Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/05/2010 10:05 # 1
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Tất cả toàn bộ đề tài dưới đây đều được upload lên host mediafire
Định dạng: DOC
KHUYẾN CÁO
Các bạn nên down bằng link được upload lên host của diễn đàn, ở dưới cùng mỗi bài viết,do 1 số bài bị lỗi font nên mình đã chỉnh sửa và upload lên link của diễn đàn,down sẽ ổn định hơn!Thứ tự các bài được mình đánh số theo thứ tự các bài viết!

1.MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở hoạch toán chi phí sản xuất một cách hợp lí, chính xác đầy đủ và khoa học

Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.
Phần 1: Cơ sở lí luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí chung
Phần 2: Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung
Photobucket

2.HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO HÀNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INTIMEX ĐÀ NẴNG
Sau gần 20 năm đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi đáng kể, nền kinh tế đang có sự phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Để có được những thành quả như vậy, chúng ta không thể không nói đến vai trò to lớn của hoạt động ngoại thương mà đặc biệt là hoạt động xuất khẩu.

* Đề tài gồm 3 phần:
 Phần I: Cơ sở lý luận về giao nhận hàng xuất khẩu
Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác giao nhận mặt hàng cà phê xuất khẩu tại Công ty Intimex Đà Nẵng
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác giao nhận mặt hàng cà phê xuất khẩu tại Công ty Intimex Đà Nẵng
 Photobucket
 
3. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Ngày nay cùng với sự phát triển của thị trường thế giới, đất nước ta tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa với sự tham gia của nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế tư nhân do mua bán đã thu hút nền kinh tế nước ta từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.

Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.
Phần I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG.
Phần II :PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, TÌNH HÌNH KINH DOANH NHỰA ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Phần III : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNGTÌM KIẾM CƠ HỘI KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Photobucket

4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HÀNG HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY Cổ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG
Ngày nay, trong quá trình thực hiện chính sách mở cửa hướng ra bên ngoài, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị cho đội ngũ nhân viên của mình những kiến thức cơ bản về nhiều nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó công tác thông quan hàng hóa chính là một công việc đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc do tính chất thường xuyên của nghiệp vụ cũng như những khó khăn, phiền phức nghiêm trọng có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không làm tốt

Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1:. Cơ sở lý luận về công tác thông quan hàng nhập khẩu của doanh nghiệp ngoại thương
Chương 2: Tình hình kinh doanh nhập khẩu và thực trạng công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng
Chương 3:. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng
Photobucket

5. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG
Đánh giá khái quát thực trạng phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
Tìm hiểu các điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội tác động đến quá trình phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp thành phố đà nẵng một cách bền vững.Định hướng và đưa ra các giải pháp góp phẩn phát triển nông nghiệp thành phố bền vững trong tương lai.

Bố cục của đề tài bao gồm:
- Phần 1: Cơ sở lý luận chung về nông nghiệp và phát triển bền vững nông nghiệp
- Phần 2: Thực trạng phát triển của nông nghiệp thành phố Đà Nẵng.
- Phần 3: Những giải pháp và kiến nghị phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng.
Photobucket

6.CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DANAMECO
Phần I: Cơ sở lý thuyết về chiến lược Marketing
Phần II: Thực trạng công tác hoạch định Marketing và mở rộng thị trường tại công ty DANAMECO
Phần III: Chiến lược Marketing thâm nhập thị trường tiêu thụ cho sản phẩm bông băng gạc của công ty DANAMECO
Photobucket

7. Quản trị kênh phân phối tại công ty Coxiva Đà Nẵng
Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nếu sản phẩm của bạn có chất lượng tốt,giá cả hợp lý,công tác truyền thông tốt nhưng tổ chức phân phối kém dẫn đến hàng hoá không đến được với người tiêu dùng khi đó doanh nghiệp bạn đã thất bại,mọi nỗ lực ban đầu đến đây đều là uổng phí.Do vậy phân phối thể hiện một vai trò rất quan trọng trong những nỗ lưc tiếp cận thị trường của doanh nghiệp

Nội dung gồm 3 phần :
Phần I: Cơ sở lý luận về quản trị kênh Marketing
Phần II: Giới thiệu tổng quan công ty,thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty
Phần III : Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tại công ty
Photobucket

8. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI XE MÁY TẠI CÔNG TY COTIMEX ĐÀ NẴNG
Nền kinh tế thị trường để có một vị thế cạnh tranh vững chắc đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố. Nhưng trong các yếu tố đó thì nổi bật là yếu tố phân phối, nó góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân phối là một công cụ giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn

