Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/07/2012 10:07 # 1
dongtlt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 34/50 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 134
Được cảm ơn: 113
Mẫu đơn xin bảo vệ luận văn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kính gửi: -Trường ĐH Duy Tân

 

Họ và tên học viên:                                              SHHV:

Lớp:                                    Khóa :

Cơ quan công tác :

Chuyên ngành :                                                      Hệ thạc sĩ : Khoa học (Kỹ thuật)

Đề tài :.........................................................................................................................

Người hướng dẫn :.................. ...................................................................................

Theo Quyết định giao đề tài số.............QĐ/ĐHBK-SĐH do Hiệu trường trường Đại học Duy Tân ngày... tháng.... năm 20xx.

       Hiện nay tôi đã hoàn thành chương trình các môn học cao học, văn bằng (chứng chỉ) ngoại ngữ và đã hoàn thành luận văn thạc sĩ có sự nhất trí của giáo viên hướng dẫn .............................................. cho phép tôi được bảo vệ.

       Nay viết đơn này đề nghị Lãnh đạo Khoa, (viện)...........,Viện Đào tạo sau đại học  cho phép tôi được bảo vệ luận văn thạc sĩ  trước Hội đồng chấm luận văn.

       Dự kiến ngày bảo vệ :              ngày ............/...... /..... ... .

Trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2010

                                                                                                        Học viên

Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

 

 

Ý KIẾN CỦA KHOA, VIỆNTRẦN ĐỒNG
Trung tâm Điện - Điện Tử
tranthangdong@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank dongtlt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021