Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/09/2010 08:09 # 1
nhatphong0207
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 13/30 (43%)
Kĩ năng: 33/50 (66%)
Ngày gia nhập: 27/01/2010
Bài gởi: 43
Được cảm ơn: 133
QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NHÓM (GPO)


 Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

1.1  Mô hình mạng

1.1.1        Mô hình mạng ngang hàng (Peer to Peer)

1.1.2        Mô hình mạng khách chủ (Client/Server)

1.2  Giao thức mạng

1.2.1        Giao thức không có khả năng tìm đường

1.2.1.1  NetBIOS

1.2.1.2  NetBEUI

1.2.2        Giao thức có khả năng tìm đường

1.2.2.1  IPX/SPX

1.2.2.2  TCP/IP

1.2.3        Giao thức định tuyến

1.2.3.1  IGP

1.2.3.2  RIP

1.2.3.3  EGP

1.3  Các dịch vụ hạ tầng trên mạng Internet

1.3.1        DHCP service

1.3.2        DNS service

1.4  Hệ điều hành mạng

 

Chương 2: Active Directory và Group Policy

2.1  Active Directory (AD)

2.1.1        Các đặc trưng của AD

2.1.2        Kiến trúc Logic của AD

2.1.3        Kiến trúc Physical của AD

2.2  User và Group Account

2.2.1        User Account trên Domain

2.2.2        Group Account trên Domain

2.3  Hệ thống quyền trên NTFS partion

2.3.1        Các quyền tổng quan

2.3.2        Các quyền hạt nhân

2.4  Group Policy

2.4.1        Các chức năng của GPO

2.4.2        Các chính sách trong GPO

2.4.3        Các template trong GPO

 

Chương 3: Quản lý User/Group với GPO

3.1  Thiết kế một chính sách GPO cho một mạng LAN mô hình Client/Server

3.1.1        Giới thiệu kiến trúc mạng LAN

3.1.2        Giới thiệu các nhu cầu quản lý trên mạng LAN

3.1.3        Thiết kế một chính sách GPO cho nhu cầu quản lý

3.2  Các bước triển khai GPO

3.3  Một số màn hình Demo kết quả

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Vui vẻ là mục đích sống !
4r lớp: http://hollows.org.vn/d14-cnp/

 
Các thành viên đã Thank nhatphong0207 vì Bài viết có ích:
30/10/2010 20:10 # 2
motlanthoi
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/10/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NHÓM (GPO)


thanh you nha 
20/11/2010 08:11 # 3
gapro159
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/11/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NHÓM (GPO)


thank nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
19/05/2011 00:05 # 4
ducthanh2406
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/05/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NHÓM (GPO)


có ai làm một cài đặt về gpo cụ thể chưa hè. hướng dẫn cho mình cụ thể với. có hình ảnh càng tốt. đang cần gấp.
thank. mail của mình là   ducthanh2406@gmail.com 
26/09/2011 10:09 # 5
anhld33
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 26/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NHÓM (GPO)


Có trong hết ở websize này bạn ơi !
http://gps.cloudapp.net/ 
16/11/2011 21:11 # 6
taphietit
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/10/2011
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH NHÓM (GPO)


Trích:
 Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

1.1  Mô hình mạng

1.1.1        Mô hình mạng ngang hàng (Peer to Peer)

1.1.2        Mô hình mạng khách chủ (Client/Server)

1.2  Giao thức mạng

1.2.1        Giao thức không có khả năng tìm đường

1.2.1.1  NetBIOS

1.2.1.2  NetBEUI

1.2.2        Giao thức có khả năng tìm đường

1.2.2.1  IPX/SPX

1.2.2.2  TCP/IP

1.2.3        Giao thức định tuyến

1.2.3.1  IGP

1.2.3.2  RIP

1.2.3.3  EGP

1.3  Các dịch vụ hạ tầng trên mạng Internet

1.3.1        DHCP service

1.3.2        DNS service

1.4  Hệ điều hành mạng

 

Chương 2: Active Directory và Group Policy

2.1  Active Directory (AD)

2.1.1        Các đặc trưng của AD

2.1.2        Kiến trúc Logic của AD

2.1.3        Kiến trúc Physical của AD

2.2  User và Group Account

2.2.1        User Account trên Domain

2.2.2        Group Account trên Domain

2.3  Hệ thống quyền trên NTFS partion

2.3.1        Các quyền tổng quan

2.3.2        Các quyền hạt nhân

2.4  Group Policy

2.4.1        Các chức năng của GPO

2.4.2        Các chính sách trong GPO

2.4.3        Các template trong GPO

 

Chương 3: Quản lý User/Group với GPO

3.1  Thiết kế một chính sách GPO cho một mạng LAN mô hình Client/Server

3.1.1        Giới thiệu kiến trúc mạng LAN

3.1.2        Giới thiệu các nhu cầu quản lý trên mạng LAN

3.1.3        Thiết kế một chính sách GPO cho nhu cầu quản lý

3.2  Các bước triển khai GPO

3.3  Một số màn hình Demo kết quả
bài rất hay bạn ơi
thank nha

 


                        @@@***___Lao Động Là Vinh Quang ___Sức Khỏe Là Vàng____***@@@
                           
                        @@@$$$___Tiền Bạc Là Cần Có ___ Tình Yêu Không Thể Bỏ____$$$@@
                                &

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024