Đ ề tài bao gồm 3 phần
Ph ần I : Cơ sở lý luận
Ph ần II: Kênh phân phối
Ph ần III: Quản trị kênh phân phối
Photobucket

9. VẤN ĐỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI
Ngày nay, con người dược xem là tài nguyên quan trọng nhất trong mọi loại loại hình doanh nghiệp. Con người là yếu tố quan trọng có thể tạo ra những đột phá trong kinh doanh. Mỗi ngườI khi tham gia vào một tổ chức nào đó, người ta càng mong muốn đạt được mục đích nào đó mà họ không thể đạt riêng lẻ, nhưng không có nghĩa là mọi người nhất thiết là việc và đóng góp hết mình, tất cả những gì có thể có để đảm bảo nhưng mục tiêu đó sẽ hoàn thành.

Nội dung đề tài bao gồm 3 phần
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI
PHẦN II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT ĐÀ NẲNG
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG.
Photobucket

10. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ ĐÀ NẴNG.
Phần I: Cơ sở lý luận về tổ chức lực lượng bán hang
Phần II:
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lực lượng bán hang tại công ty công nghiệp hoá chất Đà Nẵng.
 Photobucket
(Còn tiếp....)
 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


anh2bmw đã cho bài viết: điểm vì tôt
 
14/05/2010 10:05 # 2
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị - P2


11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
Vấn đề trung tâm ngày nay mà doanh nghiệp đối mặt không phải là khan hiếm hàng hoá mà là khan hiếm khách hàng. Hầu hết các ngành công nghiệp trên thế giới có thể sản xuất hàng hoá nhiều hơn nhiều so với số người tiêu thụ trên thế giới có thể mua. Sự vượt mức này là do các đối thủ cạnh tranh riêng lẻ dự báo một sự tăng trưởng thị trường lớn hơn khả năng có thể.

PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN TRỊ MARKETING.
PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
PHẦN III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.
Photobucket


12.CHI ẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG M ẠI HIỆP ĐỨC TỈNH QUẢNG NAM.
Photobucket

13. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XI MĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AFTA
Trong thời đại ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh chóng nếu không mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với nền kinh tế có quy mô nhỏ và lạc hậu như nước ta, nếu không mở cửa hội nhập thì sẽ bị “tụt hậu”.

Nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm và các chính sách marketing thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích tình hình tiêu thụ xi măng và thực trạng sử dụng các chính sách marketing trong tiêu thụ xi măng của TCT XMVN
Chương 3: Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ xi măng của TCT XMVN trong tiến trình hội nhập AFTA
 Photobucket

14.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY SỨ BÌNH DƯƠNG
Trong nền kinh tế thị trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải tự hạch toán, phải biết trang trải doanh thu và chi phí sao cho việc kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất mới có thể tồn tại và phát triển được trong sự cạnh tranh ngày càng gay go này. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt đó, thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. thông qua thị trường sản phẩm được tiêu thụ thì lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất mới được thừa nhận và doanh nghiệp mới thực hiện được chức năng xã hội của mình

Phần I :Cơ sở khoa học.
Phần II : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sứ Bình Dương.
PHẦN III: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty Sứ Bình Dương.
 Photobucket

15. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG –XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG
Để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tài chính doanh nghiệp phải tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn tổ chức huy động sử dụng vốn đúng đắn nhằm thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG –XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG
 Photobucket

16. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG BÁN TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO ĐÀ NẴNG
Photobucket


 
 
17.XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN
 Photobucket


18. QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI

Photobucket


19. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW5
Photobucket


20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG.
Photobucket

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
14/05/2010 10:05 # 3
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị - P3


21. QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CHI NHÁNH GỐM VÀ THUỶ TINH ĐÀ NẴNG VIGLACERA
Photobucket
 
 
22. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ÔTÔ ISUZU TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG.
 
Photobucket

23.CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CHI NHÁNH ELMACO ĐÀ NẴNG
ELMACO Đà Nẵng là một chi nhánh chuyên kinh doanh các mặt hàng về VLĐ&DCCK. Mặc dù chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ những công ty khác kinh doanh các mặt hàng cùng loại với chi nhánh nhưng trong những năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình của ban lãnh đạo chi nhánh, những chiến lược kinh doanh đúng đắn và sự cố gắng nổ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên… đã giúp chi nhánh đạt được những thành tựu đáng khích lệ và trụ vững trên thị trường.
Photobucket
 
 
24. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ
Photobucket


25.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  NHÂN VIÊN

 
 
Photobucket

26. NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU XI MĂNG HẢI VÂN
Đề tài nghiên cứu dựa trên mô hình CBBE – tài sản thương hiệu dựa trên khách hàng của Keller để đo lường mức độ phản ứng và cộng hưởng của khách hàng đối với thương hiệu Hải Vân . Và xem xét những yếu tố tác động đến phản ứng và mối quan hệ cộng hưởng này .

