cuộc thi tại:

Liên hệ: Khoa Du lịch- phòng 216 – K7/25 Quang Trung hoặc Trung tâm Truyền thông & Tiếp thị - phòng 106 - 209 Phan Thanh, Tp. Đà Nẵng.

* Điện thoại: (0511) 3.653561- 3.827111 (204) - 0905200252

* http://vicongdong.duytan.edu.vn

IV. Triển khai Thực hiện:

1. Đối với với các khoa Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Đào tạo Quốc tế, Du lịch và khoa Ngoại ngữ:

- Thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa về nội dung của cuộc thi này.

- Chọn lựa những sinh viên tiêu biểu để thành lập đội tuyển của mỗi khoa để tham dự cuộc thi.

2. Đối với Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị:

- Xây dựng kế hoạch quảng bá về cuộc thi đến toàn thể sinh viên của Đại học Duy Tân và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với Tổ Thiết kế của trường chuẩn bị banner, brochure, poster và thông báo cho Cuộc thi.

- Phối hợp với Trung tâm CSE thiết kế website của Cuộc thi “ Dự Án Kinh tế Cộng đồng” với địa chỉ http://vicongdong.duytan.edu.vn có kết nối trên trang chủ www.duytan.edu.vn, www.dtu.edu.vn.

- Tham gia tổ chức các Vòng sơ khảo và Chung khảo của Cuộc thi.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Dự Án Kinh tế Cộng đồng” năm 2011, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt nội dung của kế hoạch này.

                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

                                               KT Hiệu trưởng

                                                                                                        Phó Hiệu trưởng
                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                      TS. Nguyên Bảo

http://www.spu.edu/depts/sbe/images/svpc_small_logo.jpgTHÔNG BÁO
V/v Tổ chức Cuộc thi DỰ ÁN KINH TẾ CỘNG ĐỒNG Năm 2011

Mời các bạn sinh viên tham dự Cuộc thi Dự án Kinh tế Cộng đồng năm 2011 do Đại học DUY TÂNĐại học SEATTLE PACIFIC, Hoa Kỳ  phối hợp đồng tổ chức. 

1. Nội Dung Cuộc Thi:

- Trình bày những ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng của mình cho giảng viên và sinh viên các khoa của Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific cùng các vị giám khảo khách mời từ cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.

- Đội thắng giải ở Đà Nẵng sẽ được tham dự vòng chung kết cùng các đội sinh viên của Đại học Seattle Pacific, Đại học Washington, Đại học Seattle tại Đại học Seattle Pacific ở Seattle, U. S. với kinh phí ăn ở và đi lại do Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific đài thọ.

- Nếu tiếp tục thắng giải ở Seattle, các bạn sinh viên sẽ được nhận những giải thưởng lớn hơn như “People's Choice Award” hay “Grand Prize” (với trị giá $2,500).

- Trình bày những ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng của mình cho giảng viên và sinh viên các khoa của Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific cùng các vị giám khảo khách mời từ cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng.

- Đội thắng giải ở Đà Nẵng sẽ được tham dự vòng chung kết cùng các đội sinh viên của Đại học Seattle Pacific, Đại học Washington, Đại học Seattle tại Đại học Seattle Pacific ở Seattle, U. S. với kinh phí ăn ở và đi lại do Đại học Duy Tân và Đại học Seattle Pacific đài thọ.

- Nếu tiếp tục thắng giải ở Seattle, các bạn sinh viên sẽ được nhận những giải thưởng lớn hơn như “People's Choice Award” hay “Grand Prize” (với trị giá $2,500).

2. Đối Tượng Tham Gia:

- Các sinh viên ngành kinh tế và quản trị ở những trường cao đẳng và đại học khác trên địa bàn Đà Nẵng,

- Sinh viên Quản trị, Kế toán, Du lịch, Đào tạo Quốc tế, Ngoại ngữ, Môi trường và Công nghệ Thông tin của Đại học Duy Tân,

- Các sinh viên Đại học Duy Tân ở những ngành khác có thể tham gia cuộc thi nếu có ý tưởng về Dự án Kinh tế Cộng đồng.

3. Cơ Cấu Giải Thưởng Cho Cuộc Thi Tại Đà Nẵng:

Giải Tập Thể                                                                      Giải Cá Nhân

œ 01 giải Nhất, trị giá 10 triệu đồng                  

 

œ 04 giải Nhất, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

 

œ 01 giải Nhì, trị giá 5 triệu đồng œ        04 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng

œ 01 giải Ba, trị giá 3 triệu đồng

4. Thời gian đăng ký:

Hạn chót nhận bản đăng ký dự thi đến hết ngày 15/01/2010

(Theo mẫu đăng ký tại: http://vicongdong.duytan.edu.vn/MauDangKy.pdf )

Mọi thông tin về CUỘC THI  tìm hiểu chi tiết tại : http://vicongdong.duytan.edu.vn

hoặc trực tiếp liên hệ  Ban Tổ chức Cuộc thi

Phòng 216 – K7/25 Quang Trung hoặc phòng 106 – 209 Phan Thanh, Tp. Đà Nẵng

Tel: (0511) 3. 653561 - 3.827111 (204) -0905200252 ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
Các thành viên đã Thank vangiang vì Bài viết có ích:
25/12/2010 12:12 # 2
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 73/140 (52%)
Kĩ năng: 170/180 (94%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 983
Được cảm ơn: 1700
Phản hồi: Thông báo tổ chức cuộc thi 'Dự án kinh tế cộng đồng năm 2001"


Chả hiểu thế nào nhưng cái thời gian phát động và thì khác nhau, chả khác nào đánh đố.
Hôm nay là ngày 25/12, còn kế hoạch tập huấn thì begin từ 10/12
Phòng TT&TT nên xem lại chỗ này, nên công bô rộng rãi và đúng time hơn ở 4r. Cám ơn

 

III. Thời gian và Địa điểm:

 

1. Triển khai Kế hoạch: Từ ngày 16/12/2010

 

2. Tập huấn cách Viết dự án: Từ ngày 10 đến ngày 18/12/2010

 

3. Thời gian Đăng ký: Nhận bản đăng ký dự thi đến hết ngày 15/01/2010

 

4. Hạn nộp Kế hoạch Kinh doanh: Trước ngày 31/01/2011

 

5. Thông báo Kết quả những Dự án lọt vào Vòng sơ khảo: Ngày 21/02/2011

 

6. Vòng sơ khảo: Ngày 30/02/2011

 

7. Chung khảo: Ngày 06/03/2011

8. Đội tuyển đi thi tại Mỹ: Ngày 13/04/2011http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
10/01/2011 14:01 # 3
google
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 12
Phản hồi: Thông báo tổ chức cuộc thi 'Dự án kinh tế cộng đồng năm 2011"


Cho góp ý một chút:
 
6. Vòng sơ khảo: Ngày 30/02/2011

Mấy bác này muốn sửa lại lịch thế giới hay sao mà để tháng 02/2011 có ngày 30 vậy. 
Các thành viên đã Thank google vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021