Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/07/2012 10:07 # 1
dongtlt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 34/50 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 134
Được cảm ơn: 113
Mẫu nhận xét của người hướng dẫn khoa học


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

 

Tên tôi là:

Là người hướng dẫn khoa học cho học viên:

(Theo QĐ số ........... /.............. ngày .......... /.......... /2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân )

Về đề tài luận văn: .

Chuyên ngành: Khoa học máy tính              Mã số: 60 48 01

Trong quá trình hướng dẫn học viên viết luận văn, tôi có một số nhận xét sau:

1. Về tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của học viên:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

 

2. Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

3. Tiến độ thực hiện luận văn:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

4. Bố cục trình bày của luận văn:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

5. Đề nghị Trường Đại học Duy Tân cho phép học viên được bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ.

 

                                                           Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2011

                                                                                     NGƯỜI NHẬN XÉT

                                                                                        (ký, ghi rõ họ tên)TRẦN ĐỒNG
Trung tâm Điện - Điện Tử
tranthangdong@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank dongtlt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021