Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/01/2012 15:01 # 1
Romeo_iu_Juliet
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 100/110 (91%)
Kĩ năng: 29/50 (58%)
Ngày gia nhập: 31/03/2011
Bài gởi: 650
Được cảm ơn: 129
Chương trình đào tạo ngành đồ họa máy tính & Mutimedia


             Năm 1 - học kỳ 1 Mã môn Tên Môn  Số tín chỉ Cụ thể Mã (chuyên)Ngành Số hiệu môn  ENG 101 Anh ngữ sơ cấp 1 2   ART 111 Foundation design studio  4   ARC 111 Hình họa 1 2   CS 101 Tin học đại cương 3 2+1 CHE 100 Hóa học đại cương cơ sở 1   Tổng cộng  12 Năm 1 - học kỳ 2 Mã môn Tên môn Số Tín chỉ Cụ thể Mã(chuyên)Ngành Số hiệu môn ENG 102 Anh ngữ sơ cấp 2 2   COM 101 Nói & trình bày tiếng Việt  2   MTH  103 Toán cao cấp A1  3 2+1 CS 201 Tin học ứng dụng  3 2+1 DMS 221 CorellDraw & Adobe lllustrator 3   CS 100 Giới thiệu về khoa học máy tính  1   ART 151 Vẽ mỹ thuật 1 2   ART 205 Design Creatuvity & Cognition 2   Tổng cộng 18 Năm 2 - học kỳ 1 Mã môn Tên môn Số tín chỉ  Cụ thể Mã (chuyên)Ngành Số hiệu môn  ENG 201 Anh ngữ trung cấp 1 2   AES 251 Đại cương mỹ học  3   PHY 101 Vật lý đại cương  3 2+1 DMS 231 Adobe Photoshop 3   CS 211 Lập trình cơ sở 4 3+1 ART 203 Typography 2   ART 201 Vẽ mỹ thuật 2 2   Tổng cộng 19 Năm 2 - học kỳ 2 Mã môn Tên môn Số tín chỉ Cụ thể Mã (chuyên)Ngành Số hiệu môn  DMS 271 Game design & Develepment studio 3   ART 221 Photography  2   COM  102 Viết tiếng Việt 2   NTH 104 Toán cao cấp A2 4 3+1 IS 301 Cơ sở dữ liệu 3   CS 311 Lập trình hướng đối tượng 4 3+1 Tổng cộng 18 Năm 3 - học kỳ 1 Mã môn Tên môn Số tín chỉ Cụ thể Mã (chuyên)Ngành Số hiệu môn DMS 341 3D Modelling $ Animations  3   ART 341 Brand design studio 3   LAW 201 Pháp luật đại cương 2   CS 252 Mạng máy tính 3   AES 270 di sản mỹ thuật thế giới & Việt Nam 2   IS 384 Kỹ thuật thương mại điện tử 3 2+1 PHI 161 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin 2   Tổng cộng 18 Năm 3 - học kỳ 2 Mã môn Tên môn Số tín chỉ Cụ thể Mã (chuyên)Ngành Số hiệu môn DHS 371 Game design & Development studio  3   CS 313 Flash, Dreamweaver & CSS/CSS 3 2+1 DTE 302 Kỹ năng xin việc 2   DMS 365 Video & Audio Fundamentals 3   POS 361 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2   HIS 361 Đường lối cách mạng của Đảng 3   CS 348 Thực tập tốt nghiệp 3   Tổng cộng 19  

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Kiến thức là vô tận - Riêng biệt là đẳng cấp - Công nghệ là chia sẻ

Quá khứ là kinh nghiệm - hiện thực là đấu tranh - tương lai là của chúng ta

yahoo:xau_trai_nhat_dtu
email:jimynguyendn@hotmail.co

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022