Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/08/2010 12:08 # 1
ongdo8x
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/90 (6%)
Kĩ năng: 62/100 (62%)
Ngày gia nhập: 18/01/2010
Bài gởi: 365
Được cảm ơn: 512
LƯU Ý : KHI ĐÁNH GIÁ RLSV NĂM HỌC 2010-2011 LỚP K14KTR1


LƯU Ý : KHI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN NĂM HỌC 2010-2011 _LỚP K14KTR1

I/ Tham gia sinh hoạt lớp:

-Vắng mặt tất cả các buổi sinh hoạt :  trừ tối đa  25 điểm (-25đ)

-Vắng mặt một buổi sinh hoạt          :  trừ tối đa 05 điểm   (-05đ)

* Các cột điểm sẻ bị trừ :

1/ Ý thức tham gia sinh hoạt lớp, đoàn thể

2/ Công tác văn, thể, mỹ  

3/ Ý thức bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường,không hút thuốc lá

II/ Nộp giấy xác nhận ngoại trú:

-Không nộp hoặn nộp chậm trể :trừ tối đa 15 điểm (-15đ)

III/ Kết quả học tập :

1/ Kém                            : ở lại lớp

2/ Trung bình                  : Được cộng tối đa 05 điểm (+05đ)

3/  Khá                            : Được cộng tối đa 10 điểm (+10đ)

4/  Giỏi_Xuất Sắc           : Được cộng tối đa 15 điểm (+15đ)

IV/ Gây quỹ lớp:

-Không nộp hoặn nộp chậm trể :trừ tối đa 20 điểm (-20đ)

* Các cột điểm sẻ bị trừ :

1/ Đóng học phí, Đoàn phí, Hội phí

2/ Công tác văn, thể, mỹ  

3/ Tinh thần phấ đấu vươn lên trong học tập

4/ Ý thức tham gia sinh hoạt lớp, đoàn thể

V/ Tham gia ban cán sự lớp, đoàn đội và tham gia các hoạt động sinh hoạt lớn của lớp :

-Tham gia đầy đủ : Được cộng tối đa 10 điểm (+10đ)

-Không tham gia  : Trừ tối đa             10 điểm (-10)

VI/ Không làm đánh giá RLSV : Xếp loại kém và ở lại lớp

VII/ Bảng xếp loại RLSV:

            Điểm :   ..................................    Xếp loại:

         90 => 100 ..................................    Xuất sắc

         80 => 89   ..................................    Tốt

         70 => 79   ..................................    Khá

         60 => 69   ..................................    Trung Bình - Khá

         50 => 59   ..................................    Trung Bình

         40 => 49   ..................................    Trung Bình – Yếu

         30 => 39   ..................................    Yếu

         00 => 29   ..................................    Kémhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100002149168882&sk=info


Hãy giữ ngọn lửa đam mê cháy mãi
 
 

“Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng n

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022