Chuyên đề được bố cục gồm các phần sau :
- Lời giới thiệu
- Mục lục
- Phần 1 : Cơ sở lý luận .
- Phần 2 : Phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.
- Phần 3 : Kết quả nghiên cứu .
- Phần kết luận .
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phần phụ lục
Photobucket

27. TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG THU HÚT NGUỒN KHÁCH HÀNG TẠI KHÁCH SẠN MIMASO
Quá trình truyền thông là quá trình truyền tải thông tin của doanh nghiệp đến người tiêu dùng để họ biết đến những tính năng sản phẩm, dịch vụ, các chương trình của doanh nghiệp, lợi ích mà doanh nghiệp có thể mang đến cho khách hàng thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ. Để việc này đạt được hiệu quả doanh nghiệp cần có một hệ thống truyền thông marketing.

Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG
Phần 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
Phần 3: Một số giải pháp nâng cao khả năng truyền thông cổ động thu hút nguồn khách hang tại khách sạn Mimaso
Photobucket

28. MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG.
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING TRỰC TIẾP
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
PHẦN 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG.
Photobucket

29. NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á.
Ngày nay hầu hết các công ty đều phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Vấn đề mà các công ty cần phải đối mặt không phải là thiếu sản phẩm mà là thiếu khách hàng và nhất là những khách hàng trung thành. Hơn nữa, những khách hàng trung thành tạo ra một khoản lợi nhuận rất lớn cho công ty. Nhiều công ty đã xem khách hàng trung thành là lợi thế cạnh tranh của họ. Trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng rất lớn, và những khách hàng trung thành là một tài sản rất quan trọng của họ.

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA
KHÁCH HÀNG
PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
PHẦN III NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG
TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á.
Photobucket

30. KHẢO SÁT SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ÁP DỤNG TRONG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MARKETING TCM
Trong nền kinh tế thị trường đầy sôi động, sự tăng tốc của các biến đổi môi trường, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu của khách hàng ngày càng rất đa dạng, đòi hỏi khắt khe về chất lượng , mẫu mã sản phẩm , dịch vụ khách hàng ,….

Kết cấu của đề tài:
Phần 1: Cơ sở lý luận
Phần 2: Thực trạng, phân tích môi trường kinh doanh và quy trình phục vụ khách hàng của công ty dịch vụ marketing TCM
Phần 3: Khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng áp dụng trong hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng tại công ty dịch vụ marketing TCM
Photobucket
 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
14/05/2010 11:05 # 4
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị - Phần cuối


31. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU VIỆT NAM.
Chương 1. Những vấn đề lý luận về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh và tăng cường năng lực cạnh tranh ngân hàng.
Chương 2 : Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng Á Châu Việt Nam.
Chương 3 : CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU VIỆT NAM.
Photobucket

32. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG MẠNG DI ĐỘNG
- Thu thập và phân tích các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp.
- Phương pháp chính là sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng.
- Phương pháp thống kê bằng sử dụng spss

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
PHẦN 2:THƯƠNG HIỆU MOBIFONE VÀ TRUNG TÂM DI ĐỘNG KHU VỰC III
PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Photobucket

33. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DNVVN Ở NƯỚC TA (ỨNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ MARKETING CHO CÔNG TY QUẢNG CÁO PHƯỚC SƠN
"Gạo Việt nam chưa có thương hiệu", "Bảo hộ thương hiệu, nước đến chân mới nhảy", "Thương hiệu Việt nam ra đến nước ngoài là mất", "Không có thương hiệu, trái cây Việt nam chịu nhiều thua thiệt", ... là những tiêu đề nóng hổi trên các tờ báo thời gian vừa qua. Quãng đường từ quan điểm quảng cáo "chất lượng tốt" đến "nâng niu bàn chân Việt", "cảm giác rất Yo-most" hay "mang lại sự tự tin" là một khoảng cách rất lớn. Câu chuyện của cà phê Trung Nguyên, sữa Vinamilk, nước mắm Phú Quốc, thường in đậm dấu ấn vào trí nhớ của các giám đốc và làm cho họ ngày càng mong muốn có một thương hiệu mạnh hơn.

PHẦN 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DNVVN Ở NƯỚC TA
PHẦN 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU PHÙ HỢP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ HIỆN NAY
Photobucket

34. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Với định hướng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp mía đường Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, và đặc biệt từ sau “chương trình một triệu tấn đường vào năm 2000 của Chính phủ” đã giúp ngành mía đường Việt Nam nói chung và Công Ty cổ phần đường Biên Hòa nói riêng phát triển mạnh mẽ. Từ một nước nhập khẩu đường, sau 5 năm thực hiện chương trình đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đường trong nước và tiến đến xuất khẩu.

Đề tài của được chia thành 3 phần:
- Phần I: Cơ sở lý luận – lý thuyết về giá trị thương hiệu và đo lường giá trị thương hiệu
- Phần II: Giới thiệu Chi Nhánh Công Ty cổ phần đường Biên Hòa tại Đà Nẵng.
- Phần III: Đo lường giá trị thương hiệu và các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường Biên Hòa
Photobucket

35. GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO THẺ SUCCESS CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIệP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Phần lớn các ngân hàng thương mại có hai mảng dịch vụ kinh doanh chính, đó là dịch vụ Ngân hàng bán buôn và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Cả hai mảng dịch vụ này đều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của một Ngân hàng thương mại. Nếu như dịch vụ Ngân hàng bán buôn có thể mang lại doanh số hoạt động và phần thu nhập lớn thì dịch vụ Ngân hàng bán lẻ lại mang lại nguồn thu nhập bền vững và ổn định. Ngoài ra, hai dịch vụ này còn có tác dụng bổ sung cho nhau để phát triển.

Kết cấu của đề tài
Đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận thì gồm ba phần:
PHẦN I: Cơ sở lí luận về Marketing Ngân hàng và truyền thông cổ động.
PHẦN II: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng thị trường thẻ hiện nay nói chung và thẻ Success của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
PHẦN III: Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng trong giai đoạn 2008-2009.
Photobucket

36. ỨNG DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trong thời đại mà các sản phẩm, dịch vụ mới liên tục xuất hiện và trở nên bão hòa với tốc độ nhanh chưa từng có, các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào việc cải tiến, đổi mới sản phẩm của mình để đạt được thành công như mong muốn. Do đó, các doanh nghiệp buộc phải tự mình tìm những cách khác nhau để cạnh tranh với các đối thủ của mình. Từ khi chất lượng dịch vụ xuất hiện đã đặt giai đoạn cho sự đánh giá của khách hàng, nhiều nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia đã cố gắng để xác định, đo lường, và quản trị chất lượng dịch vụ.

Kết cấu bài viết gồm 5 chương
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Chương 2: Tổng quan về tình hình hoạt động của công ty VMS-Mobifone – chi nhánh tại Đà Nẵng và thị trường viễn thông di động của Việt Nam.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu.
Chương 5: Ý nghĩa và kết luận
Photobucket

37.XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP CHO CÁC KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN HỘI AN 
Photobucket

38. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC NHÓM HÀNG ĐIỆN TỦ ĐIỆN LẠNH TẠI THỊ TRƯÒNG VIỆT NAM
Trong tình hình thế giới ngày càng phẳng, với bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, để thành công các doanh nghiệp càng phải càng biết tầm quan trọng của hệ thống phân phối đóng góp như thế nào tới thành công của doanh nghiệp Không ai có thể nghi ngờ về vai trò quyết định của các thành viên kênh phân phối - cầu nối giữa DN và người tiêu dùng cuối cùng. Với những tên gọi khác nhau: nhà phân phối, đại lý ủy quyền,.. trong mô hình bán hàng qua hệ thống phân phối, hay đội ngũ cộng tác viên trong mô hình bán hàng trực tiếp. Những thành viên kênh phân phối như những cánh tay của mỗi DN vươn tới mọi ngóc ngách của thị trường, mang lại sự tiện dụng tối đa cho người tiêu dùng mục tiêu và sự thành công của mỗi sản phẩm.

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI VÀ LIÊN KẾT
PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIM VÀ NGÀNH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH
PHẦN 3 : CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC HÀNG ĐIỆN LẠNH.
Photobucket


39 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen
Để nước ta có thể thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nhân lực, vì nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó. Một doanh nghiệp, hay một tổ chức, để có được một đội ngũ nhân viên đắc lực hay một lực lượng lao động hùng hậu, thì điều trước tiên doanh nghiệp đó hay tổ chức đó phải làm là phải có nghiệp vụ quản lý giỏi, phải có khoa học trong công tác quản trị nhân lực. Đó là nắm được yếu tố con người là đã nắm trong tay được hơn nửa thành công.
Photobucket

40. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng  công ty xăng dầu Việt Nam
Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.
Photobucket
Mọi người cùng nhau tiếp tục cập nhập chia sẻ làm cho kho đề tài thêm phong phú...!
 
 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
23/11/2010 21:11 # 5
tamca3a
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/11/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Sao phần này ko download đc vậy?
Vui lòng viết Tiếng Việt có dấu!
 
23/11/2010 22:11 # 6
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Trích:
Sao phần này ko download đc vậy?
Vui lòng viết Tiếng Việt có dấu!

 Các phần down đều tốt bạn à!
bạn vui lòng nói rõ bài nào bạn down ko được nhé!:)


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
15/03/2011 14:03 # 7
marlai
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 15/03/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


những tài của diễn đàn thực sự rất hữu ích, cám ơn nhiều! chúc diễn đàn ngày càng phát triển!
 
Các thành viên đã Thank marlai vì Bài viết có ích:
01/04/2011 20:04 # 8
truonghoang86
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 04/06/2010
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


thank nhùi ! Bác nào làm việc này có phúc thật .cảm ơn bà con..^^
 
Các thành viên đã Thank truonghoang86 vì Bài viết có ích:
06/09/2011 09:09 # 9
hoainhu891224
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 06/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Bạn nào có tài liệu về tổ chức lực lượng bán hàng của công ty Cổ phần công nghệ phẩm thì cho mình nha. Thanks! 
14/09/2011 14:09 # 10
bachvan37
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 14/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


 Hihi. Cảm ơn bạn rất nhiều nhiều. Nó giúp ích cho mình nhiều lắm . 
Các thành viên đã Thank bachvan37 vì Bài viết có ích:
21/09/2011 06:09 # 11
hieu_ho91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 21/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Mình rất cám ơn diễn đàn đã cung cấp cho mình những tài liệu vô cùng quý giá, mình xin chúc diễn đàn càng phát triển và vẫn là kho dữ liệu tin cậy, chính xác và phổ biến cho mọi người . Một lần nữa thanks nhiều nhiều nha.
   
 
Các thành viên đã Thank hieu_ho91 vì Bài viết có ích:
27/09/2011 09:09 # 12
THUY88
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


 Mình rất cảm ơn diễn đàn đã cung cấp cho mình nhng74 tài liệu cần thiết. chúc diễn dản luôn hoạt động tốt. 
30/09/2011 15:09 # 13
hoathuytjnh145
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/09/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


thank nhiu hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
05/10/2011 00:10 # 14
c0j1012
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


 ad coi lại dùm m link đề tài 10 phông chữ bị lỗi. Tks  
05/10/2011 11:10 # 15
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Trích:
 ad coi lại dùm m link đề tài 10 phông chữ bị lỗi. Tks 
 Bạn thử tại ở đây nhé.
Chúc bạn học tốt!
 
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
16/10/2011 10:10 # 16
tuan4k
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


 Các bác ơi,bác nào có đề tài luận văn về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thì up lên cho anh em tham khảo với...! 
23/10/2011 10:10 # 17
ducvinh1806
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


mình cần luân văn về quản trị nhân sự, bạn nào có share cho mình với: 
24/10/2011 10:10 # 18
Kou_meI
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 90/100 (90%)
Kĩ năng: 24/170 (14%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 540
Được cảm ơn: 1384
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


 Trích:
mình cần luân văn về quản trị nhân sự, bạn nào có share cho mình với:
 Bạn có thể tải luận văn dưới đây về tham khảo.
 41- Luận văn quản trị nhân sự tại công ty cơ khí Hà Nội


Trích:
Các bác ơi,bác nào có đề tài luận văn về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thì up lên cho anh em tham khảo với...!
 Bạn có thể tải luận văn dưới đây về tham khảo.
42- Phân tích tình hình tài chính công ty bibica.


Chúc các bạn thành công.
HIỂN THỊ LINK DOWNLOAD TÊN FILE THÊM VÀO BÀI VIẾT
41 qtns.pdf (9687707 Bytes)  
42 qttc.pdf (15356361 Bytes)  


THINK OF AN IDEA TO CHANGE OUR WORLD AND PUT IT INTO ACTION!
Pay It Forward....


 
Các thành viên đã Thank Kou_meI vì Bài viết có ích:
24/10/2011 13:10 # 19
THUTRA5383
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/10/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Tài liệu trên diễn đàn thật có ích! Cám ơn diễn đàn nhiều nhé! 
24/10/2011 13:10 # 20
THUTRA5383
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/10/2011
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Kho Đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị


Các bạn có tài liệu về kênh phân phối củacông ty thuốc lá thăng long ko? bạn nào có post lên cho mình nhé!
Thanks các bạn nhiều! 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022