Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/11/2019 15:11 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 36 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 5/360 (1%)
Kĩ năng: 147/190 (77%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 6305
Được cảm ơn: 1857
Ba cấp độ của quản trị nguồn nhân lực


Ba cấp độ của quản trị nguồn nhân lực:

 

1. Cấp chính sách

Cấp chính sách xác định hoạt động quản lý nguồn nhân lực phải ưu tiên phục vụ cái gì? Hoạt động quản lý nguồn nhân lực phải đạt được mục tiêu phát triển nào của cơ quan? Những phương tiện nào có thể huy động để đạt được các mục tiêu đó? Làm thế nào phối hợp được sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau vào hoạt động này?

2. Cấp kỹ thuật

Cấp kỹ thuật có nhiệm vụ dự kiến các phương tiện cần sử dụng để đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra, xác định các mục tiêu kỹ thuật riêng cho từng phương tiện (mục tiêu đào tạo, mục tiêu tuyển dụng. Trước khi thực hiện thiết kế kỹ thuật cho các phương tiện dự kiến (chẳng hạn thiết kế đào tạo nếu đó là mục tiêu đào tạo). Các kế hoạch: đào tạo, tuyển dụng, điều động lao động...là sản phẩm cụ thể của cấp kỹ thuật.

3. Cấp tác nghiệp

Cấp tác nghiệp giữ vai trò hiện thực hoá các phương tiện do cấp kỹ thuật thiết kế. Xác định các mục tiêu tác nghiệp (mục tiêu đánh giá ứng cử viên cho hoạt động tuyển dụng...) trước khi dự kiến những công việc cụ thể cần thực hiện.

Nguồn:TS. Hà Văn Hội (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)  

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Các thành viên đã Thank nguyenquynhtran vